VMP-programma: zaden

Landarbeiders een stem geven

In het ons VMP-programma voor de waardeketen zaden zetten we ons in voor sterke vakbonden in Zuid-Azië, die streven naar fatsoenlijk en waardig werk en voedselzekerheid, en die aandacht besteden aan gender, de positie van kinderen, het milieu en het klimaat. Lees hieronder hoe we te werk gaan.

Om de groeiende wereldbevolking van voedsel te voorzien, wordt zaadveredeling steeds belangrijker. Nederlandse bedrijven vervullen daarbij een cruciale rol. Ze laten veel werk, zoals het testen en produceren van groentezaden, door kleine boeren en landarbeiders in Aziatische landen doen. Dat is zwaar en slecht betaald werk waarbij uitwassen als kinderarbeid en onbeschermd sprayen met gevaarlijke pesticiden voorkomen. We zetten ons in voor fatsoenlijk werk met een focus op het organiseren van de landarbeiders in sterke vakbonden.

Hoe ziet het werk eruit?

Het werk op het platteland is lichamelijk belastend en wordt vaak bij hoge temperaturen verricht. Hele gezinnen werken eraan mee. Vrouwen krijgen minder betaald dan mannen of werken zelfs voor niks. Kinderarbeid komt nog steeds veel voor. Het land was vaak eerst van de boerengezinnen zelf maar die kunnen in veel gevallen niet rondkomen waarna ze hun land verkopen aan grote bedrijven. Die laten de vroegere eigenaars er vervolgens als contractarbeiders op werken. Soms sluiten de boeren een contract af waarbij ze met handen en voeten gebonden zijn aan de zaadveredelaar: alle grondstoffen moeten bij het bedrijf worden gekocht en het bedrijf is de enig toegestane koper. Als gevolg van dit systeem kampen veel mensen met schulden: ze moeten de zaden, kunstmest, en gereedschappen kopen van het zadenbedrijf, terwijl het risico van een misoogst voor hen is. Niet zelden lijden boeren en hun gezinnen honger. Vakbonden zijn in opkomst, maar de organisatiegraad is laag en het ontbreekt nog aan goede cao’s.

Hoe zit de sector in elkaar?

Tien multinationals nemen ten minste 85 procent van de mondiale zaadproductie voor hun rekening. In Nederland gevestigde bedrijven, zoals Enza en Syngenta, blazen een flink partijtje mee. Ze zijn gevestigd in West-Friesland, dat daarom ook wel Seed Valley wordt genoemd. De route is meestal zo: zaad, bijvoorbeeld van een nieuwe soort komkommer, wordt in Nederland ontwikkeld, in Azië getest, voor vervolmaking weer naar Nederland gehaald en uiteindelijk geproduceerd in Azië. De sector groeit sterk in Azië, maar de opbrengsten zijn zeer ongelijk verdeeld. Extra wrang is dat de bedrijven de zaden uiteindelijk deels weer exporteren naar de landen waar ze getest en geproduceerd zijn. Maar daar zijn ze onbetaalbaar voor de kleine boeren, vooral ook omdat de – steriele – zaden elk jaar opnieuw moeten worden aangeschaft. De boeren moeten het daardoor met kwalitatief slechter zaad doen, belanden in de armoede, zien zich gedwongen hun land te verkopen en eindigen als slecht betaalde contractarbeiders van… zaadbedrijven.

Ons doel

Mondiaal FNV draagt bij aan sterke vakbonden in Zuid-Azië, die zich inzetten voor fatsoenlijk en waardig werk en voedselzekerheid, en die aandacht besteden aan gender, de positie van kinderen, het milieu en het klimaat.

Hoe gaan we te werk?

We werken op drie manieren aan ons doel:

  • Vakbonden versterken. Actieve en inclusieve vakbonden zijn cruciaal om de positie van werkers in de zaadsector te verbeteren. De organisatiegraad moet omhoog en vrouwen moeten beter vertegenwoordigd. We helpen bonden om beter te lobbyen en onderhandelen en misstanden te onderzoeken. We stimuleren de vorming van regionale platforms en allianties, zodat bonden en werknemers sterker komen te staan tegenover bedrijven en overheden. We leggen om die reden ook directe lijnen tussen Aziatische bonden en Nederlandse zaadbedrijven en bonden.
  • Druk uitoefenen op zaadbedrijven en brancheorganisaties. Zij moeten nationale wet- en regelgeving respecteren en met vakbonden onderhandelen over fatsoenlijk werk en leefbare lonen, met speciale aandacht voor de positie van vrouwen en kinderen. De bedrijven wordt gevraagd te stoppen met het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen en te switchen naar de teelt van klimaatbestendige zaadgewassen. Bij het maken van afspraken over duurzaamheid, bijvoorbeeld in de vorm van convenanten, vragen we hen specifiek aandacht te besteden aan werknemersrechten.
  • Nationale en regionale overheden aanspreken. Bij hen dringen we aan op het respecteren van basisarbeidsnormen, zowel via wetten en regels als in de praktijk, onder andere door beter toezicht te houden op de bedrijfsvoering van zaadveredelaars.

In welke landen zijn we actief?

India en Nepal.

 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.