Het Vakbondsmedefinancierings-programma van Mondiaal FNV

Een beknopt overzicht

Mondiaal FNV ondersteunt vakbondspartners in lage- en middeninkomenslanden. Hiermee stelt Mondiaal FNV hen in staat hun rol te spelen bij onderhandelingen en in dialoog met werkgevers en overheden en om zich in te zetten voor fatsoenlijk werk. Zo werken we aan werkgelegenheid, fundamentele werknemersrechten, sociale zekerheid en sociale dialoog.

Behalve van de FNV en uit partnerschappen ontvangt Mondiaal FNV geld uit het Vakbondsmedefinancieringsprogramma (VMP). Dat is een programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken om de vakbeweging in lage- en middeninkomenslanden te versterken. Mondiaal FNV krijgt momenteel VMP-steun voor de periode 2021-2030. Wat doen we daarmee? Hier een kort overzicht.

 

We hebben drie thematische speerpunten:

Sociale dialoog

In veel landen bestaat nog geen georganiseerde, structurele dialoog met werkgevers en de overheid. Wij helpen vakbonden die op te zetten en te ontwikkelen, zowel centraal, regionaal als lokaal. Lees meer

Waardeketens

Rechten van werknemers worden meer en meer bepaald in internationale waardeketens en door multinationals. Samen met anderen oefenen wij invloed uit op die ketens en multinationals om zo rechten en arbeidsomstandigheden in de productieketen te verbeteren.

Gender

Een gelijke positie voor vrouwen en LHBTI’s is bijna nergens vanzelfsprekend. Wij helpen onze partners op te komen voor gelijke rechten en een evenredige vertegenwoordiging, met extra inzet in sectoren waar veel vrouwen werken, ook in de informele sector. Lees meer


We richten ons op vijf specifieke sectoren:

Bouw

Dit is een grote sector in lage- en middeninkomenslanden. In de bouw in deze landen werken veel arbeidsmigranten. Zij hebben nauwelijks rechten. Het werk is vaak informeel en riskant en de arbeidsomstandigheden zijn slecht, zoals de bouw van voetbalstadions in Qatar aantoonde. We helpen vakbonden op te richten en te versterken en het beleid van bouwbedrijven, financiers en overheden bij te sturen om zo tot fatsoenlijk werk te komen. Lees meer

Bloemen

Nederlandse bedrijven laten vaak bloemen buiten Nederland telen, bijvoorbeeld in Afrika. Vooral vrouwen hebben hier laagbetaalde, monotone banen met weinig zeggenschap over hun arbeidsomstandigheden, werkuren, veiligheid en gezondheid. We strijden onder meer voor leefbaar loon, gezonde en veilige werkomstandigheden en een betere vertegenwoordiging. Lees meer

Groente en fruit

In de groente- en fruitteelt in lage- en middeninkomenslanden werken veel vrouwen, die vaak last hebben van onder meer seksuele intimidatie. De sector kent ook veel arbeidsmigratie en informeel werk. Via sociale dialoog en het beïnvloeden van inkooporganisaties en supermarktketens ijveren we hier voor fatsoenlijk werk. Lees meer

Palmolie

Palmolie komt vaak van grote plantages waar de arbeidsomstandigheden beroerd zijn en vakbondsrechten worden geschonden. Bovendien wordt voor de plantages illegaal bos gekapt en land geroofd. Door versterking van lokale vakbonden en beïnvloeding van de keten gaan we dit tegen. Lees meer

Zaden

Nederlandse bedrijven laten zaad veredelen in lage- en middeninkomenslanden. Dat levert daar onzeker, laagbetaald en ongezond werk op. We helpen de organisatiegraad van de landarbeiders en kleine boeren te verhogen en sporen bedrijven en brancheorganisaties aan om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Lees meer


We hanteren vijf verschillende strategieën:

Allianties smeden

We stimuleren allianties op zowel lokaal als landelijk en internationaal niveau. Lokaal levert dat bijvoorbeeld een sterkere positie ten opzichte van een bedrijf op, landelijk kan dat betere wetgeving zijn. De ILO-conventie tegen geweld en intimidatie op de werkvloer is een resultaat van internationale alliantievorming.

Capaciteit versterken

Opkomen voor je rechten vergt vaardigheden die nog niet overal volledig ontwikkeld zijn. Door vakbonden daarbij te helpen, bijvoorbeeld via trainingen, krijgen ze een sterkere positie aan de onderhandelingstafel en kunnen ze bijvoorbeeld betere arbeidsvoorwaarden afspreken. Ook een goed financieel management en een sterke organisatie horen bij capaciteitsversterking.

Lobbyen

In (internationale) waardeketens, maar ook als je bij je eigen overheid iets gedaan wilt krijgen, is effectief lobbyen van groot belang. Mondiaal FNV helpt partners om daar beter in te worden, maar ook om lobbykansen te zien en relevante contacten te leggen. We lobbyen ook zelf en treden als makelaar op voor partners, zowel nationaal als internationaal.

Onderzoek doen

Om sterk te staan in een sociale dialoog met werkgevers of in een lobby in de waardeketen is kennis een eerste vereiste. Mondiaal FNV helpt de partners met onder meer onderzoek, training, expertbijeenkomsten en e-learning om meer en betere kennis te verzamelen.

Gendermainstreaming

In het huidige VMP ligt een nog groter accent op gelijke rechten van vrouwen en LHBTI’s. We werken hier via een apart programma aan, maar houden ook in elk programma rekening met gelijke rechten van vrouwen en LHBTI’s: gendermainstreaming. Onze partners krijgen daarvoor onder meer een checklist met mogelijke stappen en doelen aangereikt.
 

Voor een uitgebreide samenvatting van het Mondiaal FNV VMP-prgramma: download the pdf

Lees meer over de programma's: 

 

 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.