VMP-programma: Groente & fruit

Nadruk op de sociale dialoog

In ons VMP-programma voor groente en fruit willen we bereiken dat het werk in de groente- en fruitsector fatsoenlijk wordt. Dat houdt in dat er vaste banen komen, goede arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid, dat geweld, discriminatie en intimidatie uitgebannen worden, je lid kunt zijn van een vakbond en er vrije onderhandelingen mogelijk zijn. Leer hieronder hoe we te werk gaan.

Veel groente en fruit in de Nederlandse supermarkten komt uit lage- en middeninkomenslanden. Het telen en oogsten ervan gebeurt vaak door werknemers met weinig rechten en een lage beloning. Mondiaal FNV concentreert zich op Peru. Via een sociale dialoog werken we aan veilig en gezond werk voor iedereen.

Hoe ziet het werk eruit

Lange werkdagen in slechte omstandigheden met geen of weinig beschermingsmiddelen, dat kenmerkt het werk van een Peruaanse arbeider in de exportgerichte groente- en fruitsector. De lonen zijn laag, vaste contracten schaars, toekomstperspectief, zoals doorstromen naar een vaste baan, ontbreekt en het oprichten van vakbonden wordt vaak tegengewerkt. De sector valt onder een speciaal regime. Werkers genieten daardoor minder rechten en sociale zekerheid dan collega’s in andere sectoren. De helft van de werkers is vrouw. Zij verdienen soms minder dan hun mannelijke collega’s, hebben last van seksuele intimidatie en krijgen weinig bescherming tijdens de zwangerschap. Officieel mag je vakbondslid zijn, maar werkgevers zijn doorgaans anti-vakbond. Uit angst hun werk te verliezen, durven weinig mensen het lidmaatschap aan.

Constructief overleg

Het is gelukt met een aantal grote bedrijven constructief overleg op te zetten. Dat resulteerde in betere cao’s en een betere aanpak van problemen. In deze bedrijven zijn bijvoorbeeld goede afspraken rond veilig werken gemaakt tijdens de coronapandemie. Ook is er overleg gestart op sectoraal niveau, tussen de werkgeversorganisatie AGAP en de federatie van agrarische bonden Fentagro. Daar worden bedrijfsoverstijgende zaken besproken, zoals veiligheid en gezondheid of erkenning van beroepservaring door middel van certificaten.

Hoe zit de markt in elkaar

De keten is vrij simpel. Importeurs en supermarktketens kopen de groente en het fruit op. Meestal gaat dat onbewerkt, maar wel verpakt naar de supermarkt. De inkopers stellen eisen aan prijs en kwaliteit en inmiddels ook steeds vaker aan duurzaamheid. Nederlandse importeurs en supermarktketens nemen deel aan het Sustainability Initiative Fruit and Vegetables Programme (SIFAV). Ook is er een Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)-convenant afgesloten voor voedingsmiddelen. Voor de land- en tuinbouw is zo’n convenant in de maak. We onderhouden contacten met SIFAV, maar hebben nog geen formele samenwerking. Dat hebben we wel met Britse importeurs en supermarktketens, die binnen het Ethical Trading Initiative werken aan concrete verbeterstappen in Peru. Ook het Dutch Employers' Cooperation Programme (DECP) steunt dit proces. De samenwerking vindt plaats onder de noemer Fruits of Peruvian Dialogue.

Ons doel

We willen dat het werk in de groente- en fruitsector fatsoenlijk wordt. Dat houdt in dat er vaste banen komen, goede arbeidsomstandigheden en sociale zekerheid, dat geweld, discriminatie en intimidatie uitgebannen worden, je lid kunt zijn van een vakbond en er vrije onderhandelingen mogelijk zijn.

Hoe gaan we te werk?

We bewandelen drie wegen:

  • Met sterke vakbonden een sociale dialoog aangaan. We geloven dat een sociale dialoog meer bijdraagt aan onze doelen dan alleen certificering. We helpen met het versterken van vakbonden in zes grote exportbedrijven in Peru en met het opzetten ervan in andere bedrijven. Door middel van capaciteitsversterking en verhoging van de organisatiegraad zorgen we dat bonden sterk staan in een sociale dialoog. Ook wordt er training aangeboden tijdens de opbouw van een dialoog. Dit doen we samen met DECP. Bij ledenwerfcampagnes is er specifieke aandacht voor vrouwen. Succes boekten we inmiddels bij enkele grote bedrijven, waaronder Camposol.
  • De keten be├»nvloeden. Omdat niet alle werkgevers open staan voor een dialoog, werken we samen met Britse importeurs en supermarktketens. Als inkopers kunnen zij druk uitoefenen op hun leveranciers. Gezamenlijk werken we aan verduurzaming van de keten. We zijn druk bezig Nederlandse importeurs en supermarktketens ook actief betrokken te krijgen.
  • Druk uitoefenen op de regering. Het speciale regime voor de agrarische exportsector in Peru is verlengd tot 2031. De vakbonden blijven druk uitoefenen op de regering om in overleg te komen over verbeteringen. Op onderdelen is dat al gelukt. Ook is bereikt dat Peru in 2022 de ILO-conventie tegen geweld en intimidatie op de werkvloer ratificeerde. Dit is van groot belang voor de sector, waar veel vrouwen werken.

Waar zijn we actief?

In de speciale groente- en fruitexportzones La Libertad, Piura en Ica in Peru.

 

 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.