Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Uitkeringsgerechtigden & corona

Veelgestelde vragen en antwoorden

Corona houdt iedereen bezig. Bij uitkeringsgerechtigden spelen specifieke zaken. Hieronder vind je vragen en antwoorden speciaal voor uitkeringsgerechtigden.

Klik op het onderwerp waarover je meer wilt weten

1. Vragen over je uitkering wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid
2. Vragen over werkloosheid
3. Vragen over je bijstandsuitkering

1. Vragen over je uitkering wegens ziekte of arbeidsongeschiktheid?

Het UWV roept op dit moment geen mensen op om naar afspraken op kantoren van UWV te komen. Wel kan het zijn dat UWV een telefonische afspraak met je maakt.

De afspraak of bijeenkomst gaat niet door. Het UWV belt je, of je krijgt een brief. Je kunt ook in je werkmap kijken.

Als de training niet doorgaat, krijg je hierover een bericht in Mijn Werkmap. Als een training niet doorgaat, heeft dit geen gevolgen voor je uitkering. Maar als je niets hoort, informeer zelf, bij het UVW. 

Ja want de WIA-begeleiders begeleiden onze leden sowieso alleen nog telefonisch.

Het UWV zal je niet oproepen om naar een UWV-kantoor te komen. In plaats daarvan krijg je een telefonische afspraak.

2. Vragen over werkloosheid

Ja, dat kan als je in loondienst werkte en aan de voorwaarden voldoet die voor de WW gelden kun je gewoon een WW-uitkering aanvragen. Maar doe dat alleen als je niet in aanmerking komt voor de crisismaatregel Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Lees meer op Veelgestelde vragen over werk en corona

Ja, de betalingen staan al in het systeem klaar om uitgekeerd te worden. 

Kantoren zijn alleen open op afspraak. Heb je een uitnodiging? Dan laat UWV weten of deze doorgaat. UWV heeft maatregelen genomen om bezoek zo veilig mogelijk te maken. Op de site van UWV in de FAQ daar staan de maatregelen. Heb je een vraag? Stel deze dan zoveel mogelijk online:

Ja, in principe wel. Maar als je door de coronacrisis niet aan je verplichtingen kunt voldoen, gaat UWV daar coulant mee om. UWV heeft op de site nu gezet: “Zolang de lockdown duurt houden wij rekening met situaties waarin u niet kunt voldoen aan de sollicitatieplicht. Als er omstandigheden zijn waardoor u niet kunt voldoen aan uw sollicitatieplicht, dan heeft dat geen gevolgen voor uw uitkering.” Geef dit wel duidelijk aan bij het UWV, via de werkmap. 

Als UWV je heeft uitgenodigd voor trainingen en die gaan niet door (worden opgeschort), dan laat UWV je dat weten. Trainingen die niet doorgaan, hebben geen gevolgen voor de uitkering.

Het beleid is niet anders dan daarvoor. Je moest al vooral zelf actie ondernemen om aan het werk te komen via de werkmap en  www.werk.nl

Ja, als je een WW -uitkering hebt moet je passend werk accepteren, ook in de vitale sectoren. Heb je na 6 maanden WW nog geen baan gevonden? Dan wordt iedere baan als passend gezien. Dat betekent dat je na 6 maanden ook moet solliciteren op banen met een lager opleidingsniveau, een langere reistijd, minder inkomen of een tijdelijke of parttime baan. Dat kan dus ook een baan in een vitale sector zijn.

Ook als je nog niet begonnen bent, kan de nieuwe werkgever op een toezegging terugkomen. Dat is helaas nog steeds zo. Maar je werkgever hoeft niet op zijn toezegging terug te komen als hij aanspraak doet op de Werktijdverkorting of het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (WTV of NOW). In deze regelingen is afgesproken dat er geen werknemers worden ontslagen. Wijs je werkgever hierop en neem contact op met de FNV. Mocht je werkgever toch voet bij stuk houden dan kun je ervan uitgaan dat je recht heb op WW, als je aan de andere voorwaarden voor WW voldoet. Je kon dit niet voorzien dus zal het UWV dit zeer waarschijnlijk accepteren. Voorwaarde is wel dat je voorheen een contract van minstens 6 maanden gehad hebt. Als het UWV toch moeilijk doet, neem contact op met de FNV

Tijdens de proeftijd kun je zomaar ontslagen worden. Dat is helaas niet anders in deze tijd. Maar je werkgever hoeft je niet te ontslaan als hij aanspraak doet op de Werktijdverkorting of het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (WTV of NOW). In deze regeling is afgesproken dat er geen werknemers worden ontslagen. Wijs je nieuwe werkgever hierop en neem contact op met de FNV. Mocht je werkgever toch voet bij stuk houden dan kun je ervan uit gaan dat je recht heb op WW, als je aan de andere voorwaarden voor WW voldoet. Je kon dit niet voorzien dus zal het UWV dit zeer waarschijnlijk accepteren. Voorwaarde is wel dat je voorheen een contract van minstens 6 maanden gehad hebt. Als het UWV toch moeilijk doet, neem contact op met de FNV.

3. Vragen over je bijstandsuitkering

Ja, de betalingen staan al in het systeem klaar om uitgekeerd te worden.

Ja, die geldt nog steeds. Als je een bijstandsuitkering aanvraagt, kun je een voorlopig voorschot ontvangen. Daar moet je wel om vragen. Het voorschot is bedoeld om de tijd te overbruggen die er zit tussen de aanvraag en het besluit van de gemeente.

Ja, je moet nog steeds blijven solliciteren. Er gelden geen andere regels.

Als je wordt opgeroepen voor een gesprek op het gemeentehuis in het kader van een rechtmatigheids- en/of doelmatigheidsonderzoek ben je in principe verplicht om aan de oproep gevolg te geven. Maar als je ziek of verkouden bent, raadt de overheid je aan thuis te blijven. Ook als je niet ziek bent, maar je bent ouder of hebt een zwakke gezondheid of je woont samen in een woning met oudere personen of personen met een zwakke gezondheid. 
Neem in ieder geval  altijd contact op met de gemeente als je geen gehoor geeft aan een oproep. Het liefst per mail, of een mail ter bevestiging nadat je de gemeente gesproken hebt. Daarmee voldoe je aan je inlichtingenplicht en kun je later dat ook bewijzen.

Er zijn nog geen veranderingen in de regels. Als het bedrijf waar je werkt nog open is, moet je  gewoon doorwerken. Uiteraard voor zover je niet ziek of verkouden bent, want dan moet je sowieso thuisblijven van de overheid. 

 

Word lid