Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Sport & bewegen en corona

Veelgestelde vragen en antwoorden

Corona houdt iedereen bezig. Zowel thuis als op het werk. In de sector sport & bewegen spelen specifieke zaken die in andere sectoren niet spelen. Hieronder vind je vragen en antwoorden speciaal voor als je in de sector sport & bewegen werkt.

  • We hebben veel overleg gevoerd met de overheid (het ministerie van VWS) en met werkgevers over coronamaatregelen.  
  • We pakken signalen van werkgevers op. Soms om hen te steunen. Soms ook om jullie, de medewerkers, te beschermen tegen ontslag of korting op salarissen.
  • We zijn betrokken geweest bij het opstellen van de protocollen verantwoord sporten. Dit is een handleiding hoe een club, sportschool of zwembad ervoor kan zorgen dat de coronaregels worden toegepast.
  • We hebben een signaalfunctie. We letten goed op of de NOW-regels en andere wet- en regelgeving goed worden toegepast. 
  • We geven advies aan de medezeggenschap (or of pvt) bij een reorganisatie.  
  • We komen in actie als cao-afspraken niet nageleefd worden.

Het kan redelijk zijn als je werkgever je vraagt tijdelijk andere werkzaamheden te doen.

Meer vragen over werk & corona vind je hier

Nee, het is niet de bedoeling dat je werkgever je verplicht om verlof op te nemen.

Meer vragen over vakantie & corona vind je hier. 

Wij volgen het advies van het RIVM. Vermijd zoveel mogelijk contact met andere mensen als je tot een risicogroep hoort.

Meer vragen over het voorkomen van besmetting met corona vind je hier. 

Nee, dat kan niet eenzijdig. Zit je in deze situatie?

Neem dan contact op met de FNV. 

Nee, in principe niet. De coronacrisis is een onvoorziene omstandigheid. Daar kun jij niks aan doen. Als jouw werkgever loonsubsidie via NOW heeft aangevraagd, dan is het verlies aan inkomsten gecompenseerd. In overleg kan je werkgever jou wel vragen om andere werkzaamheden te gaan doen. 

Nee. Je mag je werkgever vragen om je vakantie-uren in te trekken die je nog niet hebt gebruikt.

Meer antwoorden over vakantie & corona vind je hier.

Een protocol is een handleiding hoe een club, sportschool of zwembad ervoor kan zorgen dat de coronaregels worden toegepast. FNV Sport en Bewegen werkte mee aan het opstellen van deze regels, zodat sportclubs zo snel mogelijk weer open konden. Ook stelden wij criteria op voor de veiligheid en gezondheid van medewerkers. De golfbranche had als eerste een protocol, gevolgd door de zwembadbranche. Deze protocollen waren de basis voor de protocollen in de squash, klim- en paardensport. 

Lees hier meer over het coronaprotocol 

Nee, dat mag niet. Vakantiegeld is een wettelijke regeling waarvan alleen bij cao, arbeidsvoorwaardenregeling of arbeidsovereenkomst met instemming van de werknemer afgeweken mag worden. 
Heb je hier mee te maken?

Neem contact op met de FNV

We zijn betrokken bij het opstellen van protocollen verantwoord werken in bijna alle sectoren. Verder geven we informatie en wijzen mensen op hun rechten en plichten.

Meer vragen over veilig werken & corona vind je hier  

Werk je onder onveilige omstandigheden of worden protocollen niet nageleefd, geef je melding door aan het corona meldpunt. Dan gaan wij ermee aan de slag.  

In theorie is dat mogelijk. Als je ontslagen wordt, dan toetst het UWV of er geen NOW aangevraagd had moeten worden. Als je ontslagen wordt of dreigt te worden ontslagen neem dan altijd contact op met de FNV. 

Meer over werk & corona vind je hier

Voor ontslag gelden de normale regels die horen bij het ontslagrecht. De rechter zal moeten beoordelen of het ontslag terecht was, en welke compensatie daarbij hoort. De NOW-regeling is bedoeld om mensen in dienst te houden. Daarvoor ontvangt de werkgever 90% van het salaris. Dit is bedoeld om ontslag te voorkomen.
 
Lees hier meer over de NOW  

Het uitgangspunt is dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit geldt ook voor je thuiswerkplek. Als je nog geen goed ingerichte thuiswerkplek hebt, dan kan je met je werkgever overleggen wat je nodig hebt om klachten te voorkomen. 

Meer vragen over thuiswerken & corona vind je hier

Nee, er is geen recht die werknemers de gelegenheid geeft om thuis te werken. Je kunt nu wel veel gemakkelijker het gesprek aangaan met je werkgever dat thuiswerken niet nadelig uitpakt. Er zijn al onderzoeken die uitwijzen dat het huidige thuiswerken juist leidt tot een hogere productiviteit!

Het is afhankelijk van je arbeidsovereenkomst wat de mogelijkheden zijn in jouw specifieke geval. Directies proberen met ondernemingsraden afspraken te maken soms ook over zaken die per cao geregeld zijn. Dat mag niet. Teken niks zonder dat je zeker weet dat jíj akkoord kunt gaan. 
Ben je bang dat je je baan kwijtraakt?

Neem contact op met de FNV

Tijdelijke contracten kunnen opgezegd worden op de daarvoor afgesproken datum, niet ervoor. Dankzij de nieuwe WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) heb je recht op een transitievergoeding. Je kunt van de FNV Loopbaanadvies krijgen. Ben je bang voor je baan?

Neem contact op met de FNV

Nee, daar gaat een or niet over. Afspraken over je salaris staan in de cao en daar gaat de vakbond over. Gelukkig hebben we met veel ondernemingsraden in de sportsector goed contact.

Ja natuurlijk, iedereen krijgt advies. Voor individuele rechtsbijstand geldt wel dat je lidmaatschap aan bepaalde voorwaarden moet voldoen (zie Algemeen Reglement). Ook als er geen nood is, werkt de FNV samen met jou aan jouw persoonlijke ontwikkeling en aan die van de sector. En natuurlijk ook nog eens aan werkend Nederland, via onze inbreng in de SER en aan andere arbeidsmarkt overlegorganen.

Word nu meteen lid