Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Veranderingen beroepskracht-kindratio

Een groot deel van de nieuwe regels voor betere kwaliteit en meer geld voor de kinderopvang en peuterspeelzalen zijn in 2018 ingegaan. Het gaat om de 21 nieuwe regels die zijn afgesproken in het Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang akkoord. Op 1 januari 2019 worden de laatste regels ingevoerd.

Welke regels zijn het?

In de regels zijn onder andere afspraken gemaakt over het aantal baby’s per pedagogisch medewerker, meer vaste gezichten op de groep, het recht op coaching, de professionele inzet van vrijwilligers en de ’3-uursregeling’. 

De 5 belangrijkste veranderingen:

Een pm'er krijgt de zorg over maximaal 3 baby’s, in plaats van 4. Dit heeft gevolgen voor de groepssamenstelling van alle groepen met baby’s, dus ook voor de gemengde groepen. Daarnaast is het maximum van sommige (halve) groepen met baby’s met 1 pm'er verlaagd. In een apart besluit komt deze nieuwe beroepskracht-kindratio (bkr) te staan. 
Uit diverse pedagogische onderzoeken bleek dat het erg belangrijk voor de ontwikkeling van baby’s is dat pm'ers meer aandacht aan de allerkleinsten kunnen geven. Deze maatregel vermindert bovendien de werkdruk van de pm'ers die met 0-jarigen werken.

Er komen maximaal 2 - in plaats van 3 - vaste gezichten voor baby’s in horizontale en verticale groepen, waarvan altijd een vast gezicht op de groep van de baby staat op het moment dat het kind aanwezig is.
Voor alle kinderen is een vertrouwde beroepskracht op de groep van belang, maar voor baby’s is dit  extra belangrijk. Het gaat hierbij om maximaal twee vaste gezichten per baby, zodat de hechting goed verloopt. Dus één van die twee moet op de groep staan als deze baby er is. Daarnaast kunnen er andere collega’s aanwezig zijn, die weer voor andere baby’s een vast gezicht kunnen zijn. 
Er is natuurlijk niet afgesproken dat er minder pm'ers op de groepen met baby’s komen. En het is niet nodig dat iedere pm'er full-time gaat werken. Het wordt wel even puzzelen met de roosters.
Dit kan dus wel gevolgen hebben voor je rooster of arbeidsovereenkomst. Maar je arbeidsovereenkomst kan nooit zomaar door je werkgever gewijzigd worden. Wij volgen de invoering van deze nieuwe regel daarom op de voet. 

Alle beroepskrachten krijgen ‘coaching-on-the-job’ door een pedagogisch coach of beleidsmedewerker. Deze pedagogisch coach of beleidsmedewerker (minimaal hbo-niveau op het gebied van pedagogiek) wordt ook ingezet voor het maken van pedagogisch beleid.
Kinderopvang is een vak, er wordt veel van je gevraagd. Om werknemers te ondersteunen krijg je daarom jaarlijks het recht op coaching door een pedagogisch beleidsmedewerker. Dit geldt voor alle pedagogisch medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen.
Voor deze afspraak geldt een latere ingangsdatum, namelijk 1 januari 2019. Want niet alle organisaties kunnen volgend jaar al over een pedagogisch beleidsmedewerker op hbo-niveau beschikken. 

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in de kinderopvang. De inzet van vrijwilligers mag niet ten koste gaan van de inzet van professionals. Vrijwilligers mogen daarom niet langer meegeteld worden in de beroepskracht-kindratio (bkr). Ze mogen wel extra boven de formatie worden ingezet. Ook in de bso wordt de inzet van vrijwilligers niet langer mogelijk, tenzij als hulp naast de beroepskrachten.

De regeling voor het afwijken van de beroepskracht-kindratio (bkr) voor kinderopvangorganisaties die tenminste 10 uur opvang bieden, wordt gewijzigd. De start van de 3 uur waarop mag worden afgeweken is niet langer afhankelijk van het (op dat moment) aantal aanwezige kinderen. De begin- en eindtijd moet van tevoren in het pedagogisch beleidsplan worden vastgelegd. Dit geldt ook voor de exacte tijden waarop niet wordt afgeweken van de bkr. Als de werkgever nalaat dit vast te leggen en te communiceren moet de bkr gedurende de gehele openingstijd volledig worden toegepast.
Veel pm'ers geven aan dat zij het zwaar vinden om alleen op de groep te staan. Met de nieuwe regels wordt het voor ouders en medewerkers duidelijker wanneer er minder pm'ers op de groep staan. Dit is dan ook beter te controleren door medewerkers en ouders en te inspecteren door de ggd.

Rekenhulp

Er is een rekenhulp waarmee je kunt zien wat voor gevolgen de nieuwe rekenregels hebben voor verschillende groepscombinaties in de kinderopvang. 

Download het Excel-bestand met de rekenhulp

Aan de berekeningen met de rekenhulp kunnen geen rechten worden ontleend. Het bestand is te openen in Excel 2010 of nieuwer. Het bestand bevat brede tabellen, bekijk het daarom op een computer. Als werknemer heb je het meest aan tabblad 3: huidige en nieuwe rekenregels.