Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Zo kun je veilig werken in de kinderopvang

Coronaprotocol Kinderopvang

Ook de kinderopvang wordt hard getroffen door de coronacrisis. Hoe kun je veilig werken zonder besmet te raken? Dat is wat iedereen bezighoudt. Daarom is er een protocol opgesteld met richtlijnen hoe je veilig kunt werken in de kinderopvang.

Dit zijn de afspraken

Hieronder vind je de belangrijkste afspraken in het protocol voor de kinderopvang. Het protocol wordt regelmatig aangepast. Ga ook naar fnv.nl/corona. Daar vind je veelgestelde vragen over werken in de kinderopvang tijdens corona.

Algemene maatregelen

 • Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • Tussen personeelsleden/gastouders en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
 • Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Tussen personeelsleden/gastouders en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • Houd je bij de school tijdens het halen van BSO-kinderen aan de maatregelen die de school heeft getroffen.

 • Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep ten minste 20 secondes. 
 • Gebruik papieren handdoekjes.
 • Geen handen schudden.
 • Hoesten/niezen in de ellenboog.
 • Niet aan je gezicht zitten.
 • Maak extra vaak de materialen schoon waar personeel en kinderen gebruik van maken en de plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots).
 • Maak één of meerdere personeelsleden verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen. Voor meer informatie zie de LCHV richtlijn.
 • Zorg dat medewerkers over een eigen eetgelegenheid/pauzeruimte/ toilet(ten)/etc. beschikken waar zij afstand kunnen houden van elkaar en hygiënemaatregelen kunnen opvolgen. 
 • Maak je handen schoon met water en zeep. Zo kun je ziekteverwerkkers verwijderen. Handenwassen werkt het beste bij de preventie van besmetting. Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van deze middelen.
 • Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het reguliere schoonmaakprotocol. 

 • Zorg ervoor dat de ventilatie voldoet aan de regelgeving, arbocatalogi en geldende richtlijnen.
 • Zorg voor voldoende ventilatie door of ramen op een kier te zetten, of via roosters of kieren, of met mechanische ventilatiesystemen. 
 • Lucht groeps- en opvangruimtes en andere ruimtes elke dag regelmatig. Doe dat niet als er meerdere mensen in de ruimte aanwezig zijn. Doe dit bijvoorbeeld vóór aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 á 15 minuten tegenover elkaar open te zetten.

In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op een locatie wordt de GGD afdeling infectieziektebestrijding geïnformeerd door de houder. Wanneer een persoon (kind of medewerker) positief is getest voert de GGD bron- en contactonderzoek (BCO) uit, zowel buiten als binnen de kinderopvang/school. De GGD komt, indien van toepassing, met adviezen of neemt de regie in de te nemen maatregelen. 

Stel als opvang een eigen stappenplan (handelingsperspectief) op voor besmettingen of uitbraken op opvang, zie hiervoor het Generiek kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) van het RIVM.

Deze regel geldt niet voor gastouders, wel moet een locatie voor gastouderopvang tijdelijk sluiten als gevolg van quarantaineregels bij een besmetting op de locatie. Zie verder onder het hoofdstuk medewerkers en gastouders.

Maatregelen voor kinderen

Het thuisblijf- en testbeleid is voor alle kinderen van 0-12 jaar gelijkgetrokken. Het zogenaamde ‘snottebellenbeleid’ zoals dat gold voor kinderen van 0-4 jaar, geldt vanaf heden voor alle kinderen van 0-12 jaar. Dit betekent dat:

 • met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
 • als ze af en toe hoesten;
 • met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of benauwdheid;
 • bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 binnen 8 weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde SARS-CoV-2-infectie.
 • Verder blijven kinderen met bovengenoemde klachten zoveel mogelijk thuis (bijvoorbeeld niet op bezoek bij anderen). Ook moeten zij thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat

Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen. Zie voor de handreiking van het RIVM bij neusverkouden kinderen: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen.

Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, kan je gebruik  maken van de beslisboom. Zie https://www.boink.info/beslisboom. De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de beslisboom inhoudelijk gecontroleerd.

Kinderen moeten thuisblijven als zij:

 • worden getest; zij blijven thuis totdat de uitslag bekend is. 
 • een huisgenoot met COVID-19 hebben * & ***.
 • een nauw contact zijn van iemand met COVID-19 ** & ***.
 • een quarantaineadvies hebben na terugkomst uit het buitenland, zie: Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl.

* voor kinderen die niet-immuun zijn geldt:

 • Quarantaine van 10 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon
 • Testen op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine)
 • Testen bij klachten
 • Z.sm. testen

** voor kinderen die niet-immuun zijn geldt:

 • Quarantaine van 10 dagen na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon
 • Testen op dag 5 (bij een negatieve testuitslag mag het kind uit quarantaine)
 • Testen bij klachten

*** Kinderen die <6 maanden een bevestigde SARS-CoV-2 infectie hebben doorgemaakt worden als immuun beschouwd. Zij hoeven niet in quarantaine. wel geldt het advies om te testen bij klachten en om te testen op dag 5 indien zij een huisgenoot hebben met COVID-19.

Zie voor de aparte thuisblijf- en testadviezen voor immuun beschouwde contacten het BCO protocol en de Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar).

Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. 

In de volgende gevallen wordt testen van kinderen 0-12 jaar in ieder geval dringend geadviseerd: 

 • Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest (meer dan incidenteel). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de opvang.
 • Het kind is ernstig ziek – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten om het kind te laten testen.
 • Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een huisgenoot (categorie 1-contact) van iemand die Covid-19 heeft.
 • Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een overig contact (een categorie 2, of een categorie 3-contact op schol of opvang) van iemand die Covid-19 heeft.
 • De GGD het testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.

Als een kind niet getest wordt:

Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of hoest, en dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig klachtenvrij is. In het geval van aanhoudende milde klachten* mag het kind weer naar de kinderopvang of school na 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een quarantaine-advies geldt.

*Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en toe hoesten.

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een professional wordt afgenomen. Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.

Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen

Maatregelen voor ouders

De houder kan een aantal maatregelen nemen die door de ouders in acht moet worden genomen. Stem af met  de personeelsvertegenwoordiging. Informeer ouders en de oudercommissie en doorloop waar van toepassing de adviesprocedure met de oudercommissie. Onderstaand de belangrijkste maatregelen.

Ouders en externen mogen onder voorwaarden (weer) op de locatie komen. Let hierbij wel op dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden tussen volwassenen. Houders kunnen aanvullende maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat het betreden van de locatie veilig en met voldoende afstand kan plaatsvinden, denk hierbij aan:

 • Spreiding in breng- en haalmomenten.
 • In etappes brengen van kinderen en/of ouders op locatie weigeren, tenzij dit noodzakelijk is. Als dit noodzakelijk is, beperk dan het maximum aantal ouders dat tegelijk naar binnen mag.  
 • Met inachtneming van de emotionele veiligheid kan de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar pm’er, plaatsvinden op 1,5 meter afstand. Bijv. door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de pm’er het kind kan oppakken.
 • Lijnen aanbrengen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten wachten.
 • Kinderen onder begeleiding van de pm’er buiten laten ophalen.
 • Oudere kinderen bijv. op het plein ophalen.
 • Kinderen brengen en halen door één volwassene.
 • Ouders dienen ook buiten 1,5 meter afstand te houden.

 • Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten* en/of als diegene wacht op de testuitslag.
 • Voor ouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is , zie: Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl.

Het dringende advies om gebruik te maken van mondneusmaskers vervalt per 26-6-2021. De houder kan zelf bepalen of het wenselijk is dat ouders en externen mondneusmaskers dragen wanneer zij de locatie betreden.

*Voor bovenstaande punten die zijn aangemerkt met een * geldt dat indien de ouder een infectie heeft doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden (aangetoond door PCR of klinisch gevalideerde antigeensneltest), de ouder wel de opvanglocatie mag betreden.

Maatregelen voor medewerkers en gastouders

Voor de medewerkers op de groep en gastouders gelden de volgende regels:

Medewerkers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als een van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven en zich laten testen. Ook als een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkeld gaat de medewerker naar huis en laat zich testen.

Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen*. Het gaat om (milde) klachten als:

 • Hoesten;
 • Neusverkoudheid;
 • Loopneus;
 • Niezen;
 • Keelpijn;
 • Verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden);
 • Plotseling verlies van reuk of smaak.

Je hoeft niet eerst naar een (bedrijfs)arts voor een doorverwijzing; je kunt rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD.  Een ondernemer kan ook zelf voor zijn medewerkers (snel)testen inkopen. Zie voor meer informatie: https://www.rivm.nl/coronavirus -covid -19/testen. Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis. In geval van een gastouder ontvangt deze in afwachting van de testuitslag geen kinderen of andere volwassenen thuis.

Voorrang bij teststraat GGD:

Medewerkers in de kinderopvang (pedagogisch medewerkers en gastouders) kunnen met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD. Zij kunnen met een voorrangsverklaring contact opnemen met het prioriteitsnummer van de GGD. Meer informatie hierover is beschikbaar via Medewerkers kinderopvang voorrang bij testen op corona | Nieuwsbericht | Veranderingen kinderopvang.

Testuitslag:

Negatief: Indien de test negatief is, kan de medewerker/gastouder weer aan het werk met in achtneming van algemene hygiënemaatregelen.

Positief: Indien de test positief is, moet de medewerker/gastouder ten minste 7 dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker/gastouder weer aan het werk. In geval van een positieve besmetting van een gastouder, wordt er dus geen opvang geboden. De gastouder informeert de ouders. In geval van besmetting van een vraagouder of een kind, treden de ‘Thuisblijfregels voor kinderen’ in werking.

Als een personeelslid/gastouder zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft het personeelslid/gastouder in ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Ook de huisgenoten en nauwe contacten gaan in quarantaine. Als het personeelslid/gastouder na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie en wordt ook de quarantaine voor huisgenoten/nauwe contacten opgeheven. Als het personeelslid/gastouder binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie. Ook moeten de huisgenoten dan thuis in quarantaine blijven tot 10 dagen na het laatste risicocontact. Daarbij geldt dat zij op dag 5 een test kunnen doen en met een negatieve testuitslag uit quarantaine mogen.

Preventief zelftesten

Pedagogisch medewerkers en gastouders kunnen zichzelf (vrijwillig) twee keer per week testen op het coronavirus, zonder dat daar een directe aanleiding toe is. Hiervoor hebben kinderopvangorganisaties zelftesten ontvangen. Een positieve zelftestuitslag moet altijd bevestigd worden met een professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD. Meer informatie is beschikbar op de website www.zelftestenkinderopvang.nl.

Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen.

 • Als iemand in het huishouden van het personeelslid of de gastouder die bij de vraagouder thuis werkt naast milde coronaklachten ook koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft blijft het personeelslid/de gastouder die nog niet gevaccineerd zijn thuis*. Als de testuitslag negatief is, mag het personeelslid/gastouder weer naar het werk c.q. mag er weer gastouderopvang bij de vraagouder thuis plaatsvinden.
 • Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: de gastouder mag opvang blijven bieden als de huisgenoot (vanaf 12 jaar of ouder) verkoudheidsklachten heeft en deze huisgenoot niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is als vraagouders en de kinderen die worden opgevangen door de gastouder. Als de eigen kinderen van de gastouder van 0 tot 12 jaar verkoudheidsklachten hebben, mag de gastouder op reguliere wijze opvang blijven bieden. Als een huisgenoot (ongeacht welke leeftijd) van de gastouder koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, kan er géén opvang worden geboden.
 • Als een huisgenoot van de gastouder in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat de huisgenoot in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatie (dus allen minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, kan de opvang doorgang vinden, mits de huisgenoot niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is als de vraagouders en de kinderen die worden opgevangen door de gastouder.
 • Als iemand in het huishouden van het personeelslid/de gastouder getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. Personeelsleden/gastouders die nog niet gevaccineerd zijn moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten).

  Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon laten testen. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.

  Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten personeelsleden/gastouders minimaal in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag. Vanaf de 5e dag kan getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft het de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden.
 • Als de huisgenoot van de gastouder positief is getest en de gastouder zelf al gevaccineerd is of een infectie heeft doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden (aangetoond door PCR of klinisch gevalideerde antigeensneltest), mag de gastouder wel opvang bieden bij de vraagouder thuis.

Zie voor informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis

Personeelsleden/gastouders die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een risicogroep vallen (risicogroep is conform de RIVM lijst, zie COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl)), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen:

 • vanuit huis of
 • (elders) op de locatie of
 • om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.

Personeelsleden/gastouders die zwanger zijn en kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel kinderen (4 tot 13 jaar) als volwassenen) te houden. De werknemer/gastouder gaat hierover in overleg met de bedrijfsarts/ behandelaar. De uitzondering die gold voor de opvang van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar is per 2 april 2021 komen te vervallen.

Voor personeelsleden/gastouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck bekeken worden of er een dringend advies voor quarantaine of een quarantaineplicht geldt, zie: Quarantaine Reischeck COVID-19 | Rijksoverheid.nl.

Personeelsleden/gastouders die kinderen vervoeren in een auto/personenbusje dragen een mondkapje.

Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een personeelslid/ gastouder in contact is geweest met een besmette persoon, gaat het personeelslid/gastouder die nog niet gevaccineerd zijn in quarantaine*. Het personeelslid/de gastouder kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als het personeelslid/de gastouder geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.

* Hierbij geldt dat indien de medewerker/de gastouder zelf een infectie heeft doorgemaakt met een eerste ziektedag minder dan 8 weken geleden (aangetoond door PCR of klinisch gevalideerde antigeensneltest), de medewerker/gastouder wel aan het werk mag. Alleen als duidelijke klachten ontstaan waarbij er toch het vermoeden van een herinfectie bestaat, wordt testen geadviseerd.

Leg de regels uit aan ouders en kinderen

Werk je in de kinderopvang? Leg dan de regels in het protocol uit aan de ouders. Op de buitenschoolse opvang of bij de gastouderopvang met kinderen van 4 jaar of ouder kun je de regels ook met kinderen bespreken. Kinderen jonger dan 4 jaar kunnen spelenderwijs leren omgaan met maatregelen, zoals handen goed leren wassen en hoesten in de elleboog. 

Verantwoording

Het kinderopvangprotocol is opgesteld door de brancheorganisaties Kinderopvang, Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en de FNV in samenspraak met het ministerie van SZW. 
 

Download de factsheet testen van medewerkers in (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang op Rijksoverheid.nl