JDE beweegt nauwelijks

4e cao-onderhandeling biedt weinig voortgang

Redactie
Door Redactie 15 december 2021

Op maandag 13 december jl. hebben wij met jullie werkgever voor de vierde keer onderhandeld voor een nieuwe DE Diensten cao en Coffee &Tea cao. De onderhandelingen lopen in een open sfeer maar per saldo wordt er nauwelijks voortgang geboekt. Over de belangrijkste cao-voorstellen liggen de onderlinge verschillen mijlenver uit elkaar.

koffiefabriek douwe egberts

Loon

Jullie werkgever heeft haar eerste loonbod verbeterd door over een 2-jarige cao-looptijd het volgende te bieden:

 • 1-9-2021: 1%
 • 1-7-2022: 1,5%
 • 1-7-2023: 1,5%

Als vakbonden beoordelen wij dit bod vanuit twee invalshoeken nl.:

 1. De inflatie over de periode oktober 2020 – oktober 2021 (onze voorstellenbrief). Deze bedraagt 3,3%. Het loonbod van jullie werkgever over het eerste jaar bedraagt 2% en is ver onder de inflatie. We hebben het dan nog niet over de mogelijke inflatie over 2022 (2e jaar van de cao).
 2. Omdat jullie werkgever met name de laatste loonsverhogingen zo kort voor het einde van de cao-looptijd wil geven, is het volume van de loonsverhoging over 24 maanden uiteindelijk in totaal 1,6%.

In beide invalshoeken ligt het bod van jullie werkgever ver onder de inflatie. Dit versterkt ons na 4 onderhandelingen om in de cao een structurele afspraak te maken over de automatische prijscompensatie (APC). Zodat werknemers minstens de inflatie gecompenseerd krijgen.

80-90-100 regeling

Het lukt ons nog steeds niet jullie werkgever te overtuigen dat de 80-90-100 regeling een belangrijk instrument is voor Duurzaam Inzetbaarheidsbeleid en dit dan ook gestimuleerd dient te worden.

Er lijkt wat beweging te zijn vanuit jullie werkgever. Echter, zij stellen voor om de regeling 4 jaar voor de pensionering in te laten gaan en de eerste twee jaar 80-90-100 regeling aan te bieden en daarna 80-80-100. Over de laatste twee jaren wordt de regeling dus versoberd. Wij willen geen knip in de regeling of twee verschillende regelingen aanbieden. Wij zijn ten opzichte van ons oorspronkelijke voorstel met de leeftijd waarop de 80-90-100 regeling ingaat inmiddels opgeschoven van 60 naar 62 jaar. Ook willen wij geen automatische koppeling met de pensioenleeftijd. En wij houden vast aan een duidelijke leeftijdgrens.

Onder voorwaarde dat 80-90-100 regeling verbeterd wordt zijn we bereid om de leeftijd van 57,5 jaar uit de C&T cao (niet meer afbouwen volgens de afbouwregeling) gestaffeld in 6 jaar te verhogen naar 60 jaar.

Pensioen

Pensioen is als arbeidsvoorwaarde onderdeel van de cao. En werkgever en vakbond moeten samen beslissen hoe deze arbeidsvoorwaarde wordt uitgevoerd. Maar over de pensioenen wil jullie werkgever met ons geen afspraak te maken. Er kunnen zich tot het nieuwe pensioenstelsel ontwikkelingen voordoen die nadelig kunnen zijn voor de pensioenen van de werknemers. Wij willen afspreken dat wij in dat geval samen met jullie werkgever ons inspannen om eventuele nadelige gevolgen voor de werknemers zoveel mogelijk op te vangen.

Compensatie-uren

Jullie werkgever stelde voor om de huidige compensatie uren te behouden en deze te bevriezen vanaf een bepaalde datum. De nieuw op te bouwen compensatie-uren wil jullie werkgever beperken. In deze onderhandeling hebben zij het maximumaantal uren dat in toekomst opgespaard kan worden verhoogd van 100 naar 150 uren per jaar. Werknemers krijgen de tijd om in 2 jaar alle uren hierboven op te nemen. Als dat niet gebeurt, worden deze uitbetaald.

Als vakbonden hebben wij alles overwegend besloten om jullie werkgever hierin niet tegemoet te komen. Omdat de uitvoering ervan lastig is. Grootste reden is dat ons signalen hebben bereikt dat werknemers die vallen onder de cao C&T deze uren moeilijk in tijd kunnen opnemen en daardoor opgespaard worden. Het laten uitbetalen is vanwege fiscale redenen ook niet aantrekkelijk. De cao C&T is hierin duidelijk en stelt dat overuren in tijd opgenomen dienen te worden. Dus met uitzondering van individuele afspraken kunnen overuren nauwelijks opgespaard worden.

En in de cao Diensten staat dat de afdelingsleider dit kan laten uitbetalen en daar wordt er nauwelijks overwerkuren opgespaard, terwijl sommige werknemers onder die cao in feite dat zouden willen.

Flexibele inzetbaarheid en overwerk Professional

Dit blijft een heikel onderwerp. Aan de ene kant zegt jullie werkgever dat buitendienstmedewerkers per dag 8 uur en per week 40 uur ingeroosterd worden. Aan de andere kant willen zij vasthouden aan de 7-9 uur bandbreedte!

Volgens ons gaat hier om twee verschillende werkinstrumenten. 7-9 bandbreedte is namelijk een plus-min werkrooster. Net als ploegendienst, consignatiedienst kan een bedrijf ook een “7-9 plus-min rooster” hebben.  Maar dit dient in de cao heel zuiver en transparant met daarbij behorende voorwaarden en kaders opgenomen te zijn. En op dit moment ontbreekt dit. Hoe kun je stellen dat je een buitendienst medewerker 8 uur per dag en 40 uur per week inroostert maar vervolgens met de “7-9 bandbreedte regeling” de uren registreert, uitrekent, etc.?

Het is dan ook logisch dat als jullie werkgever op deze wijze uitvoering te geeft aan de werktijden van de buitendienst medewerkers, ook de problemen veroorzaakt. Ook als het gaat om de uitvoering en verwerken van de reistijden zien wij soortgelijke onduidelijkheid.

Als vakbond willen wij deze situatie opgelost hebben. Jullie werkgever onderkent dat er problemen zijn, maar is nog steeds niet bereid om verbeteringen door te voeren.

Inmiddels hebben wij hiervoor verschillende voorstellen gedaan. Onze laatste voorstellen zijn:

 • Reistijd maximaliseren tot half uur voor aanvang en half uur einde werktijd.
 • Extra reistijd boven de halfuur aanvang en half uur einde werktijd is werktijd.
 • Tot half uur voor afronding werktijd is geen overwerk, als werkzaamheid langer dan een half uur is, telt dit halfuur wel mee als overwerk.
 • De huidige “7-9 bandbreedte werktijd” als een aparte regeling opnemen in de cao met duidelijke vermelding dat het gaat om een “plus (9uur) en min (7uur) rooster”. Hiervoor moeten we in de cao de kaders en arbeidsvoorwaardelijke zaken duidelijk afspreken, zoals:
 • Instemming van de OR bij invoeren c.q. toepassen van de regeling, met daarbij begindatum en einddatum van de regeling.
 • Dat gemiddeld 40 uur per week gewerkt wordt, waardoor de middeling per week wordt gedaan. Plus uren per week uitbetalen (=overwerk). Minuren kunnen naar de volgende week overgaan. Eind van het jaar kunnen eventuele minuren verrekend worden met verlof/adv. Dat geeft een nieuwe start in het nieuwe jaar.
 • Wij willen buitendienstmedewerkers uitzonderen van dit “plus- en minrooster” omdat ze dan hierboven genoemde regeling hebben.

Hoe verder

Wij zullen bovenstaande onderwerpen en de overige cao voorstellen op dinsdag 21 december bespreken met de gezamenlijke kadergroepen van FNV en CNV Vakmensen.

Het lijkt erop dat jullie werkgever zonder een extra push vanuit onze leden niet over de brug zal komen. Laten we hopen dat het niet zover komt en jullie werkgever op 22 december a.s. forse stappen zal maken zodat we tot een resultaat kunnen komen. 

Neem voor vragen over deze onderhandelingen contact op met de bestuurder van jouw vakbond.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.