Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Heineken slaat de plank mis met mager loonvoorstel

portret Niels Suijker
Door Niels Suijker 26 oktober 2021

Het tweede cao-overleg op 25 oktober 2021 met Heineken over de gezamenlijke thema’s voor de drie cao’s bij Heineken/Vrumona is teleurstellend verlopen. Heineken wil op termijn weer tot één loongebouw komen voor de drie cao’s. Die ambitie is best bespreekbaar, maar dat doel kan wat FNV betreft zeker níet bereikt worden door de loongebouwen van Supply en Commercie in de nieuwe cao te bevriezen.

Hogere loongebouwen bij Supply en Commercie

Heineken heeft er in de vorige cao’s bewust voor gekozen om verschillende loonsverhogingen toe te kennen. In het eindbod voor de cao’s Supply en Commercie 2020-2021 is in totaal 7,5% loonsverhoging toegekend. Voor diezelfde periode is in het eindbod voor de cao Group maar 1,5% structurele loonsverhoging toegekend. Bovendien hebben medewerkers bij Group in 2021 geen beoordelingsverhoging toegekend gekregen. Heineken wil in de komende cao weer naar één loongebouw toewerken. Het voorstel daartoe is echter onbespreekbaar voor FNV.

Voorstel Heineken voor loonsverhoging  

Heineken wil de maxima van de loongebouwen Supply en Commercie de komende twee jaren bevriezen. De minimale RSP wordt 70% (dit is al zo voor schalen 1 t/m 6, voor de schalen daarboven is het minder). Heineken wil de beoordelingsverhoging vervroegen naar 1 januari (is nu 1 juli) en denkt aan een ‘gematigde’ collectieve verhoging (voor de feitelijke salarissen, niet voor de schaallonen). Het loongebouw van Group wordt wel verhoogd met de collectieve verhoging, waardoor het verschil tussen de loongebouwen kleiner wordt. Zo groeien de schalen (op termijn) naar elkaar toe, aldus Heineken.

Reactie FNV op loonvoorstel Heineken

Heineken heeft met de vorige cao’s zelf een probleem gecreëerd, maar legt de rekening nu bij de medewerkers van Commercie en Supply. FNV gunt medewerkers van Group uiteraard hetzelfde loongebouw als de andere twee cao’s, maar accepteert geen twee jaar stilstand bij Supply en Commercie om dat doel te bereiken. Dit loonvoorstel van Heineken staat bovendien in schril contrast met de loonvraag van FNV. FNV wil dat de lonen voortaan automatisch meestijgen met de inflatie (zgn. automatische prijscompensatie), plus een extra loonstijging van € 100,- per maand.

Heineken ziet weinig in Eerder stoppen met werken-afspraak

FNV vindt het belangrijk om afspraken te maken over de zgn. RVU. Dat is de regeling waarmee medewerkers in zware beroepen tot drie jaar voor de AOW-leeftijd kunnen stoppen met werken. Wie voor deze regeling in aanmerking komt, kan per cao besproken worden. In een eerste reactie zegt Heineken niet te herkennen dat medewerkers behoefte hebben aan deze regeling. De huidige 60-80-100 en 80-80-100-regelingen volstaan wat Heineken betreft. Daarnaast ziet Heineken meer in ‘maatwerk’ voor individuele gevallen i.p.v. een extra cao-regeling. FNV ziet wel een duidelijke behoefte aan de RVU. Het gesprek hierover wordt een volgende keer vervolgd.

Wel een thuiswerkregeling, maar niet in de cao

FNV heeft een voorstel gedaan voor een thuiswerkvergoeding. Het goede nieuws is dat Heineken hier ook afspraken over wil maken, het slechte nieuws is dat Heineken dit geen cao-afspraak vindt. Heineken denkt aan een eenmalig bedrag voor thuiswerkplekinrichting en een bedrag van € 2,- netto per thuiswerkdag. Hoewel medewerkers al ruim 1,5 jaar thuiswerken, wil Heineken dit niet met terugwerkende kracht toekennen. FNV vindt het heel bijzonder dat Heineken hier geen cao-afspraken over wil maken, aangezien we elkaar op de inhoud mogelijk best kunnen vinden.

Wat is nog meer besproken?

Over een paar onderwerpen worden we het wel eens. Heineken is bereid het aanvullende geboorteverlof, waarbij de partner gedurende 5 weken een UWV-uitkering van 70% krijgt, aan te vullen tot 100% van het loon. Ook wil Heineken de huidige afspraak over de WW-reparatie verlengen (die loopt per 1 oktober 2022 af). Over een betere beloning van uitzendkrachten verschillen we nog van mening. Uitzendkrachten bij Heineken krijgen onder meer een lager loon (het salaris gedeeld door 1,12) of minder ATV. FNV wil dat onredelijke verschil, dat strijdig is met de inlenersbeloning, opheffen.

Hoe verder?

Er zijn nu twee overleggen over ‘centrale’ onderwerpen geweest (waarbij loon wat FNV betreft overigens geen centraal onderwerp is). Deze beide overleggen hebben helaas niet geleid tot veel concrete afspraken. De volgende cao-overleggen vinden plaats op 3, 8, 15 en 17 november (voor de cao Supply) en 12 november (voor de cao’s Commercie en Group). Afgesproken is dat de centrale onderwerpen en loon worden meegenomen in de cao-overleggen Supply. FNV hoopt dat Heineken zich de komende weken nog eens goed zal beraden op de inzet voor de cao’s, want dit overleg stemt FNV niet bepaald positief.