Cao-overleg van start, inzet van JDE bekend

portret Niels Suijker
Door Niels Suijker 22 oktober 2020

In het tweede cao-overleg op 20 oktober jl. hebben FNV, CNV en Jacobs Douwe Egberts hun cao-voorstellen toegelicht. De inzet van JDE is vooral gericht op het verlagen van loonkosten. FNV is benieuwd wat de leden vinden van deze voorstellen. Cao-partijen praten verder op 30 oktober.

Waar wil FNV in de nieuwe cao’s op inzetten?

Op 11 september jl. is er een eerste cao-overleg geweest. Na de reacties van onze leden op de concept-cao-voorstellen, heeft FNV deze inzet nu definitief gemaakt.

FNV zet in op:

 • Een looptijd van één jaar en de ruimte om de lonen met 5% te verhogen. Deels kan deze ruimte worden gebruikt om de minimumschaallonen stapsgewijs te verhogen naar min. € 14,-per uur. Bij de uiteindelijke beoordeling van het resultaat, laat FNV nadrukkelijk meewegen welke andere afspraken wij met JDE kunnen maken in dit cao-traject, zoals:
 • Eerder stoppen met werken (drie jaar voor de AOW-leeftijd) voor zware beroepen;
 • Een duur van vier jaar voor de 80-90-100-regeling en de regeling voorafgaand aan pensionering, en een goed alternatief voor de 5-ploegendienst;
 • Goede faciliteiten en een structurele vergoeding voor thuiswerkers;
 • Een verlenging van het sociaal plan met twee jaar (tot 1-1-2023);
 • Een maximale reistijd voor buitendienstmedewerkers van zowel ’s ochtends als ’s middags een half uur. Het meerdere wordt beschouwd als werktijd;
 • Voortzetting van de fiscale behandeling van de vakbondscontributie en extra vergoeding;
 • Evaluatie van de cao-afspraken in 2018 over beoordelingsafhankelijk belonen en het variabele beloningssysteem, met evt. daarna aanvullende voorstellen;
 • Zicht op het aantal uitzendkrachten bij JDE en afspraken die hun meer zekerheid bieden.

Wat wil JDE?

De resultaten staan volgens JDE, mede als gevolg van de coronacrisis, onder druk. JDE legt veel nadruk op loonkosten die competitiever moeten worden. JDE zet naar eigen zeggen in op ‘toekomstbestendige’ cao’s en stelt het volgende voor. 

 • Looptijd en loonsverhoging: JDE wil een cao-looptijd van één jaar. JDE doet geen concreet loonvoorstel, maar spreekt van ‘een eventuele beperkte collectieve verhoging’;
 • ADV: Voor nieuwe medewerkers in de cao C&T (m.u.v. ploegendienstmedewerkers) wil JDE 12 ADV-dagen per jaar (i.p.v. de huidige 23 ADV-dagen);
 • Seizoensregeling: JDE wil de pilot seizoensrooster in de theefabriek in Joure per maart 2021 opnieuw opstarten, aangezien de pilot eerder als gevolg van de coronacrisis is stopgezet;
 • 57,5 regeling: Als een C&T-medewerker nu 57,5 jaar of ouder is en een andere functie krijgt, behoudt hij op basis van art. 25 de vaste toeslagen die bij zijn oude functie of dienstrooster horen. JDE wil dit handhaven voor medewerkers die hier nu al gebruik van maken, maar de regeling afschaffen voor medewerkers die nu nog geen 57,5 jaar zijn.

Wat vinden onze leden van de inzet van JDE? 

FNV constateert dat de verschillen in dit stadium van de onderhandelingen groot zijn. FNV wil graag investeren in mensen en arbeidsvoorwaarden. Omdat JDE een winstgevend bedrijf is, kan dat ook wat ons betreft. De voorstellen van JDE staan juist vooral in het teken van kostenbeheersing en meer flexibiliteit. In het volgende overleg op 30 oktober a.s. zullen partijen reageren op elkaars cao-voorstellen. Dan horen we of en op welke punten JDE de vakbonden FNV en CNV tegemoet wil komen. FNV is uiteraard benieuwd hoe leden tegen de voorstellen van JDE aankijken. JDE zegt trots te zijn op de medewerkers, maar blijkt dat ook uit de cao-voorstellen? Reageer!

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.