Principeakkoord reorganisatie Optimalisatie Reisbegeleiding NS

Redactie
Door Redactie 4 november 2022

Op 2 juni heeft de directie NS de adviesaanvraag “Optimalisatie Reisbegeleiding” bij de OR ingediend. Het bleek zeer lastig om een datum te vinden waarop zowel alle vakbonden en de NS delegatie in gelegenheid waren bij elkaar te komen. Uiteindelijk zijn “partijen” op dinsdag 1 november bij elkaar gekomen.

Principeakkoord reorganisatie Optimalisatie Reisbegeleiding NS

Via de FNV Spoor kaderleden Harald, Dries en John hebben we wel een goed beeld gekregen wat er speelde en welke eventuele “negatieve personele gevolgen” we via afspraken met NS moesten opvangen. De kritische nood over deze reorganisatie is ook dat NS wel erg vertrouwd op de IT die zich nog niet eens heeft kunnen bewijzen hebben we uiteraard benoemd. Dit princiepakkoord is bedoeld om de negatieve personele gevolgen op te vangen. Hiermee spreken wij ons niet uit over het voorgenomen besluit van deze reorganisatie. De OR zal hierover zich in hun advies uitspreken.  De vragen en onzekerheid rondom de premobiliteit zijn zover wij begrijpen opgelost.

Grootste pijnpunten zijn weggenomen

Onze leden gaven 3 grote pijnpunten met ons mee, waarvoor de leden goede afspraken verwachtte. 

  • Behoud taakgroep
  • Oplossing voor standplaatswijziging naar Utrecht
  • Behoud individuele afspraken

Behoud taakgroep

In het principeakkoord is opgenomen dat Indien een werknemer als gevolg van deze organisatiewijzi-ging in een gewijzigde functie wordt geplaatst waarvan de functie in een lagere functiegroep is inge-deeld, dan behoudt de medewerker zijn salarisgroep op basis van de Positieregeling (artikel 90 cao). Dat houdt in dat je jouw salaris plus het perspectief in de loontreden die je nog te gaan hebt, behoudt. NS heeft de plicht zich in te spannen om de werknemer zo spoedig mogelijk in ene passende functie te her-plaatsen. De werknemer wordt geacht actief mee te werken aan het vinden van en aanvaarden van een passende nieuwe functie.

Oplossing voor standplaatswijziging naar Utrecht

NS heeft naar ons geluisterd en gaat akkoord dat huidige feitelijke werklocaties en de momenten waarop en waar gewerkt wordt, ongewijzigd blijven. In werkafspraken wordt onderling afgesproken wanneer in Utrecht wordt gewerkt. Indien medewerker op verzoek van werkgever in Utrecht werkt, dan geldt de reistijd naar Utrecht als werktijd. 

Behoud individuele afspraken

We zijn met NS overeengekomen dat alle huidige individuele afspraken van de betreffende werknemer van toepassing blijven. 

Leden hebben het laatste woord

Al met al een resultaat waar we zeer trots op zijn. FNV Spoor legt dit onderhandelingsresultaat dan ook als een principeakkoord positief aan de betreffende FNV Spoor leden voor. Maar uiteindelijk bepalen de leden bij meerderheid van stemmen of het definitief een akkoord wordt of niet. De looptijd van onze ledenraadpleging loopt tot zaterdag 19 november. De betreffende leden hebben verdere informatie over de raadpleging ontvangen.

Lees het principeakkoord

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.