Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Nog geen sprake van echt onderhandelen tijdens de 2e onderhandelingsronde cao NS

Redactie
Door Redactie 25 mei 2022

Waar de 1e onderhandelingsronde op dinsdag 10 mei bedoeld was om de voorstellen aan elkaar toe te lichten, zouden de onderhandelingen nu echt van start gaan. Op de agenda stonden alle voorstellen van alle partijen met betrekking tot thema's: roosteren, werktijden en regelingen, ontwikkeling, doorstroom & vitaliteit, sociaal en werkgelegenheidsgarantie.

De FNV Spoor cao-commissie zit er klaar voor

Beeld: de FNV Spoor cao-commissie zit er klaar voor

Verslechteringsvoorstellen van NS

NS heeft nogmaals beargumenteerd waarom zij hebben voorgesteld om de ouderenregelingen te koppelen aan de AOW-leeftijd. Ook gaf NS aan waarom ze het urentotaal voor alle roostergebonden medewerkers op basis van 13 weken willen vaststellen. In de huidige situatie wordt het totaal op basis van 2 weken bepaald. Met deze stap wenst NS de medewerkers nog flexibeler te maken en realiseert NS een bezuiniging waarvan de medewerkers de kosten betalen. De min-uren die NS nu moet uitbetalen worden namelijk hiermee stevig teruggedrongen. Daarnaast gaf NS wederom een toelichting op het voorstel om voortaan het hele jaar door de niet opgenomen CF aan te kunnen wijzen. Ook dit betekent een verslechtering voor de medewerkers. Hoofdargument van NS is het hebben van een capaciteitsprobleem en financieel in zwaar weer verkeren.  

Leden accepteren geen verslechteringen

Onze FNV Spoor onderhandelingsdelegatie heeft aangegeven dat de bovenstaande 3 voorstellen door onze achterban niet geaccepteerd zullen worden. Naast de bovengenoemde voorstellen heeft NS nog enkele voorstellen gedaan die tot meer capaciteit moeten leiden. Ook voor deze voorstellen, zouden de medewerkers de prijs moeten betalen. 

Werknemers niet verantwoordelijk

FNV Spoor is van mening dat de medewerkers niet verantwoordelijk zijn voor het feit dat het nu tijdelijk financieel wat minder gaat met NS. De medewerkers zelf hebben te maken met torenhoge inflatie. Deze verslechteringsvoorstellen maken NS tevens nog minder aantrekkelijk op een al te krappe arbeidsmarkt. De (nieuwe) medewerkers moeten nog flexibeler zijn en krijgen het hierdoor nog lastiger om gezond de eindstreep te halen. NS stelt ook iets uit deze cao onderhandelingen te willen halen. Waarop wij terug hebben gegeven dat de cao de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers zijn. kostenbesparingen binnen een cao betekent een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden en onze achterban zit niet op verslechteringen te wachten.

Op het oog sympathiek

NS bracht het op het oog sympathieke voorstel in om medewerkers die overstappen naar een andere functie binnen NS met een lager salarisgroep tijdelijk te compenseren. Deze compensatie wordt dan in 1,5 jaar afgebouwd. Echter hiervan zal slechts een zeer beperkte groep de vruchten van plukken, want zaken zoals ORT worden niet meegenomen. 

Niet onderhandelen maar...

Vervolgens mochten wij onze voorstellen met betrekking tot de eerder genoemde thema’s voorlezen en eventuele verhelderingsvragen van NS beantwoorden. Op onze vraag wat NS van deze voorstellen vindt, hield NS de kaken op elkaar en gaven aan pas echt inhoudelijk te kunnen reageren, als het "hele pakket" bekend is. Dus pas op de laatste geplande onderhandelingsdag. NS gaf aan dat “we” nu nog in de verkennende fase zitten. Bestuurder FNV Spoor, Henri Janssen, heeft zijn verontwaardiging hierover uitgesproken omdat NS hiermee aangeeft feitelijk nog niet te willen onderhandelen. Daarna was NS bereid zich marginaal te uitten over de voorstellen, maar nergens is diep op ingegaan.  

Zeer stroef

Kortom, gisteren zouden de onderhandelingen met NS echt beginnen. Helaas hebben wij geen moment het gevoel gehad echt in onderhandelingen te zijn geweest. Het gaat zeer stroef en de opstelling van NS, geeft geen enkele aanleiding om dichter bij elkaar te komen. De situatie is dus niet al te rooskleurig en of we er “pratend” uit gaan komen, zal de toekomst moeten uitwijzen. Uiteraard blijft FNV Spoor zich inzetten voor een goed resultaat. Wij roepen NS op snel echt met ons in onderhandelingen te komen. En als we er niet uitkomen, is het aan onze achterban om voor een goed resultaat in actie te komen.

De volgende onderhandelingsronde vindt plaats op woensdag 22 juni. Dan staan alle andere voorstellen van ons, van de andere bonden en van NS op de agenda.

Volg de updates van FNV Spoor over de cao-onderhandelingen NS 2022 op www.fnvspoor.nlFacebook en op Twitter.