Verbeteringen voor uitkeringsgerechtigden

IOW verlengd en versobering WIA-keuring gaat niet door

Redactie
Door Redactie 13 april 2023

Maandag 3 april was een belangrijke dag voor de FNV. De minister van Sociale Zaken maakte haar plannen bekend om de doorgeslagen flexibiliteit op de arbeidsmarkt te bestrijden. Maar de brief aan de Tweede Kamer waarin ze deze plannen bekendmaakte, ging ook over de bescherming van werklozen en arbeidsongeschikten. FNV Uitkeringsgerechtigden heeft zich ingezet om ook voor deze groep verbeteringen voor elkaar te krijgen. Dat is gelukt!

Verbeteringen voor uitkeringsgerechtigden

Geen akkoord

Het is goed om te vermelden dat de inhoud van deze brief geen akkoord is met vakbonden of werkgevers. Het is een brief van de minister met haar plannen. Er staat geen handtekening van de FNV onder. Er is wel veel overleg geweest hierover. De brief is grotendeels gebaseerd op het zogenaamde 'middellange termijnadvies van 2021' waarin werkgevers en werknemersorganisaties, en dus ook de FNV, hun ideeën hadden opgeschreven. FNV-voorzitter Tuur Elzinga heeft dan ook al aangegeven dat de FNV tevreden is over het pakket maatregelen.

Wat betekent dit voor jou?

IOW met 4 jaar verlengd

De IOW wordt met 4 jaar verlengd. Een heel belangrijk punt. De IOW is er voor oudere werkzoekenden van wie hun WW-uitkering stopt, maar nog geen recht hebben op AOW. Deze regeling zou eind van dit jaar stoppen. FNV Uitkeringsgerechtigden heeft keihard gevochten om dit ongedaan te maken. Dat is dankzij onze kaderleden gelukt! Lees hier meer informatie over de regeling en de acties van FNV.

Versobering WIA-keuring gaat niet door

Het kabinet wilde al jaren dat het UWV minder streng toetst of de werkgever wel alles heeft gedaan om iemand in de eerste twee ziektejaren aan het werk te krijgen. Als de bedrijfsarts zegt dat iemand niet meer kan werken, zou dat advies worden opgevolgd. Dat was het plan. Nu is het nog zo dat het UWV dit ook nog onafhankelijk toetst, via de zogenoemde RIV-toets op benutbare mogelijkheden. Minister Van Gennip heeft in de brief aangegeven dat deze verslechtering voorlopig niet doorgaat. Een groot succes voor FNV Uitkeringsgerechtigden, die jaren hiervoor gevochten hebben.

Re-integratieverplichting tweede ziektejaar soberder

Er is ook een verslechtering aangekondigd. Werkgevers van kleine bedrijven hoeven straks niet meer per se in het tweede ziektejaar een werknemer terug te nemen als die weer kan werken. De re-integratieverplichting in het tweede ziektejaar wordt soberder en zal zich vaker gaan richten op werk bij een andere werkgever. Hierdoor kunnen mensen in de problemen komen. Maar er zitten wel waarborgen ingebouwd. Zo komt er al een scherpe toets na één jaar ziekte of ook door werkgevers wel alles gedaan is om terugkeer mogelijk te maken. Na twee jaar wordt bovendien nog bezien of op de oude werkplek iemand inmiddels in vaste dienst is aangenomen. Zo niet, dan keert de herstelde werknemer terug. En belangrijk is dat de loondoorbetalingsperiode bij ziekte van twee jaar blijft gewoon overeind blijft.

Aanpak problemen langdurig arbeidsongeschikten

Ook is er de toezegging dat er echt werk gemaakt gaat worden van de aanpak van de problemen met langdurig arbeidsongeschikten. Dit gaat over de grote groep werknemers die in de WIA buiten de boot valt. De 'Aanpak hardheden in de WIA' heet dat. Zie hier meer informatie.

Mooie successen

Al met al zijn dit hele mooie resultaten voor uitkeringsgerechtigden. Hiermee wordt maar weer eens aangetoond dat de overheid niet zomaar kan bezuinigen op sociale zekerheid. Dat ze dan altijd te maken krijgen met FNV Uitkeringsgerechtigden. En dat is een serieuze tegenstander. Dat blijkt!

Lees hier de brief van 3 april jl. van minister Karien van Gennip van Sociale Zaken.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.