Vakbonden eisen dat kabinet hardheden WIA stevig en structureel aanpakt

Portret Yvette de Vries
Door Yvette de Vries 5 april 2022

Vakbonden FNV, CNV en VCP willen dat het kabinet de WIA (Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen) verbetert. De tienduizenden mensen die jaarlijks de WIA instromen moeten kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen en een goede begeleiding naar werk; dat is nu niet het geval.

In het witboek ‘Hardheden in de WIA’ staan voorbeelden van zieke werknemers die de dupe zijn van hardheden in de WIA. De bonden komen met oplossingen en aanbevelingen om de WIA te ontdoen van haar onmenselijke bejegening en hardheden.

Onmenselijk en hardvochtig

Kitty Jong, vice-voorzitter FNV: ‘In het coalitieakkoord staat dat de partijen de hardheden in de WIA willen hervormen. Maar dat moeten wel de hardheden zijn zoals die door de mensen worden beleefd, niet de hardheden die nu boven water komen door een vastlopende uitvoeringsorganisatie. Als vakbond krijgen wij de dagelijkse praktijk van die hardheden mee via onze leden. Bijvoorbeeld dat je geschikt wordt bevonden om als medewerker in een kinderdagverblijf te werken, en je daarmee theoretisch gezien voldoende kan verdienen. Terwijl je 52 jaar bent en alleen ervaring hebt in de bouw. Of als je tussen de 15% en 35% bent afgekeurd. In beide gevallen krijg je geen uitkering. De huidige WIA is hardvochtig en onmenselijk.’

Theoretisch

CNV-bestuurder Jan Pieter Daems: ‘De huidige regelgeving gaat uit van theoretische modellen die niet aansluiten op de werkelijkheid. Teveel zieke werknemers vallen nu tussen wal en schip. Duizenden mensen zijn de dupe van de huidige regelgeving. We roepen het kabinet met klem op om de hardheden in de WIA aan te pakken. Ziekte kan iedereen overkomen. Het is daarom nodig dat er dan ook voor iedereen een fatsoenlijk inkomen en bestaan blijft.’

35% regeling

In het witboek staan de belangrijkste hardheden uit de WIA genoemd. Een van de belangrijkste is dat wanneer een zieke werknemer volgens het UWV minder dan 35% arbeidsongeschikt is, er geen recht op uitkering is. De gedachte bij de invoering van de WIA in 2006 was, dat deze groep werknemers wel aan het werk zou blijven. Uit de praktijk blijkt echter dat minder dan 50% van deze groep werkt.  Ook is de wijze waarop het UWV beoordeelt in hoeverre iemand nog in staat is om te werken veel te theoretisch en staat daardoor te ver af van de praktijk. Zo worden er functies genoemd die de zieke werknemer nog wel fysiek zou kunnen uitvoeren, maar kijkt het UWV niet  naar opleiding en ervaring.

Aansluiten op praktijk

Nic van Holstein, voorzitter VCP: ‘Het gevolg is dat er functies worden geselecteerd die erg ver af staan van de kennis en ervaring van een werknemer. Voor werknemers is dit vaak lastig te begrijpen. Zij worden ook niet ondersteund en begeleid naar de geselecteerde functies. De kans dat zij een baan kunnen vinden in die functies is dan nihil. Ook sluiten de functies medisch gezien niet altijd goed aan op wat iemand kan in de praktijk. Ook daar moet verandering in komen.’

Vervolguitkering

Een ander punt is de zogeheten vervolguitkering, waar mensen in terechtkomen na de periode waarin zij 70% van hun laatstverdiende loon krijgen. Als zij dan geen werk kunnen vinden krijgen ze een uitkering die onder het wettelijk minimumloon ligt. Dat betekent een enorme inkomensval voor mensen, met soms dramatische gevolgen voor hun dagelijks leven.

Oplossingen

De vakbonden stellen voor om de grens van bepaling van mate van arbeidsongeschiktheid van 35% te verlagen naar 15%. Daardoor kan een groot deel van de mensen die minder dan 35% arbeidsongeschikt is wel rekenen op een vangnet. Verder stellen de vakbonden voor de beoordeling of iemand nog wel of niet kan werken veel minder theoretisch te maken. Dat betekent dat je alleen naar functies kijkt die realistisch zijn. Functies die passen bij de werkervaring en mogelijkheden.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.