Vierde overleg nieuwe pensioenregeling Metaal en Techniek

We zijn goed op weg

Redactie
Door Redactie 23 oktober 2023

Tijdens het vierde overleg op 11 oktober met de werkgevers in de Metaal en Techniek over de nieuwe pensioenregeling hebben we opnieuw vooruitgang geboekt. Ons doel om de nieuwe pensioenregeling minstens op hetzelfde niveau te houden, lijkt te gaan slagen. Omdat we onderdelen anders moeten gaan regelen door de nieuwe pensioenwetten vereist dat toch meer overleg en cijfers dan we eerder dachten. Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog niet.

Vierde overleg nieuwe pensioenregeling Metaal en Techniek

Voor wie

De nieuwe pensioenregeling geldt voor alle deelnemers:

  • Werkenden in de Metaal & Techniek (inclusief Motorvoertuigen­ en Tweewielerbedrijven en Tankstations en Wasbedrijven) die premie voor hun latere pensioen inleggen en pensioen opbouwen.
  • Werkenden die onze sector hebben verlaten maar nog wel pensioenaanspraken hebben staan in de metaalfondsen (in pensioentermen: ‘slapers’).
  • Gepensioneerden die een uitkering krijgen van Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT)

Beleggingen en te bereiken pensioen

We hebben lang gepraat over de hoogte van het te bereiken pensioen en de cijfermatige onderbouwing om aan te kunnen tonen dat het pensioen op minstens hetzelfde niveau blijft als nu, dat de kans op indexatie verbetert en het risico op verlaging afneemt. Het pensioenfonds heeft een wettelijk verplicht onderzoek gedaan onder de deelnemers over de vraag hoeveel risico men wil of kan dragen in hun pensioen. De werknemers en gepensioneerden willen minder risico nemen dan nodig is, maar wel hetzelfde pensioen kunnen bereiken. PMT belegt al heel voorzichtig. Met de werking van een solidariteitsreserve in de nieuwe regeling kunnen we de uitkeringen zelfs beter beschermen dan in het huidige stelsel. Kunnen we dan nog wel hetzelfde resultaat behalen in de nieuwe regeling? Dat vereist veel rekenwerk. Over verschillende leeftijden, inkomens en economische scenario’s. Wat we tot nu toe zien, is dat het lukt. Maar we gaan niet over één nacht ijs. We willen het nog beter kunnen aantonen.

Stabiliteit en opvangen van schokken

Er komt een solidariteitsreserve die ervoor zorgt dat eenmaal ingegane uitkeringen nog sterker worden beschermd tegen verlagingen dan in het huidige pensioenstelsel. Maar we zijn het er met de werkgevers over eens dat dit ook moet gelden voor de mensen die de pensioendatum naderen. Jongeren hebben een langere tijd om mee- en tegenvallers af te wisselen, maar ouderen kunnen te weinig tijd hebben om een slecht beleggingsjaar weer in te lopen. Het is nog een puzzel hoe we dat in de nieuwe regeling organiseren. Zit je dichtbij je pensioen, dan willen we voorkomen dat de hoogte van je verwachte pensioen op het laatst nog sterk kan veranderen.

We zijn er nog niet

Er is op bijna alle hoofdpunten overeenstemming met werkgevers, de meeste openstaande punten zijn opgelost. Maar we willen meer en betere sommen om te zien of het ook evenwichtig uitpakt. Gaat iedereen er ongeveer evenveel op vooruit? Zijn er groepen die er zonder extra’s (compensatie) op achteruit dreigen te gaan? Dan moet alles worden meegenomen waar we overeenstemming over hebben bereikt.

Volgend overleg op 30 oktober

Op 30 oktober hopen we het hele plaatje te kunnen krijgen met berekeningen over alle onderdelen. Maar we sluiten het overleg niet af voordat we er zelf van overtuigd zijn dat het goed is. Pas dan gaan we de resultaten voorleggen aan onze leden. Hopelijk lukt dat nog in november en december. Goede resultaten en duidelijke onderbouwing zijn nu even belangrijker dan snelheid. We houden je  via mailingen op de hoogte. Check in Mijn FNV of jouw gegevens goed staan.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.