Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Hoe staat het met het overleg over onze pensioenvoorstellen?

Metaal & Techniek en Metalektro

Redactie
Door Redactie 25 mei 2023

Na de raadpleging van onze leden hebben we in maart onze voorstellen naar de werkgeversorganisaties gestuurd. Zij en ook VHP2 zijn nog bezig om met hun achterbannen de wensen op te halen. Het formele overleg is nog niet gestart.

Status overleg nieuwe pensioenregeling Metaal

Waarom een nieuwe pensioenregeling?

De aanpassing van de pensioenregeling is nodig, omdat het pensioenstelsel verandert. De politieke besluitvorming is bijna rond. De Tweede Kamer heeft de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) eind 2022 aangenomen. De verwachting is dat er ook een ruime meerderheid in de Eerste Kamer voor de WTP zal zijn bij de stemming op 30 mei.

Twee afzonderlijke regelingen

De regelingen van PMT in de Metaal & Techniek en van PME in de Metalektro zijn zoveel mogelijk gelijkgetrokken, zodat je als werknemer weinig last hebt als je tussen deze sectoren overstapt. De ledenraadpleging deden we bij FNV Metaal dan ook tegelijk in beide sectoren. Het overleg met werkgevers en andere bonden gebeurt wel apart van elkaar, want het zijn twee afzonderlijke regelingen.

Planning overleg regeling Metalektro

Werkgeversorganisatie FME verwacht eind juni klaar te zijn met hun voorstellen. Daarna gaan we met elkaar in overleg. De planning wordt de komende weken gemaakt, met mogelijk een eerste formele overleg vóór de zomer. Dat betekent dat het cao-overleg over de pensioenregeling in de Metalektro zal gaan doorlopen tot in september en oktober.  

Planning overleg regeling Metaal & Techniek

Op 31 mei is er afstemmingsoverleg tussen bonden en werkgeversorganisatie FWT. We maken dan afspraken over hoe we het overleg verder gaan voeren en maken een planning.   

Wat willen we in de nieuwe regeling?

We willen de goede zaken behouden, zoals risicodeling, solidariteit en stabiliteit. Over de zaken die veranderen, zoals de solidariteitsreserve, het nabestaandenpensioen en de afschaffing van de doorsnee opbouw, streven we naar een evenwichtige overgang voor alle groepen deelnemer:, jong en oud, werkend en gepensioneerd.