Tweede ronde cao-onderhandelingen Motorvoertuigen

Goede en slechte bewegingen

Redactie
Door Redactie 4 maart 2022

De tweede onderhandelingsronde over een nieuwe cao Motorvoertuigen leverde intensief overleg op over veel onderwerpen. Daar zaten goede, maar ook hele slechte punten in. Tot 21.00 uur beschikbaar zijn zonder toeslagen? Dat willen we niet. De BOVAG heeft een loonbod op tafel gelegd dat wij vooral nu te weinig vinden. Op andere punten zijn wel stappen vooruit gezet, zoals in de regeling voor vervroegd uittreden (RVU). Maar we zijn er nog niet!

Tweede ronde cao-onderhandelingen Motorvoertuigen

Kijk en vergelijk

FNV: Een cao met een looptijd van 12 maanden, van 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023. Over een langere looptijd van de cao valt wel te praten, als werkgevers ook daarvoor voldoende loon bieden.

BOVAG:Een cao met een looptijd van 19 maanden, van 1 april 2022 tot en met 31 oktober 2023.

FNV:

Prijscompensatie: we eisen een loonsverhoging die de inflatie compenseert.

Koopkrachtverbetering: bovenop de prijscompensatie willen we een loonsverhoging van € 100 per maand voor iedereen.

BOVAG:

2% structureel per 1 april 2022
4% structureel per 1 januari 2023 

FNV: De FNV strijdt voor een minimum uurloon van € 14. Dit moet dan ook de bodem zijn voor de lonen in de cao.

BOVAG: Vakvolwassen minimumuurloon naar € 12 per 1 april 2022.

FNV: Afschaffing van de jeugdlonen: iedereen belonen op basis van functie en ervaring. 

BOVAG: Een werknemer jonger dan 21 jaar met een afgeronde, voor de functie relevante mbo-opleiding, wordt niet lager ingeschaald dan in de jeugdschaal van 20 jaar.;

FNV: Betere vergoeding van overwerk, zodat overwerk meetelt voor je vakantiedagen en pensioenopbouw.

BOVAG: Nee

FNV: Meer cao-bepalingen van toepassing verklaren voor verkopers. Zij zijn nu van bijna alle belangrijke afspraken uitgezonderd, zodat hun bescherming en zekerheid te beperkt is.

BOVAG: Studie-afspraak

FNV: Eerder recht op een contract voor onbepaalde tijd. We willen de mogelijkheden inperken om veel en langdurig tijdelijke contracten te hanteren voor feitelijk vast werk.

BOVAG: Nee

FNV: Extra vakantiedag, dus van 24 naar 25 dagen.

BOVAG: Nee

FNV: Ondanks goede cao-afspraken in 2020 is er nog steeds veel onrecht over de toekenning van ADV. We willen de versnippering stoppen en dus de sluiproute van de vrije keuzeregeling in de cao nu echt helemaal afsluiten. We willen de zeggenschap over de ADV bij de werknemers leggen. Allerlei vormen van het wegnemen van ADV, zoals het kwartiertjesmodel, moeten we stoppen.

BOVAG: Nee

FNV: Van 5 mei, Bevrijdingsdag, willen we een doorbetaalde vrije dag maken.

BOVAG: Nee

BOVAG: Voor nieuwe werknemers verruiming van het dagvenster van 07.00-21.00 uur, zonder compensatie of toeslagen.Voor de huidige werknemers verandert niets.

FNV: Dat is ongelijke beloning en behandeling van de nieuwe werknemers en daarom kunnen we hiermee niet instemmen als belangenbehartiger en cao-partij.

BOVAG: De ontzie-maatregelen voor oudere werknemers opschuiven met 2 jaar en koppelen aan de AOW. Het gaat hier vooral om overwerk en consignatiediensten.

FNV: Niet mee eens

BOVAG: Geen opbouw van de inzetbaarheidsuren na 12 maanden arbeidsongeschiktheid.

FNV: Wij zien hier geen geldige grond voor.

FNV: We willen de bestaande afspraken verlengen in overeenstemming met de duur van een wettelijke maatregel. Dus moeten we afspreken dat oudere werknemers tot en met 2025 drie jaar voor hun AOW kunnen blijven uittreden (dus tot en met 2028 een RVU-uitkering kunnen krijgen).

BOVAG: Huidige RVU-regeling voortzetten

FNV:De arbeidsomstandigheden in de werkplaats moeten verbeteren. Er zijn zorgen over uitlaatgassen, bescherming bij grote hitte en gevaren bij onderhoud van elektrische voertuigen.

BOVAG: Werken aan de veiligheid bij onderhoud van elektrische auto's en voertuigen.

FNV: Verbetering van de naleving van de cao door meer toezicht en controle. Veel wensen van werknemers zijn eigenlijk al lang vastgelegd in de cao, maar werkgevers informeren de mensen vaak niet eerlijk en leven de afspraken niet na.

BOVAG: Nog geen reactie

FNV: We willen de afspraken over voldoende opleidingsbudgetten en inzet van vakbondsconsulenten opnieuw tegen het licht houden en kijken of het beter kan.

BOVAG: Stimuleren gecertificeerde opleidingen.

Laatste onderhandelingsronde

Je ziet het. We hebben wel een aantal belangrijke stappen gezet, maar het is nog onvoldoende voor een nieuwe cao. Op woensdag 16 maart is de laatste onderhandelingsronde. Dan hopen we met een flinke eindsprint tot een goede, nieuwe cao Motorvoertuigen te komen. Uiteraard houden we je hiervan op de hoogte.

Download

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.