Onderhandelingsresultaat cao Openbare Bibliotheken

Geef nu je mening

Redactie
Door Redactie 3 januari 2023

In de afgelopen maanden heeft de onderhandelingsdelegatie van de FNV gewerkt aan een nieuwe cao Openbare Bibliotheken. Deze geldt vanaf 1 januari 2023 met een looptijd van 1 jaar. Het belangrijkste thema was koopkracht. Er ligt nu een onderhandelingsresultaat waar jij je mening over kunt geven.

Waar zijn we in het proces naar een nieuwe cao?

We zijn nog niet klaar. Wel al heel ver. Een onderhandelingsresultaat is echter nog geen principeakkoord over een nieuwe cao. Er liggen nog veel opties open. Deze achterbanraadpleging is nodig omdat werkgevers ons hebben geconfronteerd met een eindbod op het belangrijkste thema: koopkracht. Dit staat beschreven onder punt 4 koopkracht van het onderhandelaarsresultaat.

Onderhandelingsresultaat

Loonsverhoging voldoende?

Wij willen graag jouw mening over dit eindbod van de werkgevers, vooral over de noodzakelijke loonsverhoging. De door de werkgevers geboden loonsverhoging komt niet in de buurt van het inflatieniveau van 14% en ook niet bij onze looneis van 10%. De gemiddelde loonstijging komt neer op iets minder dan 5%. De leden beslissen uiteindelijk en het is voor ons heel belangrijk wat jij vindt van dit onderhandelingsresultaat.

Financiële problemen

Wat voor ons in de onderhandelingen zwaar meeweegt is dat veel werknemers, met name met lage- en middeninkomens (op termijn), in de financiële problemen dreigen te komen. Het huidige energieplafond en andere steunmaatregelen van het kabinet doen daar niet aan af. Ze stellen de problemen hooguit uit. Daarom is een reële structurele inkomensverhoging noodzakelijk en die ligt tenminste op 7,5%. Werkgevers rekenen in hun eindbod (zie de tabel in de bijlagen van het onderhandelingsresultaat) nu met een lager gemiddelde van iets minder dan 5%. 

Nominaal bedrag in euro’s

Wij willen een nominale loonsverhoging in euro’s, waarbij de lagere- en middeninkomens er relatief meer op vooruit gaan dan de hogere inkomens. Want bij de laagste- en middeninkomens tot en met schaal 8 wordt verhoudingsgewijs de pijn van deze hyperinflatie het hardst gevoeld. In het eindbod van werkgevers is de geboden salarisverhoging 125 euro voor alle schalen en alle daarbinnen passende salaristredes. 

Eindejaarsuitkering verhoogd

De eindejaarsuitkering wordt verhoogd van 3,25 naar 4%, dit op verzoek van de werkgever. Dit is een structurele loonstijging maar met als nadeel dat deze pas december 2023 wordt uitgekeerd. Daarnaast is er nog een eenmalige uitkering van 250 euro bruto met een minimum van 100 euro uit te keren naar rato van het dienstverband. Deze wordt uitbetaald in maart 2023. 

Geef nu je mening

Het woord is nu aan jou. Je kunt tot dinsdag 10 januari 10.00 uur je mening geven over dit eindbod. Daarna gaan we weer in gesprek met de delegatie van de werkgeversvereniging VOB.

Naar de stemming

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.