Aanvullende informatie naar aanleiding van webinar op 17 maart

Invoering functieboek openbare bibliotheken

Redactie
Door Redactie 22 maart 2022

In de cao Openbare Bibliotheken is afgesproken dat de bibliotheken uiterlijk 1 januari 2023 het functieboek OB/KE moeten toepassen. Dat betekent dat in het lopende jaar alle in de bibliotheek bestaande functies volgens het nieuwe functiewaarderingssysteem beschreven, gewaardeerd en ingedeeld moeten worden.

Biliotheek

Actieve betrokkenheid van alle medewerkers

De FNV wil dat het invoeringsproces vanuit het perspectief van de medewerkers op lokaal niveau goed verloopt. Dat vereist een actieve betrokkenheid van alle medewerkers die met het waardering- en indelingsproces van hun functie te maken krijgen. Goede procedures op lokaal niveau, maar zeker ook goede communicatie over proces en inhoud zijn daarbij van groot belang. Het gaat immers om een belangrijke zaak, namelijk de inhoud van je dagelijks werk, de taken die je in de organisatie uitvoert en de beloning die je daarvoor ontvangt.

Webinar van 17 maart: was jij erbij?

Op 17 maart heeft de FNV, branche bibliotheken voor haar leden een webinar gehouden waarin FNV functiewaarderingsdeskundige Ron Peters een uitgebreide introductie heeft gegeven over proces en inhoud met betrekking tot functiewaardering in de bibliotheeksector. Aan de orde kwamen:

 • Achtergrond en bedoeling van het functieboek voor bibliotheken (en Kunst Educatie)
 • Functieboek: een bestand aan generieke norm-functies
 • Welke stappen moet een bibliotheek nemen (procedureregeling)?
 • Hoe ziet een generieke norm-functie uit het functieboek eruit?
 • Het belang van een goede bedrijfseigen functiebeschrijving (of onderlegger)
 • Hoe ziet het HR21 systeem er in essentie uit?
 • Hoe is de indeling gekoppeld aan de beloning?
 • Indelen van combinatiefuncties
 • Afspraken over invoering en toepassing van het functieboek
 • Beloningsconsequenties, salarisgarantieregeling
 • Bezwaar- en beroepsprocedure
 • Waar moet je als werknemer op letten?
 • Waar moet OR/PVT op letten?

Presentatie invoering functieboek OB/KE in de sector bibliotheken

Voor de leden die aanwezig waren bij het webinar, maar zeker ook voor de leden die niet aanwezig konden zijn is bijgaand de uitgebreide presentatie toegevoegd. Daarin zijn de bovengenoemde onderwerpen nader uiteen gezet. In de presentatie staan een aantal sheets waar ter nadere toelichting wordt verwezen naar specifieke documenten/onderdelen van de starterskit functiewaardering OB/KE:

Meer informatie

Wie de gehele starterskit functieboek OB/KE nog wil bekijken, kan deze vinden in de FNV Nieuwsbrief Functiewaardering Bibliotheek Medewerkers van 10 maart. Daarin vind je nog meer bruikbare achtergrondinformatie over het proces en de inhoud van functiewaardering OB/KE. Delen van deze informatie zijn ook toegevoegd aan de tekst van de cao Openbare Biliotheken. In deze cao vind je ook de afspraken met betrekking tot de procedure bezwaar en beroep en de salarisgarantieregeling.

Vragen?

We kunnen ons voorstellen dat er na kennisname van de presentatie, de inhoud van de starterskit, etc. nog vragen leven. Die kun je stellen per e-mail aan FNV bestuurder martin.kothman@fnv.nl.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.