Onderhandelingen cao Veiligheidsregio’s 2023

Cao-inzet uitgereikt aan werkgevers

Redactie
Door Redactie 18 oktober 2022

De vakbonden hebben hun cao-inzet uitgereikt aan de werkgevers in het LOAV. Hierin staan de wensen en prioriteiten van het personeel van de Veiligheidsregio’s. In juni hebben jullie hiervoor een enquête kunnen invullen van de FNV, samen met de CMHF en de BVB. Bijna 1900 leden en niet leden hebben de enquête ingevuld. Ongeveer de helft van de respondenten is geen lid.

De inzet is bepaald op basis van de enquête, het arbeidsvoorwaardenbeleid van de FNV en dat van de andere bonden.

Lees hier de inzetbrief

Wat willen wij in deze cao regelen?

 • Het loon. Wij stellen voor om over te gaan tot een automatische indexering van de lonen (a.p.c.) met als maat de consumentenprijsindex (CPI afgeleid) van het CBS van oktober 2021 tot oktober 2022. Hiernaast willen wij een koopkrachtverbetering van 100 euro per maand.
 • Vroegpensioen/RVU. Uit onze enquête blijkt dat er een grote behoefte is aan een vorm van vroegpensioen. Dit geldt niet alleen voor de brandweer die geen recht meer hebben op FLO, maar ook voor b.v. het personeel van de meldkamer en andere diensten die in onregelmatigheid zitten en of hun functie als fysiek of mentaal als zwaar ervaren. Tot 2026 is er een RVU-vrijstelling vanuit het pensioenakkoord. Wij willen de RVU-regeling openstellen voor personeel dat tenminste 10 jaar in dienst is bij de VR en drie jaar voor hun AOW-leeftijd. 
 • Een reiskostenvergoeding. Wij willen dat iedereen recht krijgt op een reiskostenvergoeding van tenminste het bedrag per kilometer van de maximale belastingvrijstelling (nu 19 cent, zal worden verhoogd tot 21 cent.). Ook willen wij dat het OV volledig wordt vergoed. 
 • Thuiswerkvergoeding. Wij willen een thuiswerkvergoeding afspreken voor iedereen die thuis kan werken en veelal geacht wordt thuis te werken. Deze vergoeding is momenteel door het NIBUD berekend op tenminste 3 euro per dag. 
 • Duurzame inzetbaarheid en balans werk/privé. Vele VR’s zijn daar lokaal mee bezig, maar het leidt onvoldoende tot concrete maatregelen waar mensen echt gebruik van kunnen maken. Wij stellen in ieder geval twee concrete maatregelen voor:
  • Wij stellen voor om in dit kader het generatiepact voor de hele sector af te spreken.
  • Herinvoering van vrijstelling van nachtdiensten voor werknemers vanaf 55 jaar. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan werknemers werkzaam bij de Meldkamers.
  • Wij willen een paritaire werkgroep duurzaamheid/balans te installeren die deze cao-periode andere concrete maatregelen gaat uitwerken voor de sector.
 • Werkgeversbijdrage. Wij stellen voor een werkgeversbijdrage conform de ANWV-normen zonder andere voorwaarden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

Werkgevers willen toch praten

De werkgevers hebben ook een arbeidsvoorwaarden-agenda aan ons gestuurd. Daarin staat dat de werkgevers de cao Gemeenten willen volgen en de resultaten daarvan eerst willen afwachten. Deze arbeidsvoorwaardenagenda kan je hier lezen.

Wij hebben de werkgevers laten weten dat wachten op de cao Gemeenten geen optie is. Het zou immers betekenen dat de werknemers geen enkele invloed hebben op hun eigen arbeidsvoorwaarden. In reactie daarop hebben de werkgevers in het LOAV aangegeven toch te willen praten. In november wordt het overleg voortgezet.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.