Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Nederland stevent af op een kennisachterstand

2 september 15:00 uur: Ware Opening Academisch Jaar in Leiden

portret Erna Bosschart
Door Erna Bosschart 25 augustus 2019

Het huidige bezuinigingsbeleid van minister Van Engelshoven van Onderwijs vormt een serieuze bedreiging voor de wetenschap en het universitair onderwijs in Nederland. Daarbij slaat de minister de plank mis door zich te eenzijdig te richten op de toegepaste wetenschap, terwijl juist samenwerking tussen alle wetenschapsgebieden leidt tot waardevolle wetenschappelijke doorbraken.

Universiteit Leiden

Daarom voeren WOinActie, FNV, VAWO en LSVb actie door de Ware Opening van het Academisch Jaar te organiseren in Leiden op maandag 2 september. Terwijl minister van Engelshoven op dat moment in de Pieterskerk in Leiden haar beleid verdedigt, zullen honderden mensen werkzaam in de wetenschap zich elders in Leiden verzamelen om de Ware Opening van het Academische Jaar met studenten, wetenschappers en andere collega’s te houden. Het water staat ons namelijk aan de lippen!

Bezuiniging op bezuiniging

De achterstallige investeringen van 1.15 miljard in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek om de werkdruk terug te dringen zijn nog steeds niet toegezegd. Integendeel, bezuinigingen in de vorm van de doelmatigheidskorting gaan gewoon door. De minister is ook van plan de voorstellen van de commissie Van Rijn voor een nieuw bekostigingsmodel over te nemen waarbij gelden van de alfa, gamma en medische faculteiten worden overgeheveld naar de technische bèta-opleidingen. Dit bedrag kan oplopen tot 100 miljoen euro. Elk jaar opnieuw! Het gebrek aan investeringen en de opeenstapeling van bezuinigingen zorgen ervoor dat het voor werknemers niet meer haalbaar is om kwaliteit te blijven leveren in zowel onderwijs als onderzoek zonder er zelf aan onderdoor te gaan.

Extreem hoge werkdruk

De huidige situatie zorgt voor een extreem hoge werkdruk en dat heeft enorme gevolgen voor werknemers, voor studenten, maar ook voor Nederland als wetenschapsland. Door de bezuinigingen en overheveling van gelden zullen meerdere faculteiten moeten reorganiseren. Banen verdwijnen, de toch al extreem hoge werkdruk loopt verder op, de competitie verhardt en vakgebieden worden elkaars concurrenten.

Veel universitair docenten geven aan dat zij door de hoge werkdruk studenten nauwelijks de kwaliteit van lesgeven en begeleiding kunnen bieden, die zij nodig achten. De kwaliteit van het universitair onderwijs staat al jaren onder druk en mag niet verder omlaag maar moet juist omhoog!

Achterstand voorkomen

WOinactie, FNV, VAWO en LSVb willen adequate financiering. Daarvoor moet de achterstallige 1.15 miljard worden geïnvesteerd in het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek, moeten de huidige bezuinigingen worden teruggedraaid en moet er geïnvesteerd worden in alle wetenschapsgebieden.

Tijdens de Ware Opening van het Academisch Jaar staan we stil bij de ware gevolgen van het kabinetsbeleid, maar laten we vooral zien wat de kracht is van elk wetenschapsgebied en hoe onmisbaar de samenwerking tussen die verschillende wetenschapsgebieden is.

Programma Ware Opening Academisch Jaar:

Maandag 2 september 15:00 uur.
Locatie: Het Gerecht, 2311 TC Leiden

Opening: Remco Breuker, Universiteit Leiden, ceremoniemeester.

Alfa: Birgit Meyer, (Religiewetenschappen, Universiteit Utrecht, Spinozaprijswinnaar) over de kloof tussen het wetenschapsbeleid van OCW en de wetenschap die de samenleving nodig heeft.

Bèta: Arne Smeets, (Wiskunde, Radboud Universiteit, co-initiatiefnemer “Petitie Bėta’s tegen Van Rijn”) over investeringen in bèta en techniek en verwevenheid tussen wetenschapsgebieden.

Gamma: Giselinde Kuipers, (Sociologie, Universiteit van Amsterdam), over burgerschap in plaats van economisch nut als richtlijn voor onderwijs en onderzoek.

Intermezzo: Aafke Romeijn, muzikant en schrijfster

Student, voorzitter LSVb: Alex Tess Rutten, (voorzitter LSVb) over het belang van de samenhang tussen onderwijs en onderzoek en solidariteit tussen wetenschappers en studenten.

Namens FNV/VAWO: Paul de Beer, (Directeur van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging, Universiteit van Amsterdam) over de vraag hoe de universiteit is verworden tot een artikelen- en diplomafabriek en hoe er weer een echte academische gemeenschap van kan worden gemaakt.

Namens WOinActie: Rens Bod en Ingrid Robeyns, over de uitdagingen waarmee we ons geconfronteerd zien.

17:00 uur Afsluiting