Actuele onderwerpen bij ING

Maand van de vakbond in november

Redactie
Door Redactie 20 november 2023

Om sterker te staan in de onderhandelingen over pensioenen en andere toekomstige thema’s zullen we een sterkere vakbondsmacht moeten opbouwen. Daar hebben we jouw hulp bij nodig! Informeer daarom al je collega’s over de maand van de vakbond in november.

Eerste jaar lidmaatschap gratis in november

Hoe meer collega’s zich aansluiten bij FNV Finance, hoe sterker onze onderhandelingspositie aan tafel en hoe beter we kunnen opkomen voor jullie belangen. In november is het eerste jaar lidmaatschap gratis.

Actuele onderwerpen

 • WTP – Wet toekomst pensioen
 • Pensioenindexatie PFI
 • Pensioenindexatie CDC
 • Werkdruk
 • Ploegendienst
 • Gender en Life cycle thema’s

WTP – Wet toekomst pensioenen

De wet (WTP) die sinds 1 juli 2023 van kracht is, gaat over de pensioenregelingen in de 2e pijler. Die moeten allemaal gaan veranderen. En dat moet uiterlijk 1 januari 2028 gebeuren. Daarna zijn de huidige regelingen niet meer geldig en hoewel 2028 of pensioen ver in de toekomst lijkt is dat niet zo. Uiterlijk in 2024 moeten er afspraken over de nieuwe pensioenregeling gemaakt zijn.

Complexiteit

Dit zijn afspraken over hoe de nieuwe pensioenregeling eruit moet komen te zien. Even degelijk en solidair als de huidige? En over hoe de oude pensioenrechten overgaan naar de nieuwe regeling, of, en zo ja, welke overgangsafspraken nodig zijn. Bij de afspraken over de overgang van de oude situatie naar de nieuwe, is vooral het bestaan van twee fondsen bij ING belangrijk. Hierin is het verleden geregeld. Dit dossier brengt de nodige complexiteit met zich mee door de twee fondsen, waarvan één gesloten is en de ander pas 10 jaar opbouw kent.

Stroperig

We merken dat dit dossier bij ING stroperiger en minder voortvarend loopt dan bij veel andere bedrijven. Zelfs de eerste keus, die tussen de solidaire en de minder solidaire regeling, is nog niet gemaakt. Daarom is het belangrijk dat iedereen goed betrokken en op de hoogte is van alle ontwikkelingen. Het gaat tenslotte om de op één na belangrijkste arbeidsvoorwaarde na je loon!

FNV Finance doet er alles aan iedereen zo transparant mogelijk mee te nemen. Dit doen wij o.a.  in de verschillende webinars die wij organiseren.

Pensioenindexatie PFI

Niet alleen de nieuwe regeling komt moeizaam tot stand. Ook de indexatie van de huidige fondsen levert de nodige vertraging op. De verhogingen waartoe het gesloten fonds PFI in 2022 besloot, waren zeer verschillend voor werkenden en gepensioneerden. Doordat werkenden de index van het ING-loon volgen en die in 2022 0% was, kregen zij van PFI geen verhoging op hun pensioenopbouw. Gepensioneerden kregen de indexatie op basis van de prijsindex en die bedroeg 8%.

ING-lonen wel verhoogd

In 2023 werden de lonen bij ING  wel verhoogd, maar die verhoging was verschillend omdat deze afhankelijk is van het jaarinkomen. PFI zegt een dergelijke variatie niet goed te kunnen uitvoeren en besloot in eerste instantie voor 2023 4% indexatie aan alle werkenden te geven.

Onacceptabel

Voor de FNV was dit verschil onacceptabel.

 • Veel mensen kregen niet de verhoging gelijk aan hun loonverhoging.
 • Het verschil tussen werkenden en gepensioneerden bij de hoge inflatie was wel erg groot.

Conceptafspraak

Na intensief overleg tussen bonden, ING en bestuur van PFI is de volgende conceptafspraak gemaakt. Er komt een extra indexatie waardoor werkenden en gepensioneerden over 2 jaar in totaal 12% verhoging van hun pensioen(opbouw) kunnen krijgen. Dat is mogelijk door af te spreken dat we met terugwerkende kracht vanaf 2022 voor alle mensen die een pensioen(opbouw) hebben bij PFI, voor de toekomst de verhogingen te doen op basis van de prijsstijgingen (prijsinflatie).

Jij kunt stemmen

De leden van FNV Finance kunnen tot 1 december stemmen over deze afspraak. Ben je FNV-lid? Dan heb je via de mail een stemlink gekregen.  

Zodra ING, de leden van de andere bonden en onze leden hebben ingestemd zal de extra verhoging zo snel als praktisch mogelijk door het pensioenfonds worden uitgevoerd. Naar verwachting wordt dat begin volgend jaar.

Indexatie door het CDC-fonds in 2023

We hebben ook de mogelijkheid besproken dat het CDC-fonds nog een indexatie zou geven in 2023. Die mogelijkheid is er. Maar dan moesten sociale partners wel de ‘intentie’ uitspreken dat zij bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel de opgebouwde rechten en vermogens van het CDC-fonds zouden meenemen naar de nieuwe pensioenregeling.

Die afspraak is nog nergens een probleem geweest, maar helaas wel bij ING. ING wilde de gevraagde intentie niet uitspreken, terwijl die voor FNV Finance vanzelfsprekend is. Daarmee is het voor het CDC-fonds onmogelijk de gewenste en noodzakelijke verhoging van pensioenen en pensioenopbouw in 2023 nog te regelen.

Werkdruk

Zoals bekend is de werkdruk nog steeds hoog bij ING. Op initiatief van FNV Finance heeft ING ingestemd met een groot werkdrukonderzoek. Momenteel is de werkgroep, bestaande uit een vakbondsdelegatieleden en uit een werkgeversdelegatie, bezig om op zeer constructieve manier dit onderzoek zo effectief en efficiënt mogelijk op te zetten. Gezien de zorgvuldigheid kost dit tijd. De planning is om dit onderzoek in januari 2024 uit te rollen.

Ploegendienst

In de zomer is er door twee roosterexperts, één van AWVN en één van FNV-beleid, onderzoek gedaan naar de berekening van de compensatie voor ploegendienst. Dit onderzoek is gezamenlijk namens ING en FNV uitgevoerd. De roosterexperts hebben inmiddels een terugkoppeling gegeven van dit onderzoek. De conclusie van het onderzoek is dat de berekening van de ploegendienstcompensatie niet altijd in lijn met de cao is geweest. Daarnaast is de tekst van de cao niet geheel duidelijk of kloppend. Wij brengen nu samen in kaart wat dit concreet betekent en wat de vervolgstappen worden. Binnenkort meer hierover. Wij hebben we bij ING aangegeven ook graag over compensatie te willen spreken.

Gender & lifecycle thema’s

De genderkloof is nog steeds een wereldwijd probleem. Dit kunnen traditionele aspecten van genderongelijkheid zijn maar ook andere belangrijke (vrouwen)thema’s zoals overgang, menstruatie, grensoverschrijdend gedrag en veilige werksfeer, ongelijke verdeling van zorgverlof, doorgroeimogelijkheden, enzovoort.

Wij hebben ING aangespoord dit onderwerp in de volle breedte op de agenda te zetten. Bij het volgende Periodiek Overleg krijgen we de specifieke cijfers over de Gender Pay Gap/ Equal Pay for equal work bij ING NL.

Wat kun jij doen?

Een vakbond wordt gevormd door de leden. Daarom roepen we iedereen op om actief lid te worden van FNV Finance. Dit kan op kleine en op grote schaal. Neem bijvoorbeeld deel aan de kennissessies en webinars die we organiseren. Denk en praat mee over de onderwerpen die jou en je collega’s aangaan. Laat je stem horen en bepaal mee. Het is nu het moment om actief lid te worden!

 • Ben jij of is je collega nog geen lid? Je kunt tot 1 december gratis lid worden van FNV Finance en direct meepraten en meebepalen over je arbeidsvoorwaarden.
 • Wil je graag actiever worden voor FNV Finance? We zijn altijd op zoek naar leden die willen deelnemen aan onze werkgroepen of de kadergroep. Neem hiervoor contact op met duygu.akcay@fnv.nl.
 • Kom naar de FNV Finance (online/offline) webinars en kennissessies. Zorg dat je bijblijft over de ontwikkelingen en beslis mee over een gezamenlijke strategie.

Oproep: wij zijn op zoek naar jouw verhaal!

Voor de nieuwe ING website van FNV Finance zijn wij op zoek naar verhalen van onze leden. Waarom vind jij het als ING-er belangrijk om lid te zijn van een vakbond? Hoe heeft jouw lidmaatschap van de FNV jou geholpen? We horen het graag! Je kunt hier jouw verhaal delen. Je moet hiervoor ingelogd zijn met je ING account).

Vragen?

Heb je vragen- of opmerkingen. Mail deze naar duygu.akcay@fnv.nl.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.