Loonsverhoging per 1 april voor zowel dakdekkers- als UTA-functies

Bekijk de toelichting en rekenvoorbeelden

Redactie
Door Redactie 6 mei 2022

In de cao Bikudak hebben we een loonsverhoging afgesproken per 1 april 2022. Deze verhoging was aanleiding voor veel vragen die jullie ons de afgelopen weken stelden over hoe het precies zit met de loonsverhogingssystematiek. Wij leggen de systematiek hier uit en geven wat rekenvoorbeelden.

Dit zijn de afspraken

Per 1 april 2022:

  • Stijgen de garantielonen met 3% voor zowel de dakdekkersfuncties als de UTA-functies.
  • Stijgt het loon dat boven de garantielonen wordt betaald met 3%.
  • Geldt de verplichte loonsverhoging tot het bedrag van € 3.473,80 per maand. Over het gedeelte van het loon dat boven deze grens ligt, is er geen verplichte loonsverhoging.

Voor bedrijfsleiders die rechtstreeks aan de directie rapporteren geldt deze loonsverhoging niet. Dit stond al in de vorige cao en hebben we als werknemersorganisaties helaas niet kunnen wijzigen.

UTA-werknemers

Als je als UTA-werknemer tussen 1 januari 2022 en 1 april 2022 al een loonsverhoging hebt ontvangen, dan wordt deze meegenomen in de verhoging per 1 april 2022. Andere bestanddelen van de beloning zoals een betere leaseregeling die tussen 1 januari 2022 en 1 april 2022 verhoogd zijn, kunnen niet worden verrekend met de loonsverhoging.

Rekenvoorbeelden

Rekenvoorbeeld 1:
Je verdiende in maart 2022 bruto € 3.000,- per maand. Dan heb je op 1 april 2022 recht op een loonsverhoging van 3% van € 3.000,- (een loonsverhoging van € 90,- per maand).

Rekenvoorbeeld 2:
Je verdiende in maart 2022 als UTA-werknemer of als dakdekker bruto € 4.000,- per maand. Dan heb je op 1 april 2022 recht op een loonsverhoging van 3% tot € 3473,80 (een loonsverhoging van € 104,21 per maand). Over het resterende bedrag (€ 4.000 - € 3.473,80 = € 526,20) is geen loonsverhoging verplicht.

Je functie is niet bepalend voor de loonsverhoging die moet worden gegeven. Het maakt niet uit of je ingedeeld bent in UTA 1, 2 of 3. Voor dakdekkers zijn er 5 functiegroepen.
Een uitzondering vormt de leidinggevende die rechtstreeks rapporteert aan de directie.  

Verbeteringen in vergelijking met de vorige cao

Voor UTA

  • Voor de UTA zijn er nu garantielonen ingesteld. Je werkgever moet je dus altijd minimaal dat loon betalen wat in de cao is afgesproken.
  • De cao kent nu drie functiegroepen in plaats van twee functiegroepen. Het aanvangssalaris van de hoogste groep is nieuw.
  • Het bedrag waarover maximaal de loonsverhoging moet worden betaald is ruim € 800,- méér dan in de vorige cao.

Voor de dakdekkers

  • Voor de dakdekker geldt nu nog maar één plafond waarboven geen loonsverhoging meer hoeft te worden betaald. Eerst was er een plafond ingesteld per functiegroep.
  • Voor de functiegroep 1 tot en met 4 is dat een grote verbetering. Het bedrag waarover maximaal de loonsverhoging moet worden betaald is daarmee fors verhoogd.  

Let op: De cao is nog niet algemeen verbindend verklaard. Dat wil zeggen dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao nog niet verplicht heeft verklaard voor alle werkgevers en werknemers in de sector Bikudak. Nu is de loonsverhoging verplicht voor de werknemers die werken bij een bedrijf dat aangesloten is bij de werkgeversvereniging VEBIDAK. Andere dakbedekkingsbedrijven mogen de cao-loonsverhoging wel doorvoeren. Voor een overzicht van de leden van VEBIDAK.  

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.