Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Onderhandelingsresultaat voor cao Dakdekkers

Als FNV-lid kun je hier nu over stemmen

Redactie
Door Redactie 21 februari 2022

We hebben met de werkgevers een mooi onderhandelingsresultaat bereikt voor de cao voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven. Hier lees je wat we hebben afgesproken en als je FNV-lid bent kun je stemmen over dit resultaat.

Looptijd van 2 jaar

De cao heeft een looptijd van 2 jaar: 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.

Loonsverhoging 3% per 1 april

We hebben het volgende afgesproken voor zowel dakdekkers, als UTA-werknemers:

 • Per 1 april 2022: 3% loonsverhoging
 • Per 1 april 2023: 3% loonsverhoging

De verhoging wordt toegepast over het garantieloon vermeerderd met het overeengekomen loon of salaris. De loonsverhoging gaat tot het garantieloon van functiegroep 5 en uta-3 plus 10% (stand 1 juli 2021 is € 3.372 bruto per maand). 

De maximering van de loonsverhogingen van 110% over de lagere functieschalen is komen te vervallen voor UTA-werknemers en dakdekkers. Hier is cao-onderhandelaar Ben Bleumer erg tevreden over: 'We hebben aan de werkgeversdelegatie berekeningen voorgelegd wat de consequentie is van het maximeren van de loonsverhoging (max tot 110% van het garantieloon). Het is echt winst dat de maximering (behalve voor de hoogste loonschaal) uit de cao is gehaald.'

De van toepassing zijnde vergoedingen en toeslagen worden met dezelfde percentages verhoogd.
De verhoging geldt niet voor bedrijfsleiders die rechtstreeks aan de directie rapporteren. Dit onderdeel is niet veranderd in de cao.

 Ben Bleumer: 'Het onderhandelingsresultaat heeft alle werknemers, jonge en oude dakdekkers én UTA-medewerkers iets te bieden.

Forse loonsverhoging voor 19 en 20-jarigen

 • De loonschalen voor jongeren worden aangepast. De jeugdlonen zijn een vast percentage van het wettelijk minimumloon:
  • 16 en 17 jaar: 175% van het minimumloon
  • 18 tot en met 20 jaar: 150% van het minimumloon.

Het garantieloon voor een jeugdige met een vakdiploma is 110% van het garantieloon van een jeugdige zonder vakdiploma. In de praktijk betekent dit een fikse loonsverhoging voor de 19 en 20 jarige.

Verbeteringen voor dakdekkers

De dakdekker die maximaal 10 jaar voor de AOW-datum zit en minimaal 5 jaar in dienst is en gebruik maakt van een vierdaagse werkweek conform art 8D, is niet verplicht dagen in te zetten ten behoeven van de wintertijdverkorting.
Dit gold eerst alleen voor dakdekkers die 5 jaar voor de AOW-leeftijd zaten.

Verbeteringen voor UTA werknemers

 • De uta-functies worden in drie categorieën verdeeld (met bijbehorende garantieschalen):
  • uta 1 – lager administratief personeel (huidige groep uta 1)
  • uta 2 – staf- en kaderfuncties op middelbaar niveau
  • uta 3 – hogere staf- en kaderfuncties.
   Eerder waren er twee schalen en waren het geen garantielonen.
 • De RVU-regeling wordt verruimd voor UTA-werknemers. Werknemers die binnen 10 jaar (dat was 5 jaar) voor hun AOW-datum UTA-werknemer zijn geworden, kunnen vanaf 1 juli 2022 gebruik maken van de regeling. De 20 uit 25 eis; in de laatste 25 jaar 20 jaar in deze branche werkzaam te zijn geweest blijft van toepassing.
 • De regeling voor feestdagen gaat ook voor de UTA-werknemer gelden.
 • De regeling voor kort verzuim gaat ook voor de UTA-werknemer gelden.

Regelingen voor uitzendkrachten/payrollers

 • De werkgever dient zich ervan te vergewissen dat door hem ingeleende uitzendkrachten na 8 weken pensioen gaan opbouwen.
 • In de  cao wordt opgenomen dat ook voor payrollkrachten geldt dat zij na één jaar inlening door dezelfde inlener recht hebben op een contract voor onbepaalde tijd bij de inlener (artikel 7A, lid 1 b). Als de payroller korter dan 1 jaar bij dezelfde inlener werkzaam is, dan telt /tellen bij terugkeer bij dezelfde inlener, eerdere periode(s) (binnen een tijdsbestek van 3 jaar) mee voor de bepaling van de inleentijd.

Algemeen

Er komen tijdens de cao-looptijd concrete onderzoeken bij bedrijven om:

 • Het gebruik van hulpmiddelen te bevorderen en te verbeteren
 • De werkdruk te verminderen door het werk anders te organiseren

De werknemer die in overleg met de werkgever vanuit zijn huis werkt, heeft vanaf 1 januari 2022 recht op een thuiswerkvergoeding conform de fiscale regels. Deze vergoeding bedraagt € 2,- netto per werkdag.

Als lid kun je nu stemmen over resultaat

De cao-commissie heeft zich positief uitgesproken over het onderhandelingsresultaat en wordt aan onze leden voorgelegd. Zij ontvangen hier een aparte mail voor. Ben je lid en wil de mail niet afwachten? Je kunt ook nu stemmen, doe het in elk geval voor 2 maart.
 

Stem nu over het resultaat
 

Zodra de cao definitief is, wordt de cao-tekst opgesteld en word je als werknemer in de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven hierover geïnformeerd.