Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Cao Tentoonstellingsbedrijven verlengd tot en met eind 2021

portret Sabine de Vriend
Door Sabine de Vriend 9 juli 2021

Tot 3 juli kon je stemmen over het eindbod cao Tentoonstellingsbedrijven van de werkgevers. Een meerderheid van onze leden heeft voor gestemd en hiermee is de cao nu definitief verlengd.

Sector kwam tot stilstand

In de zomer van 2019 startten we met onderhandelingen over de verlenging van de cao tentoonstellingsbedrijven per 2020. Kort na het opschorten daarvan in januari 2020, kwam de sector door corona bijna helemaal tot stilstand.

Werkgevers kwamen met eindbod

In de afgelopen maanden hebben we diverse gesprekken gevoerd over het belang van cao-afspraken, overleven van de crisis, behoud van werkgelegenheid en perspectief voor de toekomst. Deze gesprekken leidden tot een eindbod van de werkgevers. Het merendeel van de achterban van sociale partners heeft inmiddels ingestemd met het eindbod en dat betekent dat de cao nu definitief verlengd is.

De belangrijkste afspraken

  • Looptijd tot 31 december 2021
  • Prijscompensatie van 1,25% per 1 september
  • Eenmalige uitkering van € 150,- (bruto & naar rato) bij de salarisbetaling van december 2021

Verbeterd functiegebouw

Naast bovenstaande afspraken worden in deze cao de eerste stappen gezet naar de invoering van een verbeterd functiegebouw. Er moet een helder en herkenbaar functiegebouw komen dat zorgt voor duidelijkheid over resultaatgebieden en competenties. Het nieuwe functiegebouw vormt de basis van de functionerings- en beoordelingscyclus. Ook moet het zorgen voor een objectieve vaststelling van salarissen en eerlijke salarisverhoudingen tussen collega’s. Daarnaast hebben we met elkaar afgesproken een beloningsonderzoek uit te laten voeren en de uitkomsten daarvan mee te wegen in de volgende cao.

Na de zomer praten we verder

Wij en de werkgevers willen na de zomer direct verder praten over verlenging van de cao vanaf 2022. De toekomst van de sector, gezond en aantrekkelijk om in te werken, zal daarbij een uitgangspunt zijn. Graadmeters die richtinggevend kunnen zijn in deze gesprekken en als basis dienen voor nieuwe en betere afspraken, zijn:

  • de omzet in het 4e kwartaal van 2021
  • het aantal werknemers en bedrijven in de sector
  • faillissementen en bedrijfsbeĆ«indigingen
  • ontvangen steunmaatregelen

Cao-boekje in september beschikbaar

Binnenkort zal de nieuwe caotekst digitaal beschikbaar zijn, boekjes zullen naar verwachting in september volgen. Zodra het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de cao algemeen verbindend heeft verklaard, is deze verplicht voor alle werkgevers en werknemers in de sector.