Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Gesprekken cao Tentoonstellingsbedrijven door bonden afgebroken

portret Henk Panhuizen
Door Henk Panhuizen 14 januari 2020

Op 6 januari 2020 zijn werkgevers en vakbonden FNV en CNV Vakmensen voor de 4e keer met elkaar in gesprek gegaan over de nieuwe cao. De ‘oude’ cao liep tot en met 31 december 2019. In de eerste 2 gesprekken zijn vooral standpunten en wensen besproken.

De werkgevers wilden veel verslechteringen: de werkweek van 38 naar 45 uur oprekken, het werken op zaterdag als onderdeel van de 5-daagse werkweek beschouwen en de toeslag voor die dag van 50% naar 25% verlagen, de dienstroosters niet 2 weken maar 3 dagen van te voren kenbaar maken, de ontzie-maatregelen voor ouderen uit de cao halen en de medezeggenschap voor kleine bedrijven afschaffen.

Alle verbeteringen moesten uit 2% loonruimte betaald worden, zo ook hun aandeel in de stijging van de pensioenpremies!

Onze eisen

De FNV ging voor 5% loonstijging, een generatiepact waarin je 80% kunt werken tegen 90%  loon en 100% pensioenopbouw, uitbetaling van overuren voor alle loonschalen, minder flexkrachten inhuren maar meer vaste banen, een fatsoenlijk opleidingsplan voor persoonlijke ontwikkeling, voorlichting op gebied van gezondheid en veiligheid en meer controle op naleving van de cao. Ook gelijke betaling van mannen en vrouwen in dezelfde functies was een belangrijk onderwerp voor ons. 

In de 3e ronde zijn we op zoek gegaan naar onderwerpen waarin we elkaar konden vinden. Zo was het betalen van de overuren voor medewerkers in schaal 8 bespreekbaar.

Generatiepact en loon

Op 6 januari stonden de zwaarwegende onderwerpen op de agenda: generatiepact en loon. Over het gelijk loon voor mannen en vrouwen werd tot onze verbazing nogal lacherig gedaan, maar uiteindelijk kon dat wel ergens een plekje in de inleidende tekst van de cao krijgen…

Het generatiepact kwam ook op het ‘akkoord-lijstje’ te staan als alle extra verlofdagen (seniorendagen en extra dagen wegens lang dienstverband) voor de deelnemers aan deze regeling kwamen te vervallen.

Daarmee bleef alleen het loongedeelte nog over. De 45-urige werkweek was van tafel en het werken op zaterdag zou door ons aan de leden voorgelegd worden. Werkgevers waren bereid naast de overuren voor schaal 8 en het generatiepact 2% loonsverhoging te betalen. Vanaf het eerste gesprek hadden wij hen duidelijk gemaakt dat een dergelijk loonbod onbespreekbaar was.

Optelsom door werkgevers

Er werd vervolgens een optelsom door de werkgevers gepresenteerd:

  • De kosten van het generatiepact zouden 1,3% zijn;
  • De kosten voor de overwerkvergoeding zouden 1% bedragen;
  • De stijging van de pensioenpremie 0,5%;
  • En de loonsverhoging tenslotte 2%.

Daarmee zou de totale inbreng van de werkgevers voor een 1-jarige cao op 4,8% komen. De totale loonsom zou met deze akkoorden voor hen met 4,8% stijgen. Een akkoord was volgens de werkgevers in zicht!

Dat een generatiepact werkgevers niets kost omdat de ouderen daarmee minder verzuimen, langer hersteltijd hebben en minstens zo productief zijn, ging er bij de werkgevers niet in. Dat ook werknemers eenzelfde verhoging van de pensioenpremie met 0,5% voor de kiezen kregen was ook niet van belang.

Op zoek naar een oplossing

Omdat erg veel medewerkers in deze sector in de lagere loonschalen zitten zijn de bonden op zoek gegaan naar een oplossing. Hoe vervelend ook voor sommige medewerkers, wij hebben als reactie onze inzet ter plekke aangepast.

Als de werkgevers akkoord konden gaan met een pakket van 4,8%, dan wilden wij dat anders indelen, namelijk de 2% loonsverhoging vermeerderen met de ‘kostenposten’ generatiepact (1,3%) en het schrappen van de overwerkvergoeding voor schaal 8 (1%), waarmee de lonen in 2020 voor iedereen met 4,3% omhoog konden.

Kostenoverzicht werkgevers ongeloofwaardig

Voor werkgevers was dit tot onze verbijstering onbespreekbaar, waarmee zij hun eigen totaal kostenoverzicht ongeloofwaardig maakten. Ze waren nog wel bereid om de lonen met 2,5% te laten stijgen maar het pact en de overwerkvergoeding moesten blijven staan.

Voor ons reden om de onderhandelingen af te breken. Wel aangeven dat je als werkgever bereid bent om 4,8% kostenstijging te accepteren, maar niet bereid zijn om 4,3% loonsverhoging aan de medewerkers uit te betalen? Dat gaat er bij mij niet in. De geloofwaardigheid komt daarmee in het gedrang, evenals de wil een fatsoenlijke cao met ons af te sluiten.

Hoe nu verder?

Als FNV zijn wij van mening dat het hier niet mee afgelopen is. Jullie zijn een fatsoenlijke cao waard, waarin het respect en de waardering voor jullie inzet, vakmanschap en loyaliteit tot uitdrukking komen. De bonden zijn bezig een actie voor te bereiden waarvoor we jullie nodig hebben. Dat zal géén werkonderbreking zijn, maar we beginnen met een ludieke actievorm om werkgevers te bewegen jullie (en ons) serieus te nemen.

Ik kom graag op jullie bedrijf een verdere toelichting geven als daar behoefte aan is; aarzel niet mij dat te laten weten. Ik zou het daarnaast heel erg op prijs stellen als je mij laat weten wat jij van de gang van zaken vindt.

Ook vraag ik je nadrukkelijk met je collega’s over bovenstaande te praten en om dit bericht op jullie prikbord te hangen.

Ik hoor heel graag van je!

Henk Panhuizen
Bestuurder FNV Bouwen en Wonen
Henk.Panhuizen@fnv.nl