Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Cao-onderhandelingen Afbouw in volle gang

portret Peter Roos
Door Peter Roos 20 januari 2020

Nadat in de 1ste onderhandelingsronde de cao-voorstellen zijn toegelicht, is er op 20 december en op 15 januari over een aantal onderwerpen echt onderhandeld. Hieronder een korte terugblik.

Stucadoor

Onze voorstellen zijn gebaseerd op het FNV-beleid en de enquête die onder jullie is uitgezet. Veel leden hebben gereageerd. De belangrijkste uitkomsten waren:

  • een goede loonstijging en een regeling voor eerder stoppen met werken is het belangrijkste;
  • werkenden voelen zich regelmatig onveilig op het werk. Belangrijkste oorzaken hiervan zijn dat veiligheidsvoorschriften niet goed worden nageleefd en tijdsdruk om het werk af te maken;
  • tweederde (65%) van de mensen die de enquête heeft ingevuld ervaart werkdruk;
  • het lijkt erop dat de reisurenregeling uit de cao niet goed wordt nageleefd;
  • ook lijkt het erop dat het nieuwe functie- en loongebouw in teveel gevallen niet is ingevoerd.

Op basis van de uitkomsten van de enquête en het FNV-arbeidsvoorwaardenbeleid is onze voorstellenbrief opgesteld.

Voorstellen werkgevers

Werkgevers hebben aangegeven dat de economische situatie onzeker is en er mogelijk weer een crisis aankomt door de stikstof- en PFAS-problemen in de bouwsector. Eigenlijk willen ze niet veel: de nieuwe cao mag niet veel kosten. Gelukkig pleiten ze niet voor verslechteringen.

Onderhandelingen tot nu toe

Onderwerpen zoals looptijd, loonstijging e.d. zijn nog even geparkeerd. We hebben het vooral gehad over een regeling eerder stoppen met werken en zaken die geen of nauwelijks geld kosten. 

Toen we de onderhandelingen startten, wilden werkgevers eigenlijk helemaal geen regeling voor eerder stoppen met werken, dat gaat hen immers geld kosten. Wij hebben duidelijk gemaakt dat er geen nieuwe cao komt als we hierover geen afspraken kunnen maken. 

Inmiddels zijn er stappen gezet en komen we dichter bij elkaar. Er zijn berekeningen gemaakt waaruit blijkt wat zo’n regeling die wij hebben voorgesteld, ongeveer zou gaan kosten. 

Vervolg

Binnenkort gaan we weer verder onderhandelen. Belangrijkste onderwerpen die dan aan de orde zullen gaan komen zijn de regeling eerder stoppen met werken en de loonstijging. Kortom: het gaat erom spannen!

Vragen of opmerkingen?

Mail afbouw@fnv.nl
Peter Roos, cao-onderhandelaar Afbouw