Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Eerste onderhandelingsronde cao Houthandel

Redactie
Door Redactie 04 februari 2019

In deze eerste ronde is nog niet echt onderhandeld en zijn de voorstellen uitgewisseld. In deze nieuwsbrief geven we je graag in beknopte vorm inzicht in de verschillende voorstellen.

Voorstellen FNV

 • Looptijd: 1 jaar.
 • Loonsverhoging: 5% per 1 april.
 • Een eenvoudige 57+regeling 80-90-100.
 • Tegemoetkoming vakbondscontributie van € 60.
 • Aanvulling op het loon tot 100% bij wettelijk geboorteverlof.
 • Vrije toegang bij bedrijven voor vakbondsbestuurders tijdens alle pauzes.
 • Gelijke arbeidvoorwaarden voor alle werknemers in het bedrijf om ontduiking van cao te voorkomen.

Voorstellen CNV

 • Looptijd: 1 jaar.
 • Loonsverhoging: 5%.
 • Verbeteren 57+regeling naar 80-90-100 en een persoonlijke leerrekening voor ontwikkeling naar eigen keuze.
 • De boven normsalarissen ook laten vallen onder cao-verhoging en de normale periodieken zodat er beter inkomensperspectief ontstaat.
 • De reiskosten regeling verbeteren door de huidige begrenzing van 30 km te verruimen.
 • Uitvoeren afspraak over reparatie van WW-opbouw en duur.
 • Verlagen van franchise met € 2000 voor betere pensioenopbouw in lage lonen.

Voorstellen werkgever

Na deze overzichtelijke voorstellen kwamen de werkgeversvoorstellen op tafel. Een lijstje met zo’n 13 voorstellen, vrijwel allemaal verslechteringsideeën en geen idee over loonontwikkeling.

 • Uitloopperiodieken verwijderen uit het loongebouw.
 • Geen verplicht beoordelingssysteem meer.
 • Afspraak over 100% pensioenopbouw bij koopdagen voor 4-daagse werkweek moet vervallen.
 • Schrappen van flinke lijst bepalingen die niet vallen onder de algemeen verbindend verklaring.
 • Verbeteren en verduidelijken van de cao-teksten.
 • De risico inventarisatie en evaluatie voor de Houthandel niet laten toetsen door een door vakbonden erkende deskundige.
 • Arbo-afspraken uit de cao. Die kunnen in de arbo-catalogus.
 • Toekennen seniorendagen schuift automatisch op met verhogen pensioengerechtigde leeftijd.
 • De eerste ziektedag wordt een wachtdag dus vervalt niet bij langer ziekteverzuim.
 • Afkoopregeling voor roostervrije dagen gelijk trekken zodat dit ook geldt voor de werknemers die voor 1 augustus 2007 in dienst waren. Andere afkoopregelingen en cafetariaregeling vervallen.
 • Ontziemaatregelen zoals, seniorendagen, geen overwerkverplichting 50+, geen ploegendienst 55+ en 4-daagse werkweek enzovoort uit de cao. De besparing daarvan inzetten voor echte duurzame inzetbaarheid. Demotie(terug in functie en salaris) voor werknemers die het tempo niet bij kunnen houden.
 • Normale werkuren tussen 7 uur en 19 uur moet veranderen naar tussen 5 uur tot 23 uur.
 • Zondag als gewone werkdag omdat het in de nabije toekomst echt nodig zal zijn.

In de voorstellen van de werkgevers dus geen enkele indicatie voor een loonsverhoging. Met deze teleurstellende opening van de onderhandelingen lijkt de toon door de werkgevers opnieuw gezet. Als er al ruimte is voor meer loon dan moet dat kennelijk komen uit de opbrengst van allerlei verslechteringen.

Reparatie WW opbouw 

Tijdens het cao akkoord in 2015 hebben werkgevers nog positief gestaan tegenover de wens voor een reparatie van de WW opbouw oftewel het 3e WW jaar. In 2017 is de reparatie officieel van kracht en zijn de vakbonden binnen de houthandel gestart met het neutraal voorleggen van deze wens aan de leden die vallen onder de cao houthandel. Deze hebben unaniem voor gestemd, om deze reparatie in gang te zetten en de regeling af te sluiten met de werkgevers. In de nu nog lopende cao is er zelfs een protocol opgenomen om werk te maken van de reparatie.

Helaas hebben werkgevers sindsdien elke kans aangegrepen om geen reactie te geven of om deze uit te stellen. Er kwam zelfs een notitie vanuit de werkgevers waarin zij met een 8-tal punten hebben onderbouwd waarom zij tegen zijn, ondanks de wil van de leden om de reparatie in werking te stellen. Na het lezen van deze bezwaren bleek al snel dat werkgevers de regeling niet of nauwelijks begrepen. Werkgevers zijn van mening dat de regeling alleen voor oudere (met lange dienstverband) is en niet voor jongeren. Dit stond in ieder geval geschreven in de enquête binnen bepaalde bedrijven in de houthandel. Deze was zo negatief opgesteld dat je niets anders dan tegen kan zijn. Na bezoek van een deskundige vanuit de instantie die de reparatie uitvoert (SPAWW) bleek dat dit niet zo negatief was als dat de werkgevers hadden voorgeschoteld in de enquête. Alsnog weigeren werkgevers hier aan mee te doen. Zij kiezen voor een vrijblijvende optie om per bedrijf te bepalen of de reparatie afspraak wordt uitgevoerd of niet. Kortom, een optie die niet uitvoerbaar is voor de vakbonden en die ervoor zorgt dat er weer niet naar je wordt geluisterd.

Reacties?

Wij zijn benieuwd naar jullie reacties. Stuur die per e-mail naar houthandel@fnv.nl.
Graag voor de volgende onderhandelingsronde die op 14 februari is gepland.