Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Kracht ondernemingsraden rondom (extra) vrije dagen corona

Doe je voordeel met onze factsheet

Redactie
Door Redactie 14 april 2020

De or heeft instemmingsrecht bij wijzigingen van de werk- en rusttijdenregeling, tenzij anders in de cao staat. Een crisis als corona verandert dit niet. Maar misschien moeten bestaande regels en afspraken uit de bedrijfsregeling of cao opnieuw bekeken worden. Een definitieve beslissing over een verandering kun je pas nemen als werkgevers, vakbonden en de or met elkaar overleggen. Check onze factsheet zodat jij je goed kunt voorbereiden.

Raadplegen achterban

Voor elke wijziging geldt: houd je belangen van de werknemers in de gaten. Arbeids- en rusttijden zijn belangrijke elementen. Juist daarom is het van groot belang dat de werkgever een zorgvuldige procedure in acht neemt waarbij de vakbond en de or nadrukkelijk betrokken moeten worden. Regelmatig contact met de achterban is daarbij essentieel!

Collectieve vakantie

Ook op dit onderwerp heeft de or instemmingsrecht. Daaronder valt ook het aanwijzen van een of meer verplichte dagen collectief vrij (art 27 lid 1 onder b WOR). In de (collectieve) arbeidsovereenkomst kan staan dat de werkgever een aantal verplichte vrije dagen kan afspreken. In jouw cao lees je om hoeveel dagen dat gaat en onder welke voorwaarden. 

Arbeidsduurverkorting (adv)

Door wegvallend werk wordt werknemers gevraagd hun adv op te nemen. Hier geldt hetzelfde voor als bij vakantie-uren: stimuleren mag wel, verplichten niet. De regels over het ontstaan en opnemen van adv zijn meestal opgenomen in de cao. Vaak is hier ook een rol weggelegd voor de or. 

Plus/min uren

Sommige bedrijven gebruiken een plus/min urensysteem of jaarurennorm. Over een langere periode worden teveel gewerkte uren (plusuren) en te weinig gewerkte uren (minuren) bijgehouden en tegen elkaar weggestreept zodat je gemiddeld voldoende uur werkt. In deze coronaperiode worden mensen naar huis gestuurd en gevraagd min-uren te schrijven. Maar het plus/min urensysteem is bedoeld voor de pieken en dalen in het werk tijden een normale werksituatie. Dus niet voor een crisissituatie zoals deze.

Wij vinden dat de werkgever eerst moet kijken naar een mogelijkheid om dit op te vangen. Denk bijvoorbeeld aan bijscholing of tijdelijk ander werk laten. Bij een grote teruggang in omzet kan de werkgever ook gebruik maken van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). 

Vakantieregeling

Als werknemers deze zomer geen vakantiedagen op willen of kunnen nemen, ontstaat er een stuwmeer aan vakantiedagen. Dat kan ervoor zorgen dat straks iedereen tegelijk op vakantie wil als het eindelijk weer kan. Hoe daarmee om te gaan? Een goede vakantieregeling maakt dat een werkgever hier niet ongerust over hoeft te zijn. Hierin is vastgesteld hoe de vakantie kan worden opgenomen en in welke periode wel of juist niet. En in welke gevallen de werkgever mag weigeren. Is er nog geen vakantieregeling in jouw organisatie? De or heeft instemmingsrecht bij de invoering ervan (art 27 lid 1 onder b WOR)