Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

ILO 100 jaar

Redactie
Door Redactie 25 juni 2019

Afgelopen 10 juni is de Internationale Arbeidsconferentie begonnen in Geneve.

Aan de jaarlijkse conferentie van de ILO nemen meer dan 5700 mensen deel, vertegenwoordigers van overheden, werknemers- en werkgeversorganisaties uit 187 landen. De ILO bestaat 100 jaar en dat zal uitgebreid gevierd worden, veel aandacht zal gaan naar de Toekomst van Werk, de veranderingen die plaats gaan vinden in de wereld van werk en de gevolgen daarvan voor bedrijven en werknemers.

Sociale dialoog

Er is een Verklaring opgesteld met daarin de belangrijkste opdracht voor de ILO om in de toekomst de veranderingen die plaats gaan vinden op de werkplek in goede banen te leiden. De verklaring roept de leden van de drie partijen uit de 187 landen op om samen door middel van sociale dialoog te werken aan:

 • Volledige en productieve werkgelegenheid én fatsoenlijk werk;
 • Handels-, industrieel en sectoraal beleid dat fatsoenlijk werk bevordert;
 • Een adequaat minimum loon;
 • Zeggenschap van werknemers over werktijden;
 • Veiligheid en gezondheid op de werkplaats als fundamenteel arbeidsrecht;
 • Gelijke behandeling op het werk voor iedereen;
 • Een “Leven Lang Leren“ en goede kwaliteit onderwijs voor iedereen;
 • Toegang voor iedereen tot adequate en duurzame sociale bescherming;
 • Voldoende privacy en bescherming van persoonlijke data;
 • Maatregelen die tegemoet komen aan de veranderingen op de arbeidsmarkt als gevolg van klimaatmaatregelen en digitalisering, zoals de nieuwe platformbedrijven;
 • Veranderingen die leiden tot de formalisering van de informele economie.

Daarnaast is een nieuw verdrag plus een aanbeveling aangenomen Tegen Geweld op de Werkvloer. Geweld op de werkvloer heeft verstrekkende gevolgen voor gezondheid, veiligheid, productiviteit en algemeen welbevinden van werkenden vrouwen en mannen. Dit is een grote stap om werknemers wereldwijd het recht te geven op een werkplek vrij van geweld en intimidatie. Vakbonden FNV en CNV hebben jarenlang gelobbyd en campagne gevoerd voor een internationaal bindend verdrag. Geweld en intimidatie op de werkvloer is voor vele werknemers wereldwijd een enorm probleem. Met name vrouwen komen vaak in aanraking met vormen van geweld en intimidatie op de werkvloer.

Steun in de rug

Kitty Jong (vicevoorzitter FNV): “Dit verdrag is een overwinning van de internationale vakbeweging. Na #Metoo krijgen werknemers nu een flinke steun in de rug door dit verdrag. Ook in Nederland is er nog veel werk te verrichten om werknemers beter te beschermen. We willen zo snel mogelijk in gesprek met de Nederlandse regering en werkgeversorganisaties over hoe het nieuwe ILO verdrag geratificeerd kan worden.” 

In de jaarlijkse bijeenkomst van de commissie die gaat over de naleving van de ILO-normen (CAS), zijn o.a. de schendingen van vakbondsvrijheid besproken in Turkije en Zimbabwe. FNV heeft zich in deze commissie uitgesproken tegen discriminatie en het geweld tegen vakbonden in beide landen. Met de onafhankelijke vakbeweging in beide landen onderhoudt FNV al vele jaren een intensieve samenwerking voor politieke en financiële steun. Het gaat dan om KESK en DISK in Turkije en de ZCTU in Zimbabwe. Bij de vakbonden in beide landen is er een intensieve betrokkenheid van onze FNV-kaderleden, via de diverse werkgroepen voor internationale solidariteit, netwerk vrouwen en de werkgroep Sub-Sahara.

Namens de Nederlandse werknemers zijn aanwezig Wilma Roos van FNV Mondiaal, Petra Zegerius van FNV-netwerk vrouwen, Tjalling Postma van FNV Internationale Zaken, Hester Houwing van CNV. Ex FNV-bestuurder Catelene Passchier vervult de rol van woordvoerder van de gehele werknemersgroep binnen de ILO. Onze voorzitter Han Busker en vicevoorzitter Tuur Elzinga hebben zich in de tweede week bij deze delegatie gevoegd, waarbij Han Busker de plenaire vergadering heeft toegesproken.