Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Nood aan nieuw kinderopvangstelsel groot

portret Annika Heerekop
Door Annika Heerekop 08 juni 2021

Als het aan werkende ouders ligt, moet de positie van kinderopvang veranderen en daarmee ook de financiering ervan. Uit een onderzoek van vakbond FNV en Stichting Voor Werkende Ouders blijkt dat 67% van de ouders gratis kinderopvang wil, of tegen een kleine vergoeding.

kinderopvang

Eén op de drie ouders geeft aan meer uren te gaan werken als het gratis zou zijn. 64% geeft aan dat gratis kinderopvang hen zou ontzorgen en ruim de helft zou meer kinderopvang afnemen als het (veel) minder zou kosten. Aan het onderzoek deden 879 ouders mee.

Kinderopvang een duur en ingewikkeld systeem

De werkende ouders hebben een duidelijke mening over de financiering en geldstromen rondom kinderopvang. 59% vindt de kinderopvang te duur en 66% van de ouders vindt het huidige systeem van kinderopvangtoeslag en gemeentelijke bijdragen te ingewikkeld. Van de ondervraagden ervaart 40% de Belastingdienst als drempel bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. 

Judy Hoffer, dagelijks bestuur van FNV: ‘Dit onderzoek maakt duidelijk dat het tijd is voor een nieuw opvangstelsel. Het is nu te ingewikkeld en niet transparant, het staat in veel gevallen nog te los van het onderwijs. De huidige organisatie van kinderopvang vormt een blokkade voor ouders om meer uren te werken en draagt er aan bij dat driekwart van de vrouwen in deeltijd werkt en niet economisch zelfstandig is. Kinderopvang moet daarom anders georganiseerd worden en moet een prominent onderwerp zijn in de formatie.’

Marjet Winsemius van Stichting Voor Werkende Ouders herkent zich hierin:  ‘Het moet van de keukentafel naar de formatietafel. Ouders vinden het systeem te ingewikkeld. Kinderopvang draagt bij aan ontwikkelingskansen voor kinderen als het voor alle kinderen toegankelijk is. Een nieuw stelsel is dus nodig om ouders te ontzorgen, ontwikkelingskansen voor kinderen te vergroten en ouders de ruimte te bieden om meer te gaan werken.’

Kinderopvang en onderwijs

Naast de opmerkingen over het stelsel, zijn de ondervraagde ouders wel opvallend tevreden over de kwaliteit van de kinderopvang. Slechts 3% vindt de kwaliteit ontoereikend.  Maar liefst 87% van de ouders vindt kinderopvang belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. Ook kwam naar voren dat ruim de helft van de ouders positief is over meer samenwerking tussen scholen en kinderopvang. Zo vindt 60% van de ouders dat medewerkers op de buitenschoolse opvang (bso) kunnen worden ingezet op scholen ter ondersteuning van het onderwijs. Vakbond FNV staat hier positief tegenover, mits dit geen negatief effect heeft op de arbeidsvoorwaarden. 

Meer transparantie in kinderopvang

Bijna de helft van de ouders vindt dat de winst in de kinderopvang geïnvesteerd moet worden in de verbetering van kinderopvang. Winst maken mag geen doel zijn. En nog eens ruim een kwart vindt dat oudercommissies en personeel daar ook zeggenschap in moeten hebben. Zeven op de tien van de ouders vinden  dat dat kinderopvangorganisaties hun financiën openbaar zouden moeten maken.