Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Overheid moet meer werk maken van emancipatiebeleid

Persvoorlichting
Door Persvoorlichting 29 november 2019

FNV heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat er echt meer werk moet worden gemaakt van het emancipatiebeleid. Nederland is uit de top 5 gevallen van de EIGE-ranglijst (European Institute for Gender Equality). Het invoeren van een vrouwenquotum in de top van het bedrijfsleven ziet de FNV als een eerste stap op weg naar de benoeming van meer vrouwen in andere belangrijke posities op de werkvloer.

Ook vraagt de bond aandacht voor de combinatie werk-zorg, arbeidsmarktdiscriminatie, geweld op de werkvloer en een verkenning van transitieverlof voor transgenders. De Tweede Kamer debatteert maandag 2 december over het Emancipatiebeleid.

Wereld te winnen

Het vrouwenquotum van 30% in Raden van Commissarissen is een van de aanbevelingen van het SER-advies Diversiteit in de top. Vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Het advies is echter breder en gaat naast genderdiversiteit ook over mensen met een cultureel diverse achtergrond in alle lagen van een bedrijf. Daar is nog een wereld te winnen. En het is ook duidelijk dat er veel betere en toegankelijke kindvoorzieningen moeten komen, zodat vrouwen zich kunnen ontwikkelen richting topfuncties.’

Wet gelijke beloning

FNV steunt daarnaast de initiatiefwet van PvdA, GroenLinks, SP en 50+ om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te bestrijden. Deze wet legt de bewijslast voor gelijke beloning bij werkgevers in plaats van bij de individuele werknemer, naar IJslands model. De bond roept de Kamer dan ook op de wet te steunen. De Rijksoverheid zou het goede voorbeeld moeten geven.

Levensfases

FNV wil meer aandacht voor specifieke levensfases van vrouwen zoals zwangerschap en overgang. Zwangere vrouwen worden regelmatig gediscrimineerd. En vrouwen in de overgang krijgen vaak te maken met verkeerde diagnoses, terwijl 40% van het verzuim van vrouwen tussen 45-55 jaar met de overgang heeft te maken. De FNV pleit voor meer onderzoek en een richtlijn voor bedrijfsartsen.

Geweld op de werkvloer

Dit voorjaar nam de ILO een verdrag aan over geweld, wereldwijd, op de werkvloer. Een veilige werkplek voor vrouwen helpt ook stappen te zetten tegen huiselijk geweld. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen in Italië, Canada en Australië een beroep doen op betaald verlof; FNV hoopt dat dit Nederland inspireert om hierover na te denken. FNV roept het kabinet op om het ILO-verdrag in wetgeving om te zetten. Andere EU-landen zijn al gestart met het ratificatieproces.

Transitieverlof

Ten slotte hoopt FNV dat de Rijksoverheid én bedrijven de gemeente Amsterdam volgt in het toekennen van transitieverlof voor transgenders. Kitty Jong: ‘De groep is klein, dus dit is lastig per cao af te dwingen. We zouden graag zien dat de Tweede Kamer de mogelijkheden hiertoe onderzoekt.’