Kabinet, ondersteun de Europese richtlijn voor verhoging minimumloon

Persvoorlichting
Door Persvoorlichting 25 november 2020

De FNV roept het kabinet op om de Europese richtlijn voor ‘toereikende minimumlonen’ te ondersteunen. Op 28 oktober deed de Europese Commissie een oproep aan de lidstaten om het minimumloon te verhogen naar minimaal 50% van het gemiddelde loon of minimaal 60% van bruto mediaanloon -het inkomen dat ten minste de helft van alle werkenden in een land verdienen. Ook in Nederland is deze norm nog lang niet bereikt.

geld

Het Europese voorstel geldt voor alle werkenden, ook voor de vele onderbetaalde zelfstandigen en platformwerkers. Het is voor het eerst dat deze norm in Europese wetgeving staat en is een belangrijke duw in de rug van de strijd van FNV voor de verhoging van het minimum loon naar 14 euro. Donderdag discussieert de Tweede Kamer over de richtlijn.

Twee miljoen Nederlandse werkenden risico op armoede

De vakbond vindt dat de Europese Commissie terecht constateert dat te veel werkenden in de Europese Unie moeten rondkomen van een minimumloon dat volstrekt onvoldoende is om fatsoenlijk van te kunnen leven. Ook in Nederland is dit een groot probleem. FNV betreurt het dan ook dat het kabinet de Europese richtlijn vooral iets voor andere lidstaten vindt, terwijl in Nederland nog een wereld te winnen is.

‘In Nederland moeten ruim 2 miljoen werkenden het zien te redden van een uurloon van minder dan 14 euro per uur, het niveau van de Europese armoede-indicator. Dat zijn ruim 2 miljoen hardwerkende Nederlanders die te weinig verdienen om fatsoenlijk van te kunnen leven. Onacceptabel. FNV vraagt u daarom het richtlijnvoorstel te steunen en in Nederland werk te maken van een leefbaar loon voor alle werkenden.’ schrijven Zakaria Boufangacha (cao-coördinator) en Tuur Elzinga (vicevoorzitter) van vakbond FNV in een brief aan minister Koolmees.

Gelijk speelveld binnen Europa

Volgens de FNV is de richtlijn niet alleen een belangrijke eerste stap naar een leefbaar loon, maar ook voor een gelijker speelveld in Europa. Het voorkomt dat Europese werkenden tegen elkaar uitgespeeld en slachtoffer worden van schimmige constructies om loonkosten te omzeilen.

Cao-loon bij overheidsopdrachten

Het voorstel van de Europese Commissie bepaalt ook dat lidstaten ervoor moeten zorgen dat bedrijven zich bij de uitvoering van overheidsopdrachten of concessieovereenkomsten houden aan de cao-lonen en niet enkel het wettelijk minimumloon betalen. FNV vindt deze bepaling van groot belang, omdat overheidsaanbestedingen en concessies goed zijn voor tussen de 14 en 20% van het Nederland Bruto Binnenlands Product (BBP). Met deze bepaling moet de overheid de markt een voorbeeld stellen.  

Boufangacha en Elzinga in de brief aan minister Koolmees: ‘We merken dagelijks merken hoe de harde concurrentie voor dergelijke opdrachten ertoe leidt dat bedrijven in de keten zich gedwongen zien mee te gaan in een race naar beneden waarin bedrijven concurreren op arbeidskosten in plaats van kwaliteit. De richtlijn stelt daar nu paal en perk aan: het desbetreffende cao-loon moet gelden voor alle werkenden in de keten.’

FNV Voor 14

De FNV voert sinds begin 2019 actie voor verhoging van het minimumloon naar 14 euro bruto per uur. De ontwikkeling van het minimumloon (€ 10,21 per 1 juli 2020) loopt al jaren achter bij de gemiddelde loonontwikkeling. Sinds de jaren tachtig is de koopkracht van mensen met een minimumloon zo’n 20% achteruitgegaan. Vorige maand bleek uit onderzoek van I&O Research, in opdracht van de FNV, dat er grote steun is voor verhoging van het minimumloon. Zeven op de tien Nederlanders (72%) gaf aan achter een verhoging naar 14 euro bruto per uur te staan.
 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.