FNV demonstreert in Brussel voor hogere Europese minimumlonen

Persvoorlichting
Door Persvoorlichting 23 februari 2022

Vakbonden uit heel Europa roepen de lidstaten op stappen te zetten voor minimumlonen waarvan mensen rond kunnen komen. Daarvoor demonstreren ze op 24 februari voor het gebouw van de Europese Raad in Brussel met de leus:  “Hogere lonen in Europa, nu! Collectieve onderhandelingen voor iedereen en eerlijke minimumlonen!”

De EU-vakbonden willen dat de lidstaten in de Raad hiervoor instemmen met de voorstellen van het Europees Parlement, zodat er een leefbaar loon komt voor de 28 miljoen mensen in de EU, die nu te weinig verdienen om rond te komen.

Onderhandeling EU voorstel minimumlonen 

Op dit moment ligt een EU wetgevingsvoorstel voor leefbaar minimumlonen op de Brusselse onderhandelingstafel. Dit Europese wetsvoorstel voor eerlijke minimumlonen stelt nadrukkelijk niet voor om één minimumloon voor heel Europa in te voeren, maar stelt voorwaarden waar nationale minimumlonen aan moeten voldoen.

60% is de norm

Het Europees Parlement vindt dat 60% van het mediaanloon (doorsnee besteedbaar inkomen) in een land de toetssteen moet zijn. Het wetsvoorstel verplicht de lidstaten tot actie indien minimumlonen niet toereikend zijn. Ook doet het EP voorstellen tot betere bescherming van belangrijke vakbondsrechten. Nu is het zo dat lidstaten in de Raad -ook Nederland- zich verschuilen  achter technische discussies om op in hun land het minimumloon niet te hoeven verhogen, of vakbondsrechten daadwerkelijk te beschermen.

Kleur bekennen

‘Nederland moet kleur bekennen en ervoor zorgen dat het minimumloon in Nederland voldoende is om van rond te komen ’, zegt Petra Bolster, lid Dagelijks Bestuur FNV. ‘Op tafel ligt een voorstel dat de FNV-strijd voor een minimumloon van 14 euro steunt én de positie van vakbonden versterkt. Collectief onderhandelen door vakbonden loont. En dat erkent het Europees Parlement. Wij gaan morgen met leden naar Brussel om steun te betuigen aan het EP, en de Raad en lidstaten te bewegen de voorstellen over te nemen!’

Minimumloon moet in Nederland naar 14 euro

Het minimumloon is in Nederland jarenlang achtergebleven bij de stijging van de welvaart, waardoor schoonmakers, thuiszorgmedewerkers, pakketbezorgers en andere essentiële werknemers nauwelijks kunnen rondkomen van hun loon. Het Europese voorstel stelt dat overheden voortaan moeten toetsen of het minimumloon wel voldoet aan de norm om rond te kunnen komen. Bolster: ‘Het huidige Nederlandse minimumloon is veel te laag volgens de criteria van het Europees parlement -het zou naar 14 euro per uur moeten. De kleine stap omhoog die onlangs is toegezegd door het kabinet volstaat totaal niet.’

Versterking positie vakbonden

Het voorstel van het Europees Parlement heeft verder als doel de vakbondsrechten en arbeidsverhoudingen te verbeteren. Bolster: ‘Het is toch te gek voor woorden dat in meer dan de helft van de lidstaten het recht op collectieve onderhandeling niet volledig erkend wordt? En dat vakbondsbestuurders de toegang tot het bedrijf ontzegd wordt. Uiteindelijk is een cao hét beste middel voor hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden.’    

 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.