Bestuurder gezocht

Het netwerk Regenboog FNV zoekt een nieuw bestuur

Het Netwerk Regenboog FNV zet zich al tientallen jaren met hart en ziel in voor de LGBTI’ers in Nederland en er buiten. Op de werkvloer, maar ook breed in de samenleving. In Nederland en in onze wereld. Gesteund door vakbond FNV vechten we voor inclusieve cao’s, meer begrip en emancipatie van onze doelgroep. En met succes!

Maak jij het verschil voor de LGBTI’ers?

Het Netwerk Regenboog FNV zet zich al tientallen jaren met hart en ziel in voor de LGBTI’ers in Nederland en er buiten. Op de werkvloer, maar ook breed in de samenleving. In Nederland en in onze wereld. Gesteund door vakbond FNV vechten we voor inclusieve cao’s, meer begrip en emancipatie van onze doelgroep. En met succes! Zo is er bij IKEA transitieverlof ingevoerd en kun je als werknemer van een woningcorporatie zelf aangeven wie je werkgever als jouw partner(s) moet zien. Naast nog vele successen, is er ook nog werk aan de winkel. Daarvoor hebben we jou nodig! Want:

Het Netwerk Regenboog FNV zoekt een nieuw bestuur!

Wil jij je inzetten voor de emancipatie van LGBTI’ers op de werkvloer en daar buiten? Sluit je aan, verenig je in ons netwerk en stap in ons bestuur. Ons netwerk staat open voor leden van de FNV. De actieve netwerkleden vormen een Netwerkraad die zo’n 8 maal per jaar bijeenkomt. Deze Netwerkraad kent nu commissies voor internationale solidariteit en communicatie.

Als voorzitter, secretaris of als bestuurslid van het netwerk geef je leiding aan het netwerk. Je schakelt met de ondersteuners van de FNV, met het FNV-bestuur en bereid plannen en overleggen voor. Ook vertegenwoordig je het netwerk bij publieke activiteiten. Voor het volledige profiel van voorzitter, secretaris en bestuurslid kijk je hier (link naar profielen invoegen).

We kijken uit naar je aanmelding!

Taken Netwerkbestuur:

1. De kracht van het Netwerkbestuur is leden op te zoeken, centraal te zetten, te betrekken, te activeren, uit te dagen en te enthousiasmeren. Door een heldere visie te hebben op het te verrichten vakbondswerk en dit goed in een werkplan met prioriteiten uit te werken, te bewaken en te helpen uitvoeren. Het Netwerkbestuur is dus geen klassiek ‘bestuur’, maar een coördinerend, bindend en stimulerend team.. 

2. Het Netwerkbestuur geeft leiding aan de taken en verantwoordelijkheden van het Netwerk Regenboog FNV en draagt zorg voor het functioneren ervan. De uitvoering van de taken kunnen in principe ook neergelegd worden bij de daartoe gevormde werkgroepen. Zoals de werkgroep Internationale Zaken en de werkgroep Communicatie.

3. Het Netwerkbestuur stelt zijn werkplan en prioriteiten op binnen de beleidskaders van algemeen bestuur en ledenparlement van de FNV, in overeenstemming met de Netwerkraad van het Netwerk Regenboog FNV.  Het Netwerk legt deze vast in een jaarlijks activiteitenplan en –begroting. 

4. Het Netwerkbestuur informeert het algemeen bestuur en ledenparlement regelmatig over de algemene gang van zaken in het Netwerk. Dit doet het Netwerkbestuur in ieder geval via het jaarverslag.

5. Het Netwerkbestuur vertegenwoordigt het Netwerk binnen het eigen netwerkgebied, zowel nationaal als internationaal. Per geval kan die vertegenwoordigende taak (publieksfunctie) eventueel ook worden overgelaten aan een ander kaderlid. 

6. De zittingstermijn van bestuursleden bedraagt 4 jaar. Een lid kan maximaal 2 keer herkozen worden voor nog een nieuwe zittingstermijn.  Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt in de functie van het bestuurslid.

Samenstelling en functioneren bestuur: 

1. Tot bestuurslid kan gekozen worden ieder lid van de FNV of van een bij de FNV aangesloten vakbonden, dat zich heeft aangemeld als lid/ sympathisant

2. De omvang van het bestuur is bij voorkeur 3, ten hoogste 5 personen, bij voorkeur oneven.

3. Het bestuur kent een voorzitter, een secretaris en algemene leden.

4. De samenstelling van het bestuur kent bij voorkeur diversiteit, 

5. In het netwerkbestuur heeft elk bestuurslid één stem. 

6. Medewerkers van de FNV zijn uitgesloten van de functie van Voorzitter, in totaliteit kunnen medewerkers van de FNV nooit een meerderheid in het bestuur hebben.


Is dit iets voor jou? 

Vind je het belangrijk dat de FNV op LGBTI+ gebied actief is?
Dat leden dicht bij huis geïnformeerd en betrokken worden en dat de FNV haar gezicht laat zien en haar bemoeit met LGBTI+ beleid?
Vind je het een uitdaging om een FNV op te bouwen, kracht te geven en LGBTI+ beleid goed te laten aansluiten bij de speerpunten van de FNV? 

Ben je er goed in om overzicht te houden over de deelterreinen van LGBTI+ vakbondswerk vanuit een brede vakbondskijk? Nationaal en internationaal?
Vind je het een uitdaging om de verbinding binnen het Netwerk te versterken en de samenwerking met de sectoren in te richten? 

Vind je het leuk om anderen goed te laten functioneren?

Bekijk dan:                                                                                                               

Wat ga je doen als lid van het Netwerkbestuur ?

- Het helpen opbouwen van een stimulerende en heldere inrichting van het Netwerk. 


- Het zoeken naar leden die bereid zijn mee te doen met het vakbondswerk. 

- Het coördineren, ondersteunen en stimuleren van andere kaderleden in het vakbondswerk.

- Het vertegenwoordigen van het Netwerk Regenboog FNV naar buiten.              

Wat ga je doen: 

Voorzitter van het Netwerkbestuur

Naast de bovengenoemde algemene taken: 

- Het leiding geven aan en bewaken van de voortgang van genoemde taken en uitdagingen en het functioneel delegeren van taken aan anderen. 


- Het bewaken van de correcte omgangsvormen, waaronder collegiaal  bestuur, respect en waardering voor belangstellende en actieve leden. 


- Het leiden van bestuursvergaderingen, netwerkvergaderingen, op een 
frisse, stimulerende en trotse manier. De rol van technisch voorzitter kan worden overgedragen aan een ander.

- Het publiekelijk vertegenwoordigen van het Netwerk en het fungeren als enthousiast en representatief boegbeeld. 


- Het inrichten en bewaken van een prettige en efficiënte samenwerking met de begeleidend adviseur Diversiteit

- Eerste woordvoerder in het ledenparlement, namens het Netwerk.

- Bovenal: Een aansprekend, bindend en enthousiasmerend persoon, liefst bekend met het werken binnen een organisatie met vrijwilligers en betaalde krachten. Die in staat is mee te doen en denken met de doelgroep, maar net zo makkelijk met het ministerie om tafel gaat of het ledenparlement dat om aandacht vraagt. 

Secretaris van het Netwerkbestuur


Naast de bovengenoemde algemene taken: 

- Je zorgt voor een goede communicatie onderling en bewaakt de gemaakte afspraken en procedures. 

- Je zorgt voor efficiënte verslaglegging van genomen besluiten. 


- Je zorgt voor de tijdige aanlevering van planning en uitnodigingen tbv verzending door de werkorganisatie.

- Bovenal: De gebruikelijke spin in het web, verbindend, accuraat, coördinerend en in staat snel de juiste persoon voor “the job” te vinden.

Jouw kwaliteiten in welke functie dan ook in het Netwerk Bestuur?

Jij beschikt over competenties en ervaringen waardoor je goed in het Netwerkbestuur functioneert. Je bent overtuigd van het belang van de FNV en gelooft in de kracht van de leden zelf in het vakbondswerk. Je bent collegiaal, respectvol en creatief en kunt goed in een team functioneren. Je houdt van overzicht en brengt jouw energie en enthousiasme graag over op anderen, met alle respect voor de eigen kwaliteiten van de ander. Je communiceert makkelijk, persoonlijk, maar ook digitaal.

Bij voorkeur heb je natuurlijk al enig netwerk wat je kan inzetten om on te versterken.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.