Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Media en Cultuur & corona

Veelgestelde vragen en antwoorden

Corona houdt iedereen bezig, thuis en op het werk. In de Media & Cultuursector spelen specifieke zaken. Hieronder vind je vragen en antwoorden.

Vragen vanuit de Publieke omroep

Het is een bijzondere situatie dus je werkgever kan je vragen om uren op te nemen, maar daar moet jij dan wel mee akkoord gaan. Hij kan je niet verplichten om compensatie-uren of ander verlof op te nemen. De regels die normaal gelden, gelden ook nu.

In de cao omroeppersoneel (artikel 25) is een jaar-urensysteem opgenomen. Daarin wordt jaarlijks het door jou werkelijk aantal gewerkte uren verrekend met het nominale aantal arbeidsuren. Als je een positief saldo hebt wordt dit in de eerste 3 maanden van het nieuwe kalenderjaar gecompenseerd. Een negatief saldo komt te vervallen.

De werkgever kan een beroep doen op de aangekondigde nieuwe regeling Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Zodra deze regeling klaar is, kan je werkgever er een aanvraag voor doen bij het UWV. Mocht je werkgever al werktijdverkorting (wtv) hebben aangevraagd, dan wordt dit gewoon overgezet. Lees op de site van de rijksoverheid wat NOW inhoudt.

Kijk ook samen met je werkgever naar de mogelijkheden. Misschien is dit een goed moment voor bijscholing of kun je tijdelijk ander werk binnen of buiten je bedrijf doen. Want je wilt later nog wel op goede voet verder met je werkgever. 

In het kort: 

  • Ga met je werkgever op zoek naar alternatieven voor de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).
  • Attendeer je werkgever op de NOW.

Wordt dit afgewezen? Ga dan pas in gesprek over het opnemen van verlof. Zoek hierbij naar de redelijkheid en de balans.

Dit hangt af van de afspraken in je cao, je arbeidsovereenkomst of de bedrijfsregeling. 

  • Je moet nu met de auto naar je werk in plaats met openbaar vervoer (ov).
    Soms staat er in de regeling dat het niet uitmaakt hoe je naar je werk komt. Of je nu met de auto of het ov reist, in beide gevallen krijg je reiskostenvergoeding. Maar soms is er niets geregeld. In dat geval is het redelijk om in ieder geval de bij jouw bedrijf geldende reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer met de auto te krijgen. 
  • Je werkt nu thuis, terwijl je normaal op kantoor werkt.
    Je kunt kijken of er een vergoeding bestaat voor gebruik van elektriciteit, telefoon of internet.

Vraag meer duidelijkheid over deze afspraken aan je werkgever.

Sommige werkzaamheden kunnen komen te vervallen. Het kan zijn dat er tijdelijk minder werk is in het bedrijf waar je werkt. De FNV vindt dat je werkgever eerst moet kijken naar de mogelijkheden binnen het bedrijf om dit op te vangen. Hij kan je bijvoorbeeld bijscholen, tijdelijk ander werk laten doen (binnen of buiten het bedrijf) of aan je vragen verlof op te nemen. Het kan zijn dat er toch min-uren ontstaan.

In de cao voor Omroeppersoneel (artikel 23) is bepaald dat bij het vaststellen van de werktijden de werkgever zich tot het uiterste inspant dat aan het eind van het jaar geen restsaldo meer is.

Het is niet de bedoeling om de gevolgen van de coronacrisis met min-uren op te vangen. Omdat we niet in een economische crisis willen belanden door het coronavirus, heeft de regering besloten een tijdelijke noodmaatregel in te voeren: de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Deze vervangt de huidige regeling werktijdverkorting (wtv) en moet door je werkgever bij het UWV worden aangevraagd. Zolang je werkgever geld krijgt uit deze regeling, kun jij niet ontslagen worden en krijg je je volledige loon betaald. Dit geldt ook als je een flexibel contract hebt of voor een uitzendbureau werkt. Lees op de site van de rijksoverheid wat dat betekent.

Vragen in de grafimedia

Als er minder werk is en de werkgever daardoor minimaal 20% van de omzet kwijtraakt kan hij een beroep doen op het noodfonds (de NOW) bij het UWV. Mocht je werkgever al werktijdverkorting (wtv) hebben aangevraagd, dan wordt dit gewoon overgezet. Lees op de site van de rijksoverheid wat NOW inhoudt.

Belangrijk om te weten is dat zolang je werkgever geld krijgt uit deze regeling, jij niet ontslagen kunt worden en je je volledige loon krijgt doorbetaald. Je hoeft géén WW-rechten in te leveren. Dit geldt ook als je een flexibel contract hebt of voor een uitzendbureau werkt.

Iedereen wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken. Maar als dat in jouw werk niet mogelijk is, gelden de adviezen van het RIVM. Op dit moment verplichten zij niet om afdelingen, fabrieken of organisaties te sluiten als er meer dan 100 mensen tegelijkertijd werken. Jouw werkgever is ook verplicht te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Hij moet hiervoor de risico’s in kaart brengen, beoordelen en passende maatregelen nemen. Zoals het geven van voorlichting en zorgen voor voldoende zeep en tissues op toiletten. Ook het wisselen van de ploegendiensten vraagt extra aanpassingen om contactmomenten te vermijden.

Verder adviseert het RIVM om thuis te blijven bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Vermijd in zo'n geval contact met anderen en meld je op de gebruikelijke manier ziek.

Je kunt zelf met je werkgever overleggen hoe hij de risico’s op besmetting verder kan verkleinen. Bijvoorbeeld door extra aandacht te besteden aan de schoonmaak van spullen waarmee besmetting makkelijker wordt overgedragen. Denk aan deurkrukken, toetsenborden, printers en binders of telefoons. Ook moet hij zorgen voor duidelijke communicatie over hygiënemaatregelen en instructies over handen wassen.

Het antwoord op deze vraag kun je vinden op de veelgestelde vragen pagina 'Minder werk en inkomen door corona'. Het is de  2e vraag onder de kop 'Vakantie, vakantieuren, vakantiedagen'. 

Word lid