Wmo belangenbehartiging FNV

Blijf op de hoogte en denk en doe mee

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat gemeenten ervoor moeten zorgen dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en aan de samenleving deelnemen. De FNV behartigt de belangen van leden die als cliënt een beroep doen op de Wmo en van mantelzorgers en (thuis)zorgmedewerkers.

Dienstverlening in aanloopfase

De Wmo-dienstverlening bevindt zich momenteel nog in de aanloopfase en zal naar verwachting begin volgend jaar op de eerste plaatsen in de regio’s gaan starten. Je wordt op deze pagina en andere kanalen op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Deel deze informatie ook gerust met anderen, voor wie het onderwerp Wmo ook interessant kan zijn.

Wat betekent Wmo precies

Via de Wmo regelt de gemeente hulp en ondersteuning voor burgers die thuis niet of verminderd zelfredzaam zijn of niet of verminderd zelfstandig aan de samenleving deel kunnen nemen. Het gaat dan bijvoorbeeld om huishoudelijke zorg, maaltijdverzorging, vervoersvoorzieningen of woningaanpassingen. Bij ‘zoveel mogelijk zelfstandig leven’ horen een schoon en leefbaar huis, kunnen bewegen in en om het huis, de mogelijkheid om in de omgeving te reizen en voldoende sociale contacten. Gemeenten mogen een eigen bijdrage vragen voor bepaalde Wmo-voorzieningen en kunnen de uitvoering van de Wmo voor een belangrijk deel zelf inrichten.

Lees meer

Huidige stand van zaken

De Wmo-zorg ligt al meerdere jaren onder vuur door het beleid van gemeenten, met name als gevolg van financiële tekorten, bezuinigingen en toegenomen werkdruk. Er is sprake van een toenemende vraag en te weinig zorgmedewerkers met wachtlijsten tot gevolg. Hiermee dreigen Wmo-cliënten, hun mantelzorgers en de thuiszorgmedewerkers in de knel te komen, mede gezien de toenemende vergrijzing in Nederland.

Met name het kabinet Rutte II heeft flink bezuinigd op de huishoudelijke zorg. Door acties van de FNV is een dreigende bezuiniging van 75% op de gehele huishoudelijke zorg teruggebracht tot een bezuiniging van 25%. Het SCP onderzocht in 2019 dat het niet loont om op deze zorg te bezuinigen. Wanneer de huishoudelijke zorg wegvalt, zijn zorgbehoevenden aangewezen op zwaardere en dus duurdere zorg.

De FNV neemt deze zorgelijke situatie zeer serieus en zal de dienstverlening voor Wmo-cliënten en hulp aan deze zorgmedewerkers binnenkort concreet gaan vormgeven. De doorgeschoten marktwerking is een van de veroorzakers van het leed. Lees hier het artikel waarbij onze vicevoorzitter Kitty Jong de petitie “Stop de #regelkolder” mede ondertekende namens de FNV.

Lees meer

Wat doet de FNV?

De Wmo is een belangrijk onderdeel van het gehele zorgstelsel, zowel voor de zorg voor mensen die dat nodig hebben als voor de mensen die er werken. Doordat de maatschappelijke discussie is gestart over de kosten en de houdbaarheid van de zorg, is er een kans dat binnen afzienbare tijd opnieuw de Wmo, en dan wellicht met name de huishoudelijke zorg, onder druk komt te staan. Om de individuele en collectieve belangenbehartiging op het terrein van de Wmo te organiseren, is de FNV een pilotproject gestart voor cliënten, mantelzorgers en (thuis)zorgmedewerkers. Centraal in het project staat de huishoudelijke zorg.

Lees meer

Wmo-begeleiding

In het kader van het project wordt een aantal kaderleden speciaal opgeleid tot ‘Wmo-begeleider’. Daar waar er in de regio een pilot loopt (zie hieronder), kan er een beroep gedaan worden op een Wmo-begeleider van de FNV. Deze beantwoordt vragen rond de aanvraag van een Wmo-voorziening bij de gemeente en gaat desgewenst mee naar het zogenaamde ‘keukentafelgesprek’. Wanneer een bezwaar- of beroepsprocedure tegen de gemeente noodzakelijk is, heb je als FNV-lid recht op gratis juridische bijstand van een van de FNV-juristen. De Wmo-begeleider zorgt er dan voor dat je zaak aan de juristen overgedragen wordt. Ben je zelf geïnteresseerd in de kaderfunctie Wmo-begeleider, bekijk dan hier het functieprofiel. Er volgen nog gerichte oproepen voor de werving van de Wmo-begeleider.

Wmo-projecten in jouw regio?

In elk van de zes regio’s wordt een pilotproject Wmo opgezet, in samenwerking met kaderleden en collega’s van de lokale FNV-netwerken, sectoren en betrokken ondersteunende afdelingen. De startdatum van deze pilots en hoe ze opgezet zijn, verschilt per regio. Er wordt begonnen met enkele gemeenten per regio. Begin 2024 kun je op deze webpagina jouw regio selecteren  voor de stand van zaken en wanneer je als Wmo-client wat kan verwachten.

Zo houden wij jou op de hoogte

Op deze pagina houden wij jou op de hoogte van alle activiteiten met betrekking tot de Wmo. Wij zullen de inhoud regelmatig actualiseren, houd daarom www.fnv.nl/wmo goed in de gaten. Deel deze weblink gerust met andere belangstellenden, zoals (oud-)collega’s, vrienden of familieleden.

Nodig een ander uit om mee te doen

Heb je een (oud-)collega, kennis of vriend die ook geïnteresseerd is in het onderwerp? Wijs hen op www.fnv.nl/wmo. Als een van hen ook interesse heeft om actief te worden en een FNV-lidmaatschap overweegt, ga dan naar www.fnv.nl/anderlidmaken. Als je zelf lid bent, krijg je van ons een tientje bij aanmelding. Algemene informatie over de voordelen van het lidmaatschap kun je vinden op www.fnv.nl/lidmaatschap of www.fnv.nl/ledenvoordeel. Zonder leden, geen goede belangenbehartiging. Twijfel je nog om lid te worden? Je betaalt nu slechts 25 euro voor 4 maanden.

WORD LID! NU EXTRA VOORDELIG: 4 MAANDEN VOOR €25

  • Persoonlijk advies over werk, inkomen en loopbaan
  • Advies over financiële planning en hulp bij geldzorgen
  • Ondersteuning bij beroepsziekten en letselschade
  • Invloed op jouw arbeidsvoorwaarden via je cao
  • Hulp bij jaarlijkse belastingaangifte en toeslagen
  • Korting op verzekeringen, energie, boodschappen en meer
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.