Arbeidstijdenwet: alles over werktijd, pauze en rust

Arbeidstijden of werktijden zijn de uren die je werkt in opdracht van je werkgever. In de Arbeidstijdenwet staat precies beschreven hoe lang je mag werken en wanneer je recht hebt op pauze of rust. Alle details van de wet vind je in de brochure ‘De Arbeidstijdenwet’.

Download de brochure

Wat zijn arbeidstijden?

Onder arbeidstijd vallen de uren die je werkt in opdracht van je werkgever. Daar kan bijvoorbeeld ook een cursus onder vallen die je verplicht moet volgen van je werkgever. De uren die je per week of per jaar werkt, heten de arbeidsduur. In de Arbeidstijdenwet (ook wel Werktijdenwet genoemd) staat precies beschreven hoe lang je mag werken en wanneer je recht hebt op pauze of rust. In het Arbeidstijdenbesluit staan de uitzonderingen op deze wet.

Wat zegt de Arbeidstijdenwet?

In de Arbeidstijdenwet staan vaste afspraken over het aantal uur dat je per dag en week mag werken en hoeveel rusttijd je moet nemen. Alleen over nachtdienst mag je werkgever in sommige gevallen andere afspraken maken dan in de wet, binnen bepaalde grenzen. In de Arbeidstijdenwet staat bijvoorbeeld dat je maximaal zeven nachtdiensten na elkaar mag draaien, maar in sommige cao’s is afgesproken dat je maximaal acht keer een nachtdienst achter elkaar kunt hebben. Afwijkende afspraken over nachtdienst kun je dus terugvinden in je cao. Daarnaast kunnen er afspraken over werktijden zijn tussen je werkgever en de Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvertegenwoordiging (PVT).

 • Je mag maximaal twaalf uur per dag en niet meer dan 60 uur per week werken. Ben je 16 of 17, dan mag je gemiddeld 40 uur per week werken.
 • Je mag niet iedere week twaalf uur per dag (het maximale aantal uur) werken. Over een periode van vier weken mag je gemiddeld 55 uur per week werken. Over een periode van zestien weken maximaal 48 uur gemiddeld.

 • Als je langer dan vijf en een half uur aaneengesloten werkt, heb je recht op 30 minuten (of twee keer vijftien minuten) pauze van werk. In je cao kunnen daarover andere afspraken staan. Werk je tien uur of langer, dan heb je recht op 45 minuten pauze of drie keer vijftien minuten verspreid over de dag.

 • Je rusttijd moet dagelijks minimaal elf uur zijn. Heb je een dag gewerkt dan mag je volgende dienst niet beginnen binnen elf uur.
 • Je werkgever mag wel je rusttijd eens in de zeven dagen inkorten tot acht uur. Dit mag alleen als het nodig is in verband met de aard van het werk. 
 • Je wekelijkse rusttijd is 36 uren achter elkaar per week.
 • Als dat niet lukt, moet je in een periode van veertien dagen (gerekend vanaf je eerste dienst) minimaal 72 uren achter elkaar rusten. Dit kun je opsplitsen in periodes van minstens 32 uur.
 • Je hebt als werknemer ieder jaar recht op tenminste dertien vrije zondagen.

Kijk voor alle afspraken over werktijden ook in je cao en je contract of arbeidsovereenkomst. Vraag ook na of er afspraken zijn met de OR of PVT.

Overwerk

Soms vraagt je werkgever om over te werken. Bijvoorbeeld om taken af te krijgen, of in geval van veel zieke collega’s. In de Arbeidstijdenwet staan geen regels over overwerk. Afspraken die voor jou gelden, staan in je arbeidscontract, cao of bedrijfsreglement.  

Lees meer over overwerk

Werken buiten normale werktijden

Werk je vaak in het weekend, in de nacht of draai je consignatiediensten waarbij je oproepbaar bent? Zorg dan dat je goed weet welke regels er voor jou gelden. 

Lees meer over werken buiten normale werktijden  

FNV-normen over arbeidstijden

Als vakbond stellen wij grenzen bovenop de Arbeidstijdenwet, voor optimale bescherming van werknemers. We besteden nauw aandacht aan de praktijk, bijvoorbeeld over het volgen van het arbeidstijdenbeleid in bedrijven en het uitvoeren van de gemaakte afspraken over arbeidstijden. Je kunt hier meer over lezen in onze brochure, die je onderaan deze pagina kunt downloaden.

Uitzonderingen op de Arbeidstijdenwet

Op de Arbeidstijdenwet zijn uitzonderingen. De afspraken over arbeidstijd kunnen per bedrijfstak verschillen. De uitzonderingen staan in het Arbeidstijdenbesluit (ATB). Sommige uitzonderingen zijn algemeen en sommige gelden voor een bepaalde sector. Download hier onze brochure ‘De Arbeidstijdenwet’ voor alle informatie over arbeidstijden, pauze en rust.

Download de Arbeidstijdenwet brochure

In deze brochure leggen we de Arbeidstijdenwet in detail uit. Per onderwerp zetten we de wet af tegen het beleid van de FNV. Daarnaast besteden we aandacht aan de praktijk: de mogelijkheden van kaderleden, or-leden en leden van personeelsvertegenwoordigingen (pvt’s). 

In deze brochure vind je onder andere:

 • FNV beleid van de arbeidstijden;
 • wet en regelgeving over overwerken, rusttijd, nachtarbeid en maximale arbeidstijd;
 • uitleg van belangrijke beleidsvoorschriften;
 • regelgeving bijzondere situaties zoals reistijden, overwerk, uitzendkrachten, zwangerschap, kinderen en jongeren;
 • toelichting van de uitzonderingen op de arbeidstijdenwet.

Hulp van de FNV bij je reactie

Kom je er niet uit met je werkgever? Neem dan gerust contact met ons op, wij kunnen je helpen bij je vervolgstap.

Naar Service & Contact

Kom je er niet uit met je werkgever? Neem dan gerust contact met ons op, wij kunnen je helpen bij je vervolgstap.

Naar Service & Contact

WORD LID EN KRIJG DIRECT ADVIES

 • Invloed op je arbeidsvoorwaarden
 • Altijd hulp bij een toekomstig arbeidsconflict
 • Hulp bij letselschade en beroepsziekte
 • Een goede cao voor jouw sector
 • Persoonlijk advies over werk en loopbaan
 • Korting met je ledenpas
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.