Zo heeft de or invloed in jouw bedrijf

Overleggen, adviseren, instemmen en initiatief nemen

De or heeft een aantal rechten. Daarmee kan de or invloed hebben op wat er speelt in het bedrijf. Wat zijn deze rechten en wat merk jij daar zelf van?

Dit zijn de rechten van de or

Volgens de Wet op de ondernemingsraden (Wor) heeft de or de volgende rechten:  

 • Adviesrecht
 • Instemmingsrecht
 • Initiatiefrecht
 • Recht op informatie
 • Overlegrecht

Wat kan de or met deze rechten? 

De or mag advies geven aan de directie. Bijvoorbeeld als de directie met een plan komt over de organisatie van het bedrijf of over het financiële beleid. De werkgever legt dan een adviesaanvraag voor aan de or. De or geeft een positief of negatief advies. Pas na overleg met de werknemers in het bedrijf, geeft de or advies. 

De werkgever kan het advies van de or negeren. Maar hij zal het advies vaak wel overnemen. Voor bedrijven is meestal belangrijk dat de meeste werknemers het met de beslissing eens zijn.  

Over deze onderwerpen moet de werkgever advies vragen aan de or:

 • Verkoop van (een deel van) het bedrijf, overnemen (of afstoten) van een bedrijf, of gaan samenwerken met een ander bedrijf.
 • Belangrijke verandering van het bedrijf, zoals inkrimping, uitbreiding, reorganisatie of sluiting van het bedrijf.
 • Verandering van vestigingsplaats van het bedrijf.
 • Werven of inhuren van groepen (tijdelijke) arbeidskrachten.
 • Een belangrijke investering doen in het bedrijf. Bijvoorbeeld een grote lening afsluiten voor het bedrijf, of een ander bedrijf een grote lening geven.
 • Invoering of aanpassing van een belangrijke technologie of een milieubeleidsplan.
 • Regeling over loondoorbetaling van wao'ers.
 • Aannemen of ontslaan van de directeur.

De or kan veel invloed hebben door het instemmingsrecht. Als de directie een afspraak over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden wil aanpassen, dan moet de or dit goedkeuren. 

 • Bij arbeidsvoorwaarden kun je denken aan afspraken over het beloningsbeleid, de werktijden, vakanties, functiewaardering, ontslagbeleid, pensioenverzekering enzovoort.
 • Bij arbeidsomstandigheden kun je denken aan afspraken over veiligheid en gezondheid op je werk, ziekteverzuim en re-integratie, contracten met de arbodienst, vertrouwenspersoon enzovoort. 

Let op! De or mag alleen wat zeggen over hoe je werkgever jou en je collega’s beloont (het beloningssysteem). De or gaat niet over de hoogte van je loon. 

Alleen maar reageren op voorstellen van de directie, is nogal afwachtend. De or kan ook zelf met voorstellen komen. Dat kan gaan over de organisatie, financiële en economische zaken in het bedrijf. Contact met de achterban is hiervoor erg belangrijk. De or moet goed weten wat er speelt bij de werknemers van het bedrijf. Wat zijn de knelpunten en wensen van collega’s? Dan kan de or met een goed voorstel komen. 

De werkgever moet de or regelmatig informeren over wat er speelt in het bedrijf. Bijvoorbeeld over: 

 • Wat het algemene beleid is van het bedrijf. Bijvoorbeeld wat de toekomstplannen zijn. Of hoe het bedrijf groter wil worden. De or heeft recht om het ondernemingsplan te lezen. 
 • Hoe het bedrijf (juridisch) is georganiseerd. 
 • Hoe het bedrijf er financieel voorstaat. Hoeveel werk is er? Maakt het bedrijf winst? Zijn er plannen voor een reorganisatie? De or heeft recht om het jaarverslag te lezen. 
 • Wat het personeelsbeleid is. Bijvoorbeeld hoe gaat het met de opleidingen van de werknemers? Wat doet het bedrijf aan ziekteverzuim?  
 • Wat de sociale gegevens zijn. Bijvoorbeeld: hoeveel mensen er werken, hoeveel vaste krachten en hoeveel uitzendkrachten. 

De or kan ook zelf informatie opvragen over deze dingen. De werkgever moet deze informatie geven aan de or.

De or-leden komen regelmatig bij elkaar. Zij vergaderen dan over wat er speelt in het bedrijf. De or overlegt ook regelmatig met de werkgever. Meestal 6 keer per jaar. Dat noemen wij de overlegvergadering. In deze vergadering bespreekt de or belangrijke onderwerpen in het bedrijf met de directie. De or mag ook zelf een agendapunt voorstellen voor de overlegvergadering.

Neem contact op met het Or-Adviespunt van de FNV

Doet je werkgever niets aan inspraak in je bedrijf? De FNV begeleidt jou en je collega’s bij het oprichten van een or of pvt. Als het nodig is, stappen we zelfs met je naar rechter.

WORD LID EN STA STERKER IN JE (WERK)SCHOENEN

 • Invloed op je arbeidsvoorwaarden
 • Altijd hulp bij een toekomstig arbeidsconflict
 • Hulp bij letselschade en beroepsziekte
 • Een goede cao voor jouw sector
 • Persoonlijk advies over werk en loopbaan
 • Korting met je ledenpas
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.