Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Traject vacature Penningmeester FNV

We zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester! In het najaar wordt er voor deze belangrijke functie in het bestuur van de FNV een verkiezing georganiseerd. De verkiezing zal in december in het Ledenparlement plaatsvinden.

Waarom zoeken we een nieuwe penningmeester?

In juni 2021 heeft het Ledenparlement Willem Noordman gekozen als penningmeester in het bestuur van de FNV. Willem heeft al tijdens zijn verkiezingscampagne aangegeven deze functie niet voor de complete zittingstermijn van vier jaar te willen uitvoeren.

We zijn al hard op zoek gegaan naar geïnteresseerden om er zeker van te zijn dat er een opvolger voor Willem klaar staat.

Wat houdt de functie penningmeester in?

De functie van penningmeester is een belangrijke functie binnen het bestuur. De penningmeester beheert de geldmiddelen en andere bezittingen van de FNV,  bewaakt de financiële stabiliteit van de FNV, legt hierover verantwoording af aan het Ledenparlement en signaleert tijdig in geval van afwijken van eerder genomen besluiten.

Wie ooit een huishoudboekje heeft bestierd, weet dat er meer bij komt kijken dan ‘goed zijn in rekenen’. Bij een grote en ideële organisatie als de FNV geldt dat in het kwadraat: de penningmeester beheert de financiën en bezittingen, maar weet ook precies wat er nodig is om de onschatbare waarde van de vakbond overeind te houden. Daarnaast bestuurt hij/zij samen met de andere bestuursleden de FNV.

Bekijk het onderstaande filmpje voor een kort interview met de huidige penningmeester waarin hij meer vertelt over zijn werkzaamheden. In de profielschets lees je ook meer informatie over de functie.

Het oriëntatietraject (niet meer toegankelijk)

Vanwege de zwaarte van de functie, het hoge afbreukrisico en de omvang van het financieel kapitaal dat in de FNV om gaat en waar de penningmeester het beheer over heeft, is het niet altijd makkelijk om geschikte kandidaten voor de functie te vinden.

Het bestuur van de FNV heeft dan ook besloten om actief op zoek te gaan naar geïnteresseerden die al genoeg in huis hebben om de functie serieus te ambiëren, maar meer nodig hebben om met een gerust hart het formele verkiezingsproces in te gaan.

Er is dit voorjaar een uitgebreid oriëntatietraject aangeboden aan geïnteresseerden in deze functie. Dit traject loopt inmiddels al enkele maanden en is niet langer toegankelijk voor nieuwe deelnemers.

Formeel verkiezingstraject vanaf september 2022

Deelname aan het oriëntatietraject leidt niet automatisch tot kandidaatstelling of benoeming voor de functie van penningmeester. Van september tot december 2022 vindt het formele verkiezingstraject plaats. Meer informatie hierover is gegeven tijdens het oriëntatietraject.

Planning, kandidaatstellingsprocedure en verkiezingsprocedure

Het exacte tijdspad van het verkiezingstraject is opgenomen in het draaiboek. Hierin staan alle stappen van de voordrachts-, kandidaatstellings-, toetsings- en verkiezingsprocedure inclusief daarbij horende termijnen en deadlines.

Het voordragen van kandidaten, ook wel de voordrachtperiode genoemd, liep tot uiterlijk 19 september. Het Algemeen Bestuur, sectoren, aangesloten bonden en netwerken hebben in die periode  ‘hun’ kandidaat voor kunnen dragen. De kandidaatstelling door de aspirant-kandidaat is een aparte stap in de procedure en die tussen 2 en uiterlijk 21 september heeft gevonden. In het draaiboek is precies opgenomen wat er dan van aspirant-kandidaten verwacht wordt.

Alle procedures die gevolgd worden in dit traject, zijn gebaseerd op bepalingen in het verkiezingsreglement.

De planning op hoofdlijnen zie je in onderstaande infographic: