Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Penningmeester en leden Algemeen Bestuur FNV gezocht!

Bij de verkiezing van het nieuwe FNV-bestuur in 2021 bleven er vier bestuurszetels vacant. Het aanstaande vertrek van de huidige penningmeester zorgt ervoor dat eind 2022 een vijfde vacature ontstaat. Om het FNV bestuur weer op volle sterkte te brengen worden er in december 2022 tussentijdse verkiezingen georganiseerd.

Het Algemeen Bestuur bestaat in totaal uit zeventien personen:

  • Zeven bezoldigde (in loondienst) bestuursleden – waaronder de penningmeester – die samen het Dagelijkse Bestuur vormen.
  • Tien onbezoldigde bestuursleden (kaderleden) – waarvan op dit moment zes zetels bezet zijn, en dus vier niet bezet.

Bij de verkiezing van het nieuwe FNV-bestuur in 2021 bleven er vier bestuurszetels vacant. Het aanstaande vertrek van de huidige penningmeester zorgt ervoor dat eind 2022 een vijfde vacature ontstaat. Om het FNV-bestuur weer op volle sterkte te brengen organiseren we december 2022 tussentijdse verkiezingen.

Vanzelfsprekend willen we het bestuur weer op volle kracht brengen, daarom is er dit najaar een verkiezingstraject gestart. Inmiddels is het traject al enkele maanden onderweg en zijn de kandidatenlijsten op 25 november in het Ledenparlement bekendgemaakt. Op 9 december 2022 kiest en benoemt het FNV Ledenparlement de nieuwe bestuursleden voor de resterende termijn van 2,5 jaar (tot juni 2025).

De kandidaten zijn bekend!

In de vergadering van het Ledenparlement van 25 november is voor beide functies de kandidatenlijst bekendgemaakt. De campagne van de kandidaten is vanaf dat moment  gestart en loopt tot 8 december.

Penningmeester

Voor de functie van Penningmeester is de volgende profielschets van toepassing. Het is een belangrijke functie binnen het bestuur. De Penningmeester beheert de geldmiddelen en andere bezittingen van de FNV, bewaakt de financiële stabiliteit van de FNV, legt hierover verantwoording af aan het Ledenparlement en signaleert tijdig in geval van afwijken van eerder genomen besluiten. Daarnaast bestuurt hij/zij samen met de andere bestuursleden de FNV.

Er zijn 3 kandidaten. Wil je weten wie het zijn?

Bekijk hier de kandidaten

Algemeen Bestuur

Voor de functie van lid Algemeen Bestuur is deze profielschets van toepassing. Het is een veelzijdige maar ook complexe functie, die je naast je gewone baan vervult. De taken van het Algemeen Bestuur zijn op hoofdlijnen de volgende: mede verantwoordelijkheid voor het besturen van de FNV; ontwikkeling en uitvoer beleid binnen de door het Ledenparlement en het Algemeen Bestuur gestelde kaders; vaststellen van het beleid van de FNV-vereniging aangaande sectorale afdelingen overstijgende onderwerpen en bewaken van de grondslag en leidende principes van de FNV-vereniging.

Er zijn 8 kandidaten.

Bekijk hier wie dit zijn

Het Algemeen/Dagelijks Bestuur fungeert als een collegiaal bestuur met gezamenlijke integrale verantwoordelijkheid.

Kennismakingsbijeenkomst 30 november

Op 30 november is de kennismakingbijeenkomst met alle kandidaten in de Jaarbeurs in Utrecht. De inschrijving hiervoor is gesloten, de zaal is vol! Veel mensen hebben vragen ingestuurd, die hebben we verwerkt in het programma. Heb jij je aangemeld? Je ontvangt uiterlijk 28 november alle informatie.

Begin december plaatsen we hier de opnamen van de bijeenkomst. Dan kan je, als je er niet bij kon zijn, alsnog zien hoe de kandidaten zich presenteerden.

Planning, kandidaatstellingsprocedure en verkiezingsprocedure

Het exacte tijdspad van het verkiezingstraject is opgenomen in het draaiboek. Hierin staan alle stappen van de voordrachts-, kandidaatstellings-, toetsings- en verkiezingsprocedure inclusief daarbij horende termijnen en deadlines.

Het voordragen van kandidaten, ook wel de voordrachtperiode genoemd, liep tot uiterlijk 19 september. Het Algemeen Bestuur, sectoren, aangesloten bonden en netwerken hebben in die periode één of meerdere kandidaten voor kunnen dragen. De kandidaatstelling door de aspirant-kandidaat is een aparte stap in de procedure  die tussen 2 en uiterlijk 21 september heeft plaatsgevonden. In het draaiboek is precies opgenomen wat er dan van aspirant-kandidaten verwacht werd.

Alle procedures die gevolgd worden in dit traject, zijn gebaseerd op bepalingen in het verkiezingsreglement.

Organisatie en eerlijk verloop van de verkiezing

Om te zoren dat de verkiezingen van de voorzitter, het bestuur en het ledenparlement goed en conform de regels verlopen, zijn er twee commissies in het leven geroepen. Bekijk hieronder wat deze commissies doen, wie er deel van uitmaken en hoe je met hen in contact kunt komen.

Verkiezingscommissie

De Verkiezingscommissie is als onafhankelijke commissie belast met de organisatie van de verkiezingen. De Verkiezingscommissie stuurt daarbij het FNV Verkiezingsbureau aan, dat uitvoering geeft aan de logistieke organisatie van de verkiezingen.

Bekijk wie er in de verkiezingscommissie zitten

Verkiezingsprocedurecommissie

Wanneer er klachten worden ingediend over het de naleving van de reglementen en spelregels van de verkiezingen, dan worden deze behandeld door de Verkiezingsprocedurecommissie. Zij beoordelen of er correct is gehandeld en zijn bevoegd om maatregelen te treffen.

Bekijk wie er in de verkiezingsprocedurecommissie zitten