Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

FAQ over staken in de kinderopvang

Voor ouders en werknemers

Redactie
Door Redactie 10 augustus 2021

Als er na verschillende onderhandelingsrondes nog steeds geen goede cao op tafel ligt, moet er iets veranderen. Dan bereiden we stakingen voor. Dit is wat je moet weten als ouder en werknemer over staken!

Megafoon

FAQ voor ouders

De werkgevers in de kinderopvang krijgen een bericht van de FNV als er een staking binnen hun organisatie plaats gaat vinden. Zij moeten dit naar hun werknemers en de ouders van kinderen - die mogelijk die dag naar de opvang gaan - communiceren.

De werkgever moet jou als ouder informeren als er een staking is aangezegd door ons. Als je als ouder wilt weten of er op de groep van jouw kind(eren) wordt gewerkt of niet, dan kan de werkgever hierop geen garantie geven. De reden is dat werknemers niet verplicht zijn om van tevoren aan te geven of ze gaan staken. Als je als ouder het zekere voor het onzekere wilt nemen is het advies om die dag jouw kind niet te brengen. Dit voorkomt verrassingen.

Vanaf eind juni 2021 is er geen verplichting meer voor noodopvang voor kinderen van ouders met cruciale beroepen. Wij zullen in onze veiligheidsoverleggen met de werkgevers benoemen dat de werkgever wel noodopvang mag aanbieden. Dit is de verantwoordelijkheid van de werkgevers. Medewerkers hoeven geen noodopvang te draaien.

FAQ voor werknemers die willen staken

Geweldig dat je mee wilt doen! Je kan je hier aanmelden. Vraag je collega's om zich ook aan te melden. Let op: je kunt jezelf alleen registreren als staker op de stakingsdag als je werkgever aangezegd is en de locatie bekend is!

Dat bepaal jij als werknemer. Dus wil jij staken bij jouw organisatie? Zorg dan dat zoveel mogelijk collega's zich aanmelden. Let op: je kunt jezelf alleen registreren als staker op de stakingsdag als je werkgever aangezegd is en de locatie bekend is! 

Dat mag de werkgever doen, maar het hoeft niet. Je werkgever is niet verplicht om je loon door te betalen over uren die je staakt. Als je lid van de FNV bent krijg je een stakingsuitkering als je je als staker bij ons registreert op de dag van de staking. Als je geen lid bent, krijg je geen stakingsuitkering, maar je mag uiteraard wel meedoen aan de staking.

Zeker, iedereen mag staken! In Nederland geldt het Europees Sociaal Handvest. Daarin staat dat je als werknemer mag staken als werkgevers en vakbonden het niet eens worden over de inhoud van de cao. Bekijk meer informatie over je stakingsrechten. Je krijgt als niet-lid alleen geen stakingsuitkering en jouw werkgever kan ook jouw salaris voor de periode dat wordt gestaakt inhouden.

Alleen als je ter plekke lid wordt op de dag van de staking en een verklaring tekent dat je minimaal een jaar lid blijft. Dat kan door op de dag van de staking naar onze actietent te komen en je daar lid te laten maken. Vervolgens registreer je je als staker. Zo kan jij ook gebruik maken van de stakingsuitkering, want iedereen mag staken, maar alleen FNV-leden hebben recht op een stakingsuitkering.

Staken is geen werkweigering. Sterker nog, het is een recht! Je mag dus niet worden ontslagen omdat je aan een staking mee doet. Ook mag je werkgever je op geen enkele andere manier benadelen.

Het antwoord hierop is heel kort: nee. Staken is een recht en je hebt hier geen toestemming voor nodig. Jouw werkgever moet worden aangezegd door ons, zodat bekend is bij de organisatie wanneer er gestaakt gaat worden. Dat gebeurt schriftelijk. Je moet je ook bij ons melden, zie ook de vraag staken en stakingsuitkering: waar moet ik me registreren als staker? Vanaf dat moment kun je op de door ons aangekondigde dag(delen) gaan staken.

Niet zomaar. Jouw werkgever moet worden aangezegd door ons, zodat bekend is bij de organisatie wanneer er gestaakt gaat worden. Dat gebeurt schriftelijk. Je moet je ook bij ons melden, zie ook de vraag staken en stakingsuitkering: waar moet ik me registreren als staker? Vanaf dat moment kun je op de door ons aangekondigde dag(delen) gaan staken.

Staken is een collectieve actie. Met andere woorden: dat doe je samen met andere werknemers in de kinderopvang en niet alleen. Je kunt je wel individueel als staker registreren als jij de enige op jouw groep/locatie/afdeling bent. Dat recht heb je.

Je hebt het recht om te staken. Daarom is het eventuele ongemak en schade alléén voor rekening van de werkgever. Ook is het ten strengste verboden dat werkgevers actievoerende werknemers intimideren op wat voor manier dan ook. Download deze flyer en lees wat je rechten zijn. Neem in geval van intimidatie ook direct contact met ons op via kinderopvang@fnv.nl.

Bij een staking komen alle stakers op de dag van de staking naar een van tevoren afgesproken locatie. Registratie kan op twee manieren. Je vult bij de actietent op de stakingslocatie een formulier in of je registreert je met de digitale stakingspas die je vooraf per e-mail hebt ontvangen. Alleen FNV-leden kunnen een digitale stakingspas ontvangen. Voor een zo goed mogelijke verwerking is het belangrijk dat je gegevens goed in ons systeem staan. Vooral jouw rekeningnummer, werkgever en je e-mailadres. Deze gegevens kun je zelf gemakkelijk inzien en aanpassen op onze website. Mocht je nog geen MijnFNV-profiel hebben, maak dan snel een profiel aan met je lidmaatschapsnummer en e-mailadres. In drie minuten is het gepiept!

Kijk voor meer informatie op stakingsuitkering.

Nee, helaas. Als je staakt op je vrije dag heb je geen recht op een stakingsuitkering.

Zeker, maar je krijgt dan van de FNV geen stakingsuitkering (tenzij je ook FNV lid bent of wordt). Mocht je willen overstappen naar FNV, dan kan dat met behoud van je rechten die je bij CNV hebt opgebouwd.

Nee, dit hoeft niet. En je bent zeker niet verplicht om door te geven of je gaat staken. Voorafgaand aan de stakingen nodigen wij werkgevers uit voor een veiligheidsoverleg. Hierin bespreken wij met de werkgever waar en op welke locaties er wordt gestaakt en onder welke voorwaarden. Je hoeft dus niet voor een bepaalde datum aan jouw werkgever, roosteraars/planners en/of de afdeling HR door te geven dat je gaat staken. Het van tevoren moeten melden of je gaat staken is zeer intimiderend en in strijd met het stakingsrecht als werknemer. Dit blijkt ook door rechtelijke uitspraken hierover.

Als er gestaakt wordt bij een organisatie en er kan niet voldaan worden aan de BKR, dan is de kans groot dat er groepen zullen moeten sluiten. Ouders zullen hun kind(eren) zelf moeten opvangen, want zij kunnen hun kind(eren) niet brengen op dat moment. De ouders moeten door de werkgever geïnformeerd worden dat er bij hun organisatie zal worden gestaakt.

Als je 100% ziek bent kan je sowieso niet staken want je kan je werk niet neerleggen, want je werkt niet. En wat als je gedeeltelijk aan het werk bent? Strikt genomen kan het. Maar het wordt erg ingewikkeld. We weten per individu niet hoeveel uur iemand per dag werkt en wanneer. En of er bepaalde re-integratieafspraken zijn. Dus ons advies is nee. Ook om problemen met jouw werkgever te voorkomen.

Ja, ook al heb je eerder gestaakt, iedereen moet zich opnieuw aanmelden voor 14 september.

Een week voor 14 september wordt de lijst met werkgevers en locaties op onze website geplaatst. Deze lijst geeft een overzicht van de aangezegde organisaties en locaties waar op 14 september gestaakt kan worden. Wij plaatsen alleen een lijst als deze definitief is.

14 september is een landelijke stakingsdag. Er is dus één centrale locatie in het land waar je je moet inschrijven als staker als je gaat staken en een stakingsuitkering wilt ontvangen.

Nee, je moet je ook persoonlijk inschrijven als staker. Je kunt dus NIET registreren voor een collega op de stakingsdag.

FAQ algemeen

De FNV is namens de werknemers in de kinderopvang uitonderhandeld met de werkgevers. De werkdruk blijft te hoog voor werknemers en werkgevers willen daar niks voor doen om dat op te lossen. Op www.fnv.nl/kinderopvang staat alle informatie waarom er gestaakt gaat worden.

14 september wordt er landelijk gestaakt in de kinderopvang. Dat betekent dat alle organisaties hier mee te maken kunnen krijgen. Alle medewerkers kunnen zich aanmelden om te staken. Een werkgever krijgt van de FNV bericht dat de organisatie is opgenomen in de lijst met locaties waar gestaakt wordt. Waar er gestaakt wordt bepalen de medewerkers dus zelf. De Kinderopvangorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het communiceren van mogelijke stakingen naar ouders en medewerkers. De FNV informeert werkgevers altijd van tevoren.

Nee, CNV doet niet mee aan de stakingen.

Omdat we uitonderhandeld zijn en praten niet meer helpt. De werkdruk gaat niet omlaag en de omstandigheden verbeteren op dit moment niet. Een staking is een manier voor werknemers om druk uit te oefenen op de werkgevers, zodat dit wel gebeurt. De FNV organiseert een staking als vorm van een gezamenlijke actie om de wensen van de werknemers te steunen. Hoe meer mensen staken, hoe beter want dan geef je een krachtig en duidelijk signaal af. Daar moeten werkgevers wat mee.

Na zes onderhandelingen, een eindbod van werkgevers, een ultimatum van de FNV, regionale en landelijke acties en twee stakingsdagen zijn alle middelen benut en blijft landelijk nogmaals staken alleen nog over.

Medewerkers in de kinderopvang die willen staken, geven zich op bij de FNV voor de landelijke stakingsdag op 14 september. Dit kan tot 23 augustus middernacht. Wij inventariseren de medewerkers en de organisaties waar zij werken. Dit communiceren wij via onze website en sociale media. Vervolgens volgt er een tijdspad van veiligheidsoverleggen tussen werkgevers en de FNV en worden de verschillende werkgevers waar er gestaakt wordt aangezegd door de FNV. Daarna bereiden wij de stakingsdag definitief voor.

De werkgevers moeten de actie naar ouders communiceren, als deze in hun organisatie plaatsvinden. Medewerkers zijn echter ook vrij om de redenen voor deze stakingen aan ouders uit te leggen, veel ouders hebben begrip voor acties om de werkdruk in de opvang te verlagen. Het gaat immers om de kwaliteit van de professionele opvang van hun kinderen.

De FNV organiseert geen werkonderbrekingen (een paar uur tussendoor staken) of stiptheidsacties (precieze werktijden aanhouden, geen flexibiliteit in werktijden tonen) in de kinderopvang. Wij moeten namelijk rekening houden met veiligheidsrichtlijnen voor kinderen. Stakingen worden daarom op tijd bij werkgevers aangekondigd en alleen per dag of dagdeel gehouden. Van tevoren wordt ook de mogelijkheid aan werkgevers geboden een veiligheidsoverleg met de FNV te voeren.

Ja, gastouderbureaus vallen onder de cao, werknemers daarvan mogen staken. Dat geldt ook voor gastouders in loondienst.

Het heeft wel degelijk zin! Dus de staking op 14 september gaat daarom ook door. De kleinere vakbond CNV Zorg & Welzijn heeft weliswaar de cao Kinderopvang getekend, en wil samen met de werkgeversorganisaties lange termijn oplossingen voor de werkdruk in Den Haag zoeken. Echter dit kan jaren en jaren duren. Terwijl veel problemen rondom de werkdruk niet in Den Haag kunnen worden opgelost. Zoals het opleiden en aantrekken van meer personeel. Maar denk ook aan de jaarurensystematiek en beschikbaarheidsdag. Dat is in de cao geregeld en daar zijn en blijven de werkgevers dus zelf verantwoordelijk voor. Wij willen op korte termijn in de cao structurele oplossingen voor de werkdruk. Oplossingen die ook op de lange termijn helpen. Daarom gaan we door met staken. En we bereiden daarom de landelijke stakingsdag van 14 september voor. Zodat werkgevers alsnog gaan luisteren.