Cao-overleg mislukt, Heineken bereidt eindbod voor

portret Niels Suijker
Door Niels Suijker 15 december 2021

Het cao-overleg met Heineken op 14 december is definitief vastgelopen. De voorstellen van Heineken over het loongebouw en de loonsverhoging maken het voor FNV onmogelijk om tot een fatsoenlijk cao-akkoord te komen. Heineken kondigde aan het eind van de avond aan volgende week met een eindbod te komen voor de cao’s Supply, Group en Commercie.

Zeer moeizaam overleg, spontaan protest van medewerkers

Heineken kiest al maandenlang voor een keiharde inzet en dat was op 14 december helaas niet anders. Heineken deed een marginaal verbeterd bod en was daarna niet meer bereid om daar verder over te onderhandelen. Al snel werd duidelijk dat het overleg muurvast zat. Gedurende de onderhandelingen bereikte ons berichten dat medewerkers in Den Bosch, Zoeterwoude en Bunnik spontaan een half uur het werk hebben neergelegd, uit onvrede over het bod dat Heineken doet. FNV heeft alle begrip voor deze actie, het is goed om te zien dat medewerkers zo betrokken zijn.

Heineken houdt vast aan bevriezen loongebouwen Supply & Commercie

Heineken wil de loongebouwen van Commercie en HNS de komende twee jaar nog steeds bevriezen. Het loongebouw van Group zou wel stijgen met twee keer 3% per 1-1-2022 en 1-1-2023. Zo wordt het verschil tussen de loongebouwen ingelopen. Let op, het gaat hier alléén om de schaallonen die verhoogd worden. De feitelijke salarissen van medewerkers bij Group stijgen hier niet door! Het minimum van alle loonschalen wordt minimaal 70%, maar dat heeft alleen effect op FG 7 en hoger bij de cao Commercie en Supply en FG 16 en hoger bij de cao Group. Heineken vindt het dus wel passend om de startsalarissen van FG 25 met meer dan € 1000,- per maand te verhogen, maar laat de laagstbetaalden in de kou staan.

Heineken verhoogt het loonbod marginaal

Heineken heeft het loonbod licht verhoogd. Dat was 1% tot 1,5% per 1-1-2022 en 1,5% per 1-7-2023 (tweejarige cao) en dat wordt 1,5% per 1-1-2022 en 2% per 1-1-2023. Heineken is bereid om iedereen deze salarisverhoging toe te kennen. Medewerkers bij Supply en Commercie die nu al aan het maximum van hun schaal zitten, worden daardoor wel bovenschalig. Immers, het loongebouw stijgt niet mee. Eerder stelde Heineken voor deze medewerkers alleen een ‘persoonlijke functietoeslag’ toe te kennen i.p.v. een echte loonsverhoging. Dat voorstel trekt Heineken in. Ten onrechte betrekt Heineken de jaarlijkse beoordelingsverhogingen bij het loonbod. Die systematiek staat immers al in de cao en mensen aan het maximum van de schaal krijgen deze niet meer.

Wel een loonsverhoging, maar toch een addertje onder het gras!

Heineken wil echter niet toezeggen dat het in een navolgende cao deze bovenschaligheid blijvend zal accepteren. Medewerkers bij Commercie en Supply die straks méér verdienen dan het maximale schaalloon, lopen dus het risico dat Heineken in de volgende cao hun loonsverhoging opnieuw ter discussie gaat stellen! Daarmee is de loonsverhoging die nu afgesproken wordt alsnog geen echte loonsverhoging, want in de volgende cao moet daar opnieuw over onderhandeld worden.

Het gat is echt te groot

Gezien de huidige inflatie, leidt het bod van Heineken tot fors koopkrachtverlies. FNV wil dat per 1 januari 2022 de inflatie gecompenseerd wordt (koopkrachtbehoud). Daarvoor alleen al is een verhoging van 3,3% nodig. Daarnaast willen we dat de lonen met € 100,- per maand verhoogd worden (koopkrachtverbetering). FNV is best bereid om deze loonvraag wat te matigen, maar Heineken heeft laten weten dat we het gedane bod als een eindbod moeten zien. Een tegenbod doen heeft geen zin, want jullie werkgever is toch niet bereid om verder te onderhandelen.

Ook op gelijke beloning uitzendkrachten lopen we vast

Uitzendkrachten bij Heineken krijgen een lager loon (het salaris gedeeld door 1,12) omdat Heineken de tantième van 12% in mindering brengt. Zo staat het nu (helaas) nog in de cao. FNV wil dat onredelijke verschil, dat strijdig is met de inlenersbeloning uit de cao voor Uitzendkrachten, uit de cao’s halen en heeft een concreet voorstel gedaan. Heineken heeft zes weken de tijd gehad om hierop te reageren, maar had hier op 14 december geen inhoudelijke reactie op voorbereid. Wat FNV betreft is dat onbegrijpelijk.

Reiskostenvergoeding en woon-werkverkeer Vrumona en werkgelegenheidsgarantie

FNV heeft voorgesteld om de woon-werk-vergoeding voor Vrumona gelijk te maken aan die van HNS. In de cao Supply wordt bij Vrumona wordt nu tot 30 kilometer vergoed, bij HNS tot 50 kilometer. Voor FNV een belangrijk punt, maar de werkgever is definitief niet bereid om dit gelijk te trekken. Ook is Heineken niet bereid om de kilometervergoeding in de cao Supply te verhogen van 16 cent naar 19 cent. Heineken weigert helaas de bestaande werkgelegenheidsafspraak voor Supply, die geldt voor productiefuncties t/m FG 7, uit te breiden naar de gehele cao-populatie.

Waar zijn we het wel over eens geworden?

Cao-partijen kunnen elkaar vinden op het afspreken van een thuiswerkvergoeding van € 2,- en een eenmalig inrichtingsbudget van € 500,-. Ook over het aanvullen van het aanvullend geboorteverlof tot 100% zijn we het eens. Heineken is bereid om voor de looptijd van de cao afspraken te maken over drie jaar eerder stoppen met werken (RVU) voor medewerkers in ploegendienst in de cao Supply (Heineken wil voor de cao’s Group en Commercie geen RVU afspreken). Medewerkers die langdurig geconsigneerd zijn komen in aanmerking voor de 60-80-100-regeling. Verder worden er onder meer een aantal lopende cao-afspraken verlengd en zijn er over wat kleinere onderwerpen afspraken gemaakt.

Benefits bar en uurloondiscussie

Heineken wil de Benefits Bar, die al binnen Group volop gebruikt wordt, ook uitrollen bij Heineken Commercie. Voor de cao Supply heeft Heineken dit laten vallen. De introductie van de Benefits Bar bij Group in 2019 is niet goed verlopen, omdat Heineken een te lage uurwaarde heeft toegepast. Die is gebaseerd op een 40-urige werkweek, terwijl medewerkers lang niet altijd 40 uur werkten. Heineken stelt nu voor om gezamenlijk (met een externe partij erbij) opnieuw te kijken naar de berekening van het uurloon, mogelijk óók voor de cao Group. Dat is een goede stap, op voorwaarde dat we het eens worden over de werkafspraken voor dit onderzoek.

Heineken zal nu een eindbod doen

De voorstellen van Heineken t.a.v. de loonsverhoging en het bevriezen van de loongebouwen Supply en Commercie maken het onmogelijk om tot een cao-akkoord te komen. Heineken zal uiterlijk begin volgende week een eindbod doen (voor alle drie de cao’s). Mogelijk zal dit nog iets afwijken van het bod zoals dat op 14 december is gedaan. FNV zal dit eindbod per cao voorleggen aan de betreffende leden. Indien leden instemmen, dan is er sprake van een nieuwe cao. Indien leden het eindbod afwijzen, dan zal FNV in januari actiebijeenkomsten organiseren. Zodra we het eindbod ontvangen, horen jullie weer van FNV.  
 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.