Ook 5de cao-overleg JDE leidt niet tot een akkoord

portret Niels Suijker
Door Niels Suijker 7 december 2020

FNV en CNV hebben op 4 december jl. weer een hele dag met JDE onderhandeld over nieuwe cao’s voor Coffee & Tea en Diensten. Het overleg heeft helaas niet geleid tot een akkoord. JDE wilde ook niet met vakbonden afspreken dat het sociaal plan van toepassing is op de reorganisatie die JDE op 3 december jl. aankondigde. Dit tot teleurstelling van vakbonden.

JDE kondigt opnieuw een forse reorganisatie aan

JDE schrapt bij Operations de banen van maar liefst 127 medewerkers. Ook tientallen uitzendkrachten verliezen hun baan. Dit komt bovenop de reorganisatie die in september al werd aangekondigd. FNV had graag op 4 december met JDE afgesproken dat het sociaal plan van toepassing is op deze nieuwe aankondiging, ongeacht hoe het overleg over de cao verder verloopt. JDE is daartoe niet bereid. De werkgever wil het van toepassing zijn van het sociaal plan alleen afspreken als dat onderdeel is van een cao-resultaat. Maar dat cao-resultaat ligt er nog niet en de vraag is of daar snel verandering in komt. FNV betreurt het zeer dat JDE er bewust voor kiest om de getroffen medewerkers langer in onzekerheid te laten zitten. Het minste wat JDE had kunnen doen is om de getroffen medewerkers de zekerheid van het sociaal plan te geven. Door dat na te laten zorgt JDE onnodig voor extra zorgen en onrust bij zijn medewerkers.

Waar is JDE nu toe bereid in het cao-overleg?

Aan het eind van het vijfde cao-overleg was JDE bereid om de volgende afspraken te maken:

 • Drie jaar eerder stoppen met werken (uitwerking pensioenakkoord) mogelijk maken per 1-1-2021 voor C&T-medewerkers die minimaal 10 jaar in ploegendienst hebben gewerkt. Met daarbij de toezegging om de regeling per 1-1-2022 ook van toepassing te zijn op bepaalde functies uit de Diensten cao (nader uit te werken in de eerste helft van 2021). JDE wil deze regeling vooralsnog alleen voor 2021 en 2022 afspreken.
 • JDE is bereid het afschaffen van de ’57,5-regeling’ van tafel te halen. Maar alleen als vakbonden het voorstel om de 80-90-100-regeling (C&T) en de regeling voorafgaande aan pensionering (Diensten) te verlengen van twee naar vier jaar van tafel halen.
 • JDE wil nieuwe medewerkers in de C&T (m.u.v. ploegendienst) nog maar 12 ADV-dagen geven i.p.v. 23. Daarvoor in de plaats komt een jaarlijks opleidingsbudget van € 1300,-, dat twee jaar gestapeld kan worden. JDE zegt daarbij toe het onderwerp ‘ADV-dagen’ in beide cao’s de komende vijf jaar niet meer ter discussie te stellen.
 • JDE wil vanaf 1-1-2021 (en tot 1-7-2021) alleen de daadwerkelijk gemaakte reiskosten nog vergoeden. Voor medewerkers die minimaal 60% thuiswerken komt er dan een netto thuiswerkvergoeding van € 35,- Voor de medewerkers die sinds het begin van de coronacrisis grotendeels thuis hebben gewerkt en geen reiskostenvergoeding ontvingen, stelt JDE een eenmalige compensatie van € 75,- voor.
 • De afspraken over de vakbondscontributie en de werkgeversbijdrage worden verlengd.
 • JDE doet een loonbod van 0,5% per 1-9-2020, 0,5% per 1-1-2021 en 1,1% per 1-7-2021 (in totaal 2,1%). De looptijd van de cao is van 1-9-2020 tot 1-9-2021.
 • JDE is bereid het sociaal plan dat op 1-1-2021 afloopt met één jaar te verlengen, maar alléén als dat een onderdeel is van het totaalpakket aan afspraken.

Wat mist FNV nog in dit voorstel?

FNV heeft in een reactie op dit bod als volgt gereageerd:

 • FNV kan zich grotendeels vinden in het eerder stoppen met werken-voorstel van JDE, maar wil de regeling afspreken voor de periode 2021-2026 (de wettelijk maximale termijn).
 • FNV wil vasthouden aan het verlengen van de 80-90-100-regeling en de regeling voorafgaande aan pensionering van twee naar vier jaar.
 • FNV vindt dat het jaarlijkse opleidingsbudget € 1500,- moet worden (als compensatie voor de 11 minder ADV-dagen), met de mogelijkheid om het budget drie jaar te stapelen.
 • FNV vindt dat het thuiswerkbudget moet gelden voor iedereen die (deels) thuiswerkt. € 40,- per maand vinden wij passend. Een eenmalige compensatie van € 75,- is te laag.
 • Ondanks uitvoerig overleg hierover, is JDE niet bereid om de reistijd in de cao Diensten te verkorten naar twee keer een half uur per dag (i.p.v. 1,5 uur per dag).
 • FNV wil het sociaal plan met twee jaar verlengen.
 • Teneinde een stap te maken, heeft FNV in dit overleg de loonvraag verlaagd van 3,5% per 1-9-2020, bij een cao-looptijd van één jaar.

Buigen of barsten op 11 december?

FNV vindt het pakket aan afspraken waartoe JDE nu bereid is nog te mager. Ook t.a.v. de hoogte van de loonsverhoging is er nog een gat te overbruggen. De vraag is of dat er nog inzit, want JDE geeft aan dat het nog maar weinig ruimte ziet om te bewegen. Op 11 december a.s. is het laatste cao-overleg gepland. FNV hoort graag van leden wat jullie vinden van het pakket waartoe JDE nu bereid is. Wat missen leden daarin nog? En op welke punten van ons wensenlijstje zien leden wellicht nog ruimte voor FNV om JDE tegemoet te komen? Laat het ons uiterlijk 10 december a.s. weten!

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.