Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Ambachtelijke bakkers liggen dwars om fatsoenlijke beloning jongeren

portret Brenda Heidinga
Door Brenda Heidinga 12 december 2019

De leeftijdsgrens voor het wettelijk minimumloon is de afgelopen jaren verlaagd van 23 naar 21 jaar. In cao’s worden de lonen van 21- en 22-jarige werknemers daarom gelijkgetrokken met hun oudere collega’s. In de cao voor het bakkersbedrijf zijn de gesprekken hierover vastgelopen.

FNV Voedingsindustrie en CNV Vakmensen zijn zeer teleurgesteld in de opstelling van de ambachtelijke bakkerijwerkgevers van de NBOV, die het niveau van de salarissen juist naar beneden wil halen. Het gevolg hiervan is dat de bakkers-cao ’19-’20 niet algemeen verbindend wordt verklaard.

Ambachtelijke werkgevers weigeren jongeren beter te belonen

De cao, die in mei 2019 werd afgesloten, is niet algemeen verbindend verklaard door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat komt doordat er nog jeugdlonen voor 21- en 22-jarigen in stonden, en dat is sinds 1 juli 2019 een niet toegestane vorm van leeftijdsdiscriminatie. De cao moet op dit punt dus worden aangepast. Al maanden wordt er over een oplossing gesproken tussen de vakbonden en werkgevers. 

Niels Suijker, bestuurder FNV Voedingsindustrie: ‘De kern van de wet is dat de jeugdschalen omhoog getrokken worden naar een leefbaar loon. De Industriële bakkerijwerkgevers van de NVB zijn inmiddels bereid om hieraan mee te werken, maar de ambachtelijke bakkers liggen dwars. Sterker nog, de NBOV stelt voor om het minimum cao-loon te verlágen tot het bedrag voor de 21-jarige. Want als iedereen even weinig krijgt, dan is er ook geen leeftijdsdiscriminatie meer, aldus de NBOV. Dat is onacceptabel.’

Werkgevers maken misbruik van de ‘Primarkpremie’

Een verhoging van de jeugdlonen kost de bakkerijen eigenlijk geen geld, want zij ontvangen in ruil daarvoor LIV-subsidie, de zogenoemde ‘Primarkpremie’. Dat is een automatische compensatie voor werkgevers die mensen met lage inkomens in dienst hebben. De bakkersbranche kreeg in 2017 al maar liefst € 5 miljoen aan LIV-subsidie. En deze subsidie is niet éénmalig, maar jaarlijks.

Henk van Beers, bestuurder CNV Vakmensen: ‘Het is triest dat de NBOV-werkgevers miljoenen euro’s in eigen zak steken, in plaats van de keuze te maken om jongeren in de branche fatsoenlijk te belonen. De NBOV toont hiermee aan dat zij de instroom van jongeren en het imago van de branche van ondergeschikt belang vindt. Dit is oneigenlijk gebruik van geld van de belastingbetaler, terwijl instroom van jongeren juist hard nodig is in verband met de vergrijzing.’

Cao Bakkersbedrijf wordt niet algemeen verbindend verklaard

De cao Bakkersbedrijf geldt normaal gesproken voor alle 38.000 medewerkers van industriële en ambachtelijke bakkerijen. Aangezien deze cao nu niet algemeen verbindend verklaard kan worden, geldt de cao alleen voor de medewerkers van bakkerijen die lid zijn van werkgeversorganisaties NVB en NBOV, en voor medewerkers van ongeorganiseerde werkgevers waarvan in de individuele arbeidsovereenkomst staat dat de cao van toepassing is.