De eerste twee dagen cao-onderhandelingen zitten er op

Redactie
Door Redactie 13 oktober 2023

Dinsdag 10 en donderdag 12 oktober hebben de eerste onderhandelingen met NS plaatsgevonden voor een nieuwe cao. Er zijn nog geen grote stappen gezet, maar voorzichtig is er wel wat werk gedaan.

ns medewerker

Lang niet alle onderwerpen zijn aan de orde gekomen. Partijen hebben op dag één de voorstellen uit alle brieven geclusterd en een planning gemaakt op welke onderhandeldagen welke clusters worden behandeld. In de clusters van gisteren zijn de voor ons belangrijke onderwerpen als reiskosten, verduurzaming, menstruatieverlof en -producten, veiligheid, uitzendkrachten en sociaal plan/werkgelegenheidsgarantie (verlenging, vallen onder), zijn besproken.

Reiskosten

Bij reiskosten stellen wij voor dat alle gereden kilometers vergoed worden. Hierop heeft NS een tegenvoorstel gedaan waarin wel de eerste 10 km vergoed gaan worden, maar tot een maximum van 65 km. Nu worden de eerste 10 km niet vergoed. Daarnaast wil NS een eenduidige reiskostenregeling voor iedereen binnen NS. Dus geen aparte regelingen meer voor onderdelen. NS stelt dat deze vereenvoudiging voor velen een verbetering zal zijn, voor sommigen gelijk zal blijven, maar daarbij wil NS in ieder geval wel regelen dat daar waar mensen hier nadeel van ondervinden, dit gecompenseerd wordt. Wat opvalt is dat NS nu voorstelt dat indien men recht heeft op een kilometervergoeding, men verplicht gebruik van de auto dient te maken. Nu spreekt de cao dat men recht op de vergoeding heeft indien men niet per trein kan reizen. Wij hebben aangegeven dat onbegrijpelijk te vinden. We hebben NS gevraagd of ze, om te controleren of iemand met de auto of fiets komt, controleurs bij de fietsenstallingen gaat zetten?

Menstruatie en menopauze

Het door ons aangedragen onderwerp menstruatie en menopauze werd zeer serieus door NS opgepakt. Toegezegd is dat er gezamenlijk gewerkt gaat worden aan dit onderwerp en gekeken wordt naar gezamenlijke teksten en dat de menstruatieproducten door NS gratis zullen worden aangeboden.

(Sociale) veiligheid

(Sociale) veiligheid was een pittig onderwerp. NS erkende de problemen die er zijn en is bewust van al die verschrikkelijke zaken waar hun personeel allemaal mee geconfronteerd worden. Echter waar wij concrete afspraken willen maken over bezetting en een ondergrens, zagen we bij NS een wat terugtrekkende beweging. Na aandringen van onze kant gaat NS bekijken welke mogelijkheden ze wel zouden hebben om hiervoor concrete verbeteringsafspraken te maken.

Vaste aanstelling voor uitzendkrachten

Bij ons volgende onderwerp, de vaste aanstelling na 6 maanden voor uitzendkrachten, kwam een pittige discussie. Onze conclusie is dat bij NS de noodzaak hiervan niet groot is. NS heeft nog wel toegezegd dat ze hier een volgende keer op terug komen. Wij vinden het onacceptabel dat uitzendkrachten en ZZP’ers soms jaren voor NS actief zijn, zonder zicht op een vaste aanstelling. NS laat binnen diverse bedrijfsonderdelen flexkrachten soms tot wel ruim 5 jaar in de onzekere flexpositie. Als er dan al een vacature op de afdeling vrijkomt, mogen alle uitzendkrachten op die paar vacatures solliciteren en maakt NS een keuze, terwijl ze dus al jaren hebben aangetoond goed te functioneren. Dat is een wreed spel van collega’s tegen elkaar uitspelen. 

Zware beroepen

Partijen hebben ook kort over de eventuele erkenning van zware beroepen gesproken. FNV Spoor maakte op dit onderwerp de verbinding met ons voorstel over de opvolging van de huidige tijdelijke RVU-regeling en bracht een systeem in waarin iedere werknemer die in de carrière binnen NS onder te benoemen zware omstandigheden werkt, afhankelijk van de hoeveelheid zware omstandigheden versus het aantal dienstjaren daarin, recht op een RVU-regeling zou moeten krijgen. Daarvoor moet de wet nog aangepast worden. Wij hebben NS opgeroepen een brief aan hun werkgeversvertegenwoordiger VNO NCW te ondertekenen, waarin zij VNO NCW dringend oproepen in de Stichting Van De Arbeid over zo'n wetgeving snel tot overeenstemming te komen met de daar actieve vakbonden (FNV, CNV en VCP). De volgende cao-ronde op 31 oktober komt ons voorstel over de volgende RVU-regeling verder aan bod. 

Sociaal plan en werkgelegenheidsgarantie

Verlenging looptijd van het sociaal plan en de werkgelegenheidsgarantie wil NS nu niet afspreken, maar bij een volgend cao-overleg. Wij hebben vastgehouden aan ons voorstel. NS’ers verdienen zekerheid over hun positie binnen NS. Ook hier komt NS op terug. Ons voorstel om bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtepompen fiscaal vriendelijk te faciliteren wordt (nog) niet door NS overgenomen.

Volgende onderhandelingsronde

Zoals je leest, hebben we nog een lange weg te gaan. Over inkomen is nog niet gesproken. Dat staat voor de volgende onderhandelingsronde op 31 oktober op de planning. Mochten we vinden dat we wat zijn vooruit gekomen op sommige onderwerpen, let dan wel op: voor alles wat besproken is geldt dat het pas een onderhandelingsresultaat is als we over de totale cao tot een resultaat zijn gekomen. En uiteindelijk bepalen jullie, onze leden, dan natuurlijk of zo’n onderhandelingsresultaat een akkoord wordt.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.