Ledenraadpleging en webinar nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Vervoer

Redactie
Door Redactie 6 juni 2023

Na een lange periode is inmiddels ook de Eerste Kamer akkoord met de nieuwe pensioenwet (Wet Toekomst Pensioenen). Cao-partijen (hierna: sociale partners) zijn de afgelopen jaren met elkaar in gesprek geweest om te kijken hoe we de nieuwe pensioenwet goed kunnen uitwerken. Pensioenfonds Vervoer heeft de afgelopen jaren sociale partners van alle benodigde informatie en kennis voorzien.

Ledenraadpleging en webinar nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Vervoer

Die uitwerking is ons ondertussen gelukt, maar van een akkoord kunnen we uiteraard pas spreken nadat onze (gepensioneerde) leden (hierna: leden) in meerderheid met het resultaat instemmen.In dit nieuwsbericht geven we een toelichting op de mogelijke nieuwe regeling, het raadplegen van onze leden en de mogelijkheid tot het bijwonen van een online toelichting (webinar).

Belangrijkste wijzigingen in het nieuwe pensioenstelsel

De FNV is voorstander van het nieuwe pensioenstelsel. Wil je meer weten over onze argumenten? Een uitgebreide toelichting kun je lezen op onze pagina ‘Wat betekent de Wet Toekomst Pensioen voor jou?’. Wil je nog meer informatie? download dan “brochure WTP” op via de website hierboven.

Hoe ziet de nieuwe pensioenregeling Vervoer eruit?

De huidige pensioenregeling Vervoer is gebaseerd op 18 uitgangspunten. Uitgangspunten die het fonds al meerdere jaren op verzoek van sociale partners toepast. Sociale partners hebben daarom in overleg gezocht naar een regeling die zo dicht mogelijk ligt bij de huidige 18 uitgangspunten en, voor zover mogelijk, gebruik maakt van de voordelen van het nieuwe pensioenstelsel. Het pensioenfonds heeft tijdens dat proces geholpen met het aanleveren van informatie en uitwerkingen.

De belangrijkste onderwerpen voor de nieuwe pensioenregeling Vervoer zijn:

  • De huidige 18 uitgangspunten van sociale partners zijn nog steeds van toepassing.
  • Een pensioenregeling op basis van de solidaire premieregeling, die zo dicht mogelijk aansluit bij de huidige regeling.
  • Minimale en maximale bruto premie blijft 30% van de pensioengrondslag.
  • 35% van het laatste pensioengevend loon als niveau voor het partnerpensioen bij overlijden vóór pensionering. Dat ligt in lijn en voor bepaalde groepen deelnemers iets boven de huidige regeling.
  • Cao-partijen verzoeken het Pensioenfonds Vervoer om in te varen. Dit betekent dat de opgebouwde pensioenaanspraken en -rechten binnen het fonds via een interne collectieve waardeoverdracht worden ingebracht in de nieuwe pensioenregeling zodat er één pensioenregeling blijft voor bestaande en nieuwe aanspraken.
  • Het instellen van een compensatiedepot, om eventuele achteruitgang in het pensioen door afschaffing van de doorsneesystematiek te compenseren. In beginsel wordt het compensatiedepot volledig vanuit het fondsvermogen gevuld. Als het fondsvermogen onvoldoende blijkt te zijn, dan verzoeken cao-partijen het pensioenfonds om het compensatiedepot voor een periode van 10 jaar (geheel of gedeeltelijk) te vullen vanuit de premie. Over 10 jaar gezien zou dit gemiddeld een premiepercentage van maximaal 1,45% van de pensioengrondslag zijn. Als een premiepercentage van 1,45% onverhoopt niet afdoende blijkt te zijn om het compensatiedepot te vullen dan wordt het bestuur van het Pensioenfonds Vervoer verzocht hierover in contact te treden met sociale partners.
  • Het instellen van een solidariteitsreserve zodat het korten van pensioenen, zoveel als mogelijk, wordt voorkomen. Ook bijna gepensioneerden worden vanuit de solidariteitsreserve beschermd. Het vullen gebeurt uit het fondsvermogen en niet uit de premie.
  • Het vullen van het compensatiedepot heeft voorrang op het vullen van de solidariteitsreserve.

Sociale partners zijn van mening dat met de bovengenoemde invulling van een nieuwe pensioenregeling Vervoer, sprake is van een evenwichtige transitie van de huidige pensioenregeling naar de voorgenomen nieuwe pensioenregeling Vervoer.

Kijk en vergelijk

We hebben een kijk en vergelijk gemaakt waarin je puntsgewijs de overeenkomsten of verschillen tussen de oude en nieuwe pensioenregeling ziet.

Ga naar de kijk en vergelijk

Webinar

Wij gaan onze leden vragen of zij kunnen instemmen met de nieuwe pensioenregeling. We kunnen ons echter voorstellen dat er behoefte is aan verdere toelichting en het kunnen stellen van vragen. Daarom organiseren wij een webinar. Het webinar is op 22 juni om 19.30 uur. 

Hoorrecht

De wetgever heeft bepaald dat verenigingen die gebruik willen maken van het hoorrecht daartoe in de gelegenheid moeten worden gesteld. Meer informatie over het hoorrecht tref je op onze websites 

Raadpleging

We hopen je met deze informatie voldoende duidelijk te hebben gemaakt waarover sociale partners een onderhandelingsresultaat hebben bereikt. Je kan tot en met 30 juni 17.00 uur stemmen over het resultaat. Stemmen kan alleen met geldig lidmaatschapsnummer.

Pensioenkrant

Mis je nog informatie en/of kun je het webinar niet bijwonen? Dan wijzen we je graag op de onze pensioenkrant. Daarnaast vind je in de pensioenkrant 2 QR-codes die verwijzen naar meer informatie op de website van de FNV.

Lees de pensioenkrant

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.