Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Wat wil jij in de nieuwe cao DB Cargo?

Redactie
Door Redactie 24 januari 2023

Binnenkort starten de onderhandelingen voor de nieuwe cao DB Cargo. De cao-delegatie heeft jouw input nodig om de voorstellenbrief voor de nieuwe cao te maken en aan de werkgever te kunnen bieden. Wat moeten we voor jou en je collega's in de nieuwe cao afspreken?

Wat wil jij in de nieuwe cao DB Cargo?

Ga naar de enquête

2 voor 12

Op 17 januari heeft de FNV Spoor vakbondsdelegatie de BKG-brief van 11 januari uitgebreid besproken met de delegatie van DB Cargo NL. De vakbondsdelegatie heeft heel duidelijk aangegeven dat het echt 2 voor 12 is voor DB Cargo met betrekking tot de in de brief benoemde punten die door de FNV-leden zijn ingebracht vanuit de verschillende standplaatsen in Nederland. De werkgeversdelegatie erkende alle punten en de grote zorgen die door ons namens jullie zijn verwoord, waarbij ze wel aangaven dat men de toonzetting erg zwaar vond aangezet door FNV Spoor.

Uur van de waarheid

In de korte heftige emotionele discussie aan de zijde van de werkgever over de inhoud van onze brief en de woordkeuzes “plat leggen van bepaalde vervoeren” en het stellen van eisen/veranderingen voor 1 maart 2023, hebben wij daarna in een genormaliseerde setting duidelijk kunnen maken dat voor onze achterban het uur van de waarheid is bereikt. We hebben nogmaals aangegeven dat FNV Spoor acties wil zien van DB Cargo, zodat wij niet genoodzaakt zijn om zelf acties te moeten gaan houden om zaken voor elkaar te moeten krijgen. Wij zijn bewust niet op de inhoud ingegaan, omdat wij eerst een officiële reactie op onze brief willen hebben.

Bijeenkomst

De werkgeversdelegatie heeft, na een korte ingelaste pauze, het voorstel gedaan om onze oplosrichtingen en het meer inzichtelijk maken van de huidige processen op zeer korte termijn te willen bespreken met de kaderleden uit onze delegatie. Dit in beraad hebben genomen, stellen wij jullie voor om de samenstelling van deze bijeenkomst te laten bestaan uit onze kaderleden en uit een delegatie van de werkgever.

Wij hebben voorgesteld om minimaal de CEO/COO (directie), de verantwoordelijk (nieuwe) manager voor (inter)nationale werklijnen en de manager machinisten deel te laten nemen aan dit voor de FNV Spoor belangrijke overleg. Zij zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor jullie werkgelegenheid en de continuïteit van DB Cargo NL met ruim 650 medewerkers en hun families.

Verder zal FNV Spoor de zuster spoorvakbond EVG in Duitsland en de Europese ondernemingsraad van DB Cargo benaderen en informeren over het ‘verlies’ van jullie werk aan eventuele ‘derden’ en/of zzp’ers in Nederland die door het moederbedrijf DB Cargo Duitsland schijnbaar wordt opgelegd, want de artikelen 7,8,9,10,11 en 12 van onze cao zeggen daar duidelijk iets over.

Het belang van onze groep jonge machinisten, m.b.t. toekomstperspectief, de doorgroeimogelijkheden, het rijden van treinen i.p.v. alleen in de haven te mogen rangeren, over mee kunnen denken in de werklijnen, meer gebalanceerde roosters m.b.t. werkinhoud zal ook in deze “werkgroep” worden behandeld.

Reiskosten

Een ander agendapunt hebben we nog uitgebreid behandeld, namelijk de herijkte reiskosten. De vakbondsdelegatie is van mening dat de leden geen nadelige gevolgen moeten hebben van deze begrijpelijke exercitie. Daarom zal de werkgever eerste de juiste data moeten invoeren en koppelen in de diverse systemen, om daarna pas de berekening te gaan maken. Dus check jullie reiskosten m.b.t.de juiste postcodes aub. Geef ons aan indien het niet juist is. Wij hebben voorgesteld indien er leden zijn die bijvoorbeeld per maand een paar tientjes erop achter uitgaan, daarvoor een regeling te gaan treffen die langzaam wordt afgebouwd. De werkgever heeft aangegeven hier niet aan mee te willen werken. Wij beraden ons om deze starre houding, en zullen dit eventueel koppelen aan de komende cao-onderhandelingen.

Wordt vervolgd.