Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Nog geen RVU-regeling voor Railinfra

Per 1 januari 2022 helaas geen regeling eerder stoppen met werken

Redactie
Door Redactie 20 december 2021

Na het afronden van de onderhandelingen voor de lopende cao zijn er 2 paritaire werkgroepen (werkgroepen met vertegenwoordiging van werkgevers en vakbonden in de Railinfra) ingesteld. De werkgroep ‘pensioenen’ (heeft zich over het vraagstuk pensioenpremie gebogen) heeft haar werk afgerond. De werkgroep ‘eerder stoppen met werken’ heeft helaas haar werk nog niet af kunnen ronden.

Helaas geen regeling eerder stoppen met werken

Voortgang werkgroep ‘eerder stoppen met werken

In de periode augustus t/m december is de werkgroep 3 keer bij elkaar geweest. De intentie van de vakbonden was om in de werkgroep een gezamenlijk plan te maken om uitvoering te geven aan de zogenaamde ‘RVU-regeling’, die in het pensioenakkoord afgesproken is. De eerste groep UPpers zou dan per januari 2022 gebruik kunnen maken van de regeling.

Het probleem met de ‘RVU-regeling’ is dat de financiële bijdrage, die werkgevers zonder fiscale boete mogen verstrekken, niet afdwingbaar is. En helaas heeft de werkgroep nog geen gemeenschappelijk advies aan cao-partijen uit kunnen brengen dat voldoende aanknopingsmogelijkheden biedt om een RVU-regeling voor de Railinfra per 2022 af te spreken. Mocht het lukken om alsnog een door beide partijen gedragen advies uit te brengen, dan zal de regeling niet eerder in gaan dan per januari 2023.

Toch is er enige toenadering tussen partijen te zien

De notitie waar de werkgroep aan schrijft, is breder dan de RVU-regeling. Het advies van de werkgroep gaat over duurzame inzetbaarheid, scholing, maar ook over het invoeren van de ‘levensbank’. De notitie van de werkgroep dient als voorbereiding van de komende cao-onderhandelingen.

Tot de laatste vergadering van werkgroep waren werkgevers heel duidelijk over de invoering van een RVU-regeling. Werkgevers wilden geen RVU-regeling afspreken voor de oudere werknemers in de Railinfra. Zij vonden dat een financiële regeling voor vervroegd uittreden geen algemeen recht moet zijn, maar per individu beoordeeld dient te worden. Aan de andere kant waren de vakbonden juist bezorgd dat dit willekeur bij de beoordeling wie wel en wie niet aan de regeling deel mag nemen, bevordert.

Het positieve nieuws is dat in de laatste vergadering werkgevers van hun standpunt afgestapt zijn. Zij bieden nu een eenmalig bedrag van € 22.164,-- bruto. Dat bedrag is gelijk aan 1 jaar AOW (de RVU-regeling geeft de mogelijkheid om maximaal 3x het AOW-bedrag zonder RVU-boete uit te keren).

Conclusie

  • Het is niet gelukt om per 1 januari een RVU-regeling voor de Railinfra in te voeren.
  • Werkgevers zijn de vakbonden tegemoetgekomen om in ieder geval het bedrag van een jaar AOW beschikbaar te stellen voor de selecte groep UPpers, die hiervoor in aanmerking komt.
  • In de notitie worden ook afspraken opgenomen voor duurzame inzetbaarheid, scholing, invoering levensbank.

Vervolg

Werkgevers werken de notitie verder uit. Zodra FNV de aangepaste notitie ontvangen heeft, bespreken we die met onze kadergroep. Op 7 februari 2022 staat een vervolgafspraak gepland. Zodra de notitie definitief is, delen we die uiteraard ook met onze leden.

Bezetting kadergroep Railinfra

Onze jarenlange secretaris en steun en toeverlaat, Henk van der Meijden, gaat met pensioen. Per 1 januari 2022 stopt hij met zijn werkzaamheden voor deze kadergroep. Wel zal Henk ons blijven ondersteunen bij pensioenvraagstukken en Arbozaken. Wij danken Henk voor de jarenlange inzet, en we weten nu al, dat we zijn kennis en ervaring zullen missen. Henk, we hopen dat je lang in goede gezondheid van jouw pensioen mag genieten. Dat je nog lange gelukkige tijden in jouw geliefde Frankrijk door kunt brengen.

We mogen ook een (nieuw) lid in de kadergroep welkom heten. Martin Ruisch, net als Henk werkzaam bij Strukton, keert weer na een pauze van enkele jaren terug als vakbondskaderlid. Martin, welkom terug! Fijn dat we weer een beroep op jouw mogen maken.

Rest ons nog om jullie ondanks alle beperkende maatregelen in verband met corona fijne kerstdagen en het allerbeste voor 2022 te wensen. Blijf gezond!

Veronika Teunissen, mede namens Lodie de Bruin (mijn steun en toeverlaat in de werkgroep)
Bestuurder FNV