Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Stemming over verhoging pensioenpremie per 2022

Redactie
Door Redactie 12 oktober 2021

In 2016 hebben de leden in de Railinfra ingestemd om de pensioenpremie te bevriezen op 20% van de pensioengrondslag. Tegelijkertijd is toen besloten dat het om een tijdelijke bevriezing moet gaan.

perron

Sindsdien blijft de opbouw van het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen in de Railinfra sterk achter bij die van andere spoorbedrijven. FNV Spoor stelt dan ook aan haar leden voor om per 2022 te starten met de verhoging van de pensioenpremie in de Railinfra om zo een eerste stap te doen om aansluiting te vinden bij de andere grote spoorbedrijven (NS & ProRail) die een premie hebben van 24% en daarmee een opbouw van 15,85% kennen.

In de Railinfra betalen we een premie van 20% die gelijk staat aan een opbouw van 13,21%. Wij stellen voor om per 2022 te starten met een eerste stap om aansluiting te vinden bij het pensioenopbouw niveau bij NS & ProRail en de premie te verhogen naar 22% van de pensioengrondslag. Voor deze verbeterslag hebben werkgevers 1% van de loonsom gereserveerd. Daarmee betalen werkgevers 62% van de premieverhoging en werknemers 38%.

In de bijlage vinden jullie de gemeenschappelijke uitleg van de drie vakbonden in de Railinfra met wat meer achtergrondinformatie, waaronder een voorbeeld berekening om een indicatie te geven wat de netto kosten zijn.

Het voorstel voor premieverhoging is recentelijk met de kadergroep van FNV (BGA Railinfra) besproken. De kaderleden steunen unaniem het voorstel tot verhoging van de pensioenpremie. Zij vinden het hoogste tijd om een eerste stap te zetten om weer aansluiting te vinden bij NS en ProRail, om te voorkomen dat de pensioenopbouw voor de werknemers in de Railinfra verder achteruit holt. Zij adviseren onze leden dan ook om in te stemmen met het voorstel.

Breng je stem uit

Stemmen kan tot en met uiterlijk woensdag 27 oktober aanstaande.

Stand van zaken werkgroep ‘eerder stoppen met werken’

De voorbereidende werkgroep is nu 2 keer bij elkaar geweest. Duidelijk is dat werkgevers weinig voor voelen om de zogenaamde RVU regeling in de Railinfra in te voeren. Werkgevers zijn wel bereid om een regeling af te spreken, gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers, ontzie maatregelen voor oudere werknemers en de optie om vervroegd te stoppen met werken. Deze regeling zou dan voor alle bij de cao-onderhandelingen betrokken partijen van toepassing zijn en kan bij de volgende cao onderhandeling opgenomen worden in de cao. Vakbonden zijn hier gematigd positief over. De werkgevers vertegenwoordigers in de werkgroep leggen dit voorstel voor aan alle bij de cao-onderhandelingen aangesloten Railinfra bedrijven en komen dan in de werkgroep hierop terug.